Engagerade medarbetare som strävar efter att göra sitt bästa, har alltid varit en kritisk faktor för att nå bra resultat – och för att företag över huvud taget ska överleva på sikt. Ökande konkurrens, digitalisering och global osäkerhet innebär att medarbetarnas färdigheter, kunskap och erfarenhet är kritiska för företagets framgång. Företag som lyckas ta vara på och utveckla sina medarbetare, är 1,7 gånger mer innovativa än andra företag, och det är 1,8 gånger mer troligt att de kan hantera förändringar på ett framgångsrikt sätt. De har 26% högre avkastning per anställd, och 41% lägre personalomsättning bland sina högpresterande medarbetare. 

Samtidigt som rätt medarbetare har blivit allt viktigare för att nå framgång, har det aldrig varit svårare att hitta och lyckas behålla dessa. Maktbalansen har skiftat – dagens anställda är mer benägna att byta arbetsplats, ställer högre krav och har fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Hur kan företag säkerställa att man attraherar, behåller och maximerar de anställdas produktivitet? Vi menar att lösningen ligger i att börja behandla de anställda mer som man behandlar sina kunder, att likna anställningen vid en resa och hela tiden lyssna – och agera – på medarbetarnas feedback.

Ladda ner vår broschyr och lär dig hur du kan förvandla medarbetarresan, och samtidigt få de anställda att stanna längre och på så sätt bidra till företagets fortsatta framgångar.