Hälso- och sjukvård

Skapa insikt i hälso- och sjukvården med feedback 

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför växande utmaningar. Nya bestämmelser, sammanslagningar, en åldrande befolkning i kombination med konkurrensen om vård- och stödpersonal bidrar till en komplex miljö som är svår att både följa och hantera. Patienter har allt mer kunskap, de ställer krav och vill att man lyssnar på dem.

Personalomsättning
Personalomsättning

En låg personalomsättning är viktigt för fortsatt framgång.

Engagemang
Engagemang

En engagerad personalstyrka innebär en personlig patientvård av hög kvalitet.

Budget
Budget

Hantera kostnader med hjälp av en djupare förståelse för vad som behövs för att lyckas. 

Starkare patientrelationer innebär högre lönsamhet.

Lyssna på dina patienter

Sjukvårdsleverantörer behöver ett djupare och mer regelbundet engagemang med sina medarbetare och patienter för att organisationen ska lyckas.

Med Questbacks lösningar kan man lyssna på medarbetare och patienter genom att effektivt nå ut, samla in feedback och förkorta vägen mellan insikt och åtgärd.

  • Kontinuerlig dialog med din personal genom online communities
  • Utveckla starkare patientrelationer som leder till ökad lönsamhet
  • Skapa en bättre arbetsmiljö med mer engagerade och lojala medarbetare
  • Samla in feedback i realtid från medarbetare och patienter
Vår Questback community-plattform har bidragit till att personalomsättningen har minskat, både frånvaron och sjukfrånvaron har gått ner och våra medarbetare är nöjda med sitt arbete. Northern Devon Healthcare NHS Trust