Ledarskap | Questback

LEDARSKAP ÄR VIKTIGT

Effektivt ledarskap är nyckeln till framgång i alla organisationer. Det främjar hög moral, låg personalomsättning och hållbar framgång på lång sikt. För att uppnå dessa fördelar bör man skapa ledare i hela organisationen, inte bara högst upp i toppen.

  • Oanvänd potential Chefer i första ledningslinjen utgör 60 procent av företagets ledningsgrupper och är direkt ansvariga för 80 procent av personalen. Du måste kunna ta tillvara deras potential om du vill skapa en engagerad och effektiv personalstyrka som är lojal och produktiv.
  • Bristande ledarskapsutveckling Ledarskapsutveckling är en av de största utmaningarna som dagens verksamheter står inför, och endast 13 procent anser att de gör ett utmärkt jobb med att utveckla ledare på alla nivåer.

Företagen behöver fokusera på dessa utmaningar, eftersom dåligt ledarskap leder till låg moral, hög personalomsättning och hindrar framgång.

60

Av cheferna ansvarar för 80 procent av personalen

Effektivt Ledarskap BöRjar Med Effektiv Feedback

För att utveckla effektiva ledare i hela organisationen måste företagen främja en öppen och tillåtande feedbackkultur. Fullständig feedback och andra initiativ för ledarskapsutveckling tenderar att vara tillgängliga för chefer på ledningsnivå, men övriga chefer får inte ta del av dem.

De kan inte bli bättre ledare om de inte vet vad som borde förbättras. 

 

Gör det möjligt för medarbetare att samarbeta med hjälp av online-verktyg och best practise.

Vilka verktyg använder du idag för att underlätta ledarskapsutveckling?

Alla kan utvecklas
Alla kan utvecklas

Questback har lösningar som gör att alla chefer kan bli bättre ledare.

En gynnsam kultur
En gynnsam kultur

Jobba för att skapa en öppen feedbackkultur

Logistik
Logistik

Gör det möjligt för organisationen att hela tiden förbättras.  

Ledarskap är viktigt på alla nivåer

Dessa insikter gör det möjligt för chefer att tillämpa best practise för att:

  • Identifiera och förbättra sina egna styrkor och svagheter 
  • Mäta och förbättra teamets resultat 
  • Öka effektiviteten på teammöten
  • Lära sig hur man kommunicerar med personalen
  • Möjliggöra samarbete mellan medarbetare
Jag vill ha en demo