Energi

Använd kraften från feedback för att öka värdet för aktieägarna i en föränderlig energibransch.

Energibranschen är under omvandling. Oljepriserna fortsätter att fluktuera och reglerande granskning ökar. Samtidigt förändras konkurrenssituationen snabbt med allt fler nya alternativa energikällor. På en kommersiell marknad kräver kunderna mer från sina leverantörer. Produktionsverksamheten i sin tur kräver mer av sin redan strömlinjeformade arbetskraft.

Det är svårare än någonsin att engagera dagens mobila arbetskraft i realtid, just när deras insikter är som viktigast.

Lyssna på dina medarbetare

Energiföretag behöver mer regelbundna och djupgående insikter från sina medarbetare för att minska kostnader, förbättra effektiviteten och öka lönsamheten.

För att hjälpa dig lyssna på medarbetarna har Questback skapat mobilvänliga lösningar som låter energiföretag samla in feedback från sina anställda, bygga ledarskap bland chefer på alla nivåer och skapa en mer hållbar verksamhet.

Vad Questback kan

Questbacks skalbara lösningar kan utnyttjas internationellt och på flera språk och platser. Du kan samla in feedback, upprätta åtgärder och öka värdet för aktieägarna.

Jag vill veta mer