Finanssektorn

Skapa personal- och kundlojalitet i finanssektorn

Sektorn för finansiella tjänster är splittrad på grund av mer krävande kunder, nya föreskrifter, fintech, digital förändring och nya aktörer på marknaden. Befintliga aktörer måste anpassa sig till förändring, skapa innovation och få ut det bästa av sina medarbetare om de ska vara konkurrenskraftiga. De måste lyssna på sina kunder och leverera den upplevelse som efterfrågas genom nya kanaler och enheter för att uppnå en högre tillväxt.

Samtidigt behöver de ägna sig åt sina medarbetare för att se till att de är motiverade, lojala och att de jobbar mot samma mål. 

Framgång genom insikt

För att möta dessa utmaningar krävs en djupare insikt om medarbetare och kunder. Genom insikt kan man skapa engagerande upplevelser som i sin tur bygger lojalitet, och skapar en öppen och högpresterande företagskultur.

Jag vill veta mer
Questbacks programvara erbjuder alla enkätalternativ, panelfunktioner och communityfunktioner som vi behöver – allt levereras från en enda plattform. Bank Austria UniCredit Group

Göra nya upptäckter

  • Få reda på medarbetarnas och kundernas insikter i realtid
  • Integrera feedback med ekonomisk statistik
  • Stöd innovation genom online communities
  • Informera personalen om din strategi
  • Fatta bättre underbyggda beslut
  • Behåll kunder och medarbetare på lång sikt – oavsett vilket område inom finansiella tjänster du arbetar med