Bilindustrin

Snabbare tillväxt och innovation i bilindustrin

Bilindustrin genomgår nu en enorm förändring. Ökande konkurrens och behovet att särskilja sig gör nya inträden allt svårare i alla marknadssegment över hela världen. Pressen är stor på att komma snabbare ut på marknaden. Ny teknik formar branschen med el-, hybrid- och förarlösa fordon och uppkopplade bilinteriörer som ändrar hur konsumenter väljer och använder transport. Samåkningstjänster hotar att minska antalet bilköp, i synnerhet bland de yngre.

Hur kan du sticka ut?

För att konkurrera i denna föränderliga bransch måste företagen lyssna på såväl sina kunder som medarbetarna, och använda deras insikter för att få ett försprång. Questbacks teknik gör det enkelt att samla in feedback från båda dessa grupper. Lyssna på kundernas feedback och använd den för att förbättra dina produkter och kundupplevelsen samtidigt som du ökar kundnöjdheten och företagets marknadsandel.

Motivera dina anställda och få tillgång till deras insikter för att effektivisera tillverkningen och försörjningskedjan. Questback ger dig verktygen att samla in och agera på insikter för att öka konkurrenskraften, oavsett vilket segment av bilindustrin du tillhör.

Att stå still är detsamma som att hamna på efterkälken – din erfarenhet och det du upplever är en viktig tillgång för att lyckas.