Detaljhandel

Lyssna på kunder och medarbetare för att blomstra inom detaljhandeln

Återförsäljare har alltid konkurrerat om kunder och medarbetare, men dagens konkurrensmiljö har blivit helt annorlunda. Den är intensivare och förändras snabbare på grund av digital förändring och lägre ingångsbarriärer. Online-konkurrenter tillkommer i snabb takt, kundernas krav ökar och medarbetarnas förväntningar förändras ständigt.

Du behöver rekrytera, behålla och engagera medarbetare samtidigt som du bygger långsiktiga lönsamma relationer med dina kunder.

Kunden ställer nya krav

För att lyckas i denna konkurrensutsatta värld måste återförsäljare lyssna och agera för att kunna ge den upplevelse som både kunder och medarbetare förväntar sig.

De behöver regelbunden och djup insikt för att förbättra lojalitet, öka produktiviteten, minska personalomsättning och omfamna innovation.

Questbacks lösningar gör det möjligt för återförsäljare att öka effektiviteten, innovationen och omsättningen.

Läs mer om våra lösningar

Vägen till framgång inom detaljhandeln

Ge kunder och medarbetare möjlighet att dela med sig av sin feedback när de vill. Koppla samman insikt från kunder och medarbetare för att få en helhetsbild och dela med dig av den i realtid till hela organisationen.

Questback gör att du kan blomstra och växa i en ständigt föränderlig miljö som detaljhandeln.