Skip to content

Transform the employee journey to drive business success

Elias Axelsson Björklund
Resurser
Produktblad
Transform the employee journey to drive business success

Engagerade medarbetare som strävar efter att göra sitt bästa, har alltid varit en kritisk faktor för att nå bra resultat – och för att företag över huvud taget ska överleva på sikt. Ökande konkurrens, digitalisering och global osäkerhet innebär att medarbetarnas färdigheter, kunskap och erfarenhet är kritiska för företagets framgång. Företag som lyckas ta vara på och utveckla sina medarbetare, är 1,7 gånger mer innovativa än andra företag, och det är 1,8 gånger mer troligt att de kan hantera förändringar på ett framgångsrikt sätt. De har 26% högre avkastning per anställd, och 41% lägre personalomsättning bland sina högpresterande medarbetare. 

Samtidigt som rätt medarbetare har blivit allt viktigare för att nå framgång, har det aldrig varit svårare att hitta och lyckas behålla dessa. Maktbalansen har skiftat – dagens anställda är mer benägna att byta arbetsplats, ställer högre krav och har fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Hur kan företag säkerställa att man attraherar, behåller och maximerar de anställdas produktivitet? Vi menar att lösningen ligger i att börja behandla de anställda mer som man behandlar sina kunder, att likna anställningen vid en resa och hela tiden lyssna – och agera – på medarbetarnas feedback.

Ladda ner vår broschyr och lär dig hur du kan förvandla medarbetarresan, och samtidigt få de anställda att stanna längre och på så sätt bidra till företagets fortsatta framgångar.

 

Fler produktblad

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många