Medarbetarupplevelse | Questback

Medarbetarresan är viktig

Medarbetarna går igenom en resa i din organisation, från dagen de börjar tills de slutar. De har olika behov i olika skeden av sin anställning och kan erbjuda olika insikter om ditt företag. Att lyssna på medarbetarna längs deras resa är därför avgörande om du vill driva en effektiv verksamhet.

Skapa en positiv Medarbetarupplevelse för dem när de börjar i företaget
Skapa en positiv Medarbetarupplevelse för dem när de börjar i företaget

90 procent av medarbetarna beslutar om de ska stanna kvar hos en ny arbetsgivare inom de första sex månaderna. Vet du om dina medarbetares inledande medarbetarupplevelse är positiv? Att mäta tillfredsställelse och agera på ett tidigt stadium minskar framtida problem med hög personalomsättning och uppsägningar.

Samla in feedback när medarbetare slutar
Samla in feedback när medarbetare slutar

Att förstå varför medarbetare säger upp sig ger insikt om vilka områden som kan förbättras och hjälper dig att ändra processer för att säkerställa lojalitet från de medarbetare som är kvar. 

Samla in feedback i viktiga skeden
Samla in feedback i viktiga skeden

Vänta inte på en årlig undersökning. Samla in feedback vid viktiga skeden, till exempel när medarbetare börjar jobba på företaget, under den inledande tiden och vid milstolpar i karriären.

Snabba på produktiviteten
Snabba på produktiviteten

När människor börjar ett nytt jobb tar det alltid lite tid innan de kan bli produktiva. Snabba på produktiviteten genom att lyssna på deras feedback och agera utifrån vad du får veta.

Vet du vad dina medarbetare tycker, hur de upplevde tiden som nyanställd eller vid andra viktiga skeden?

Questback Employee Touchpoint gör det enkelt att samla in feedback, genomföra strukturerade analyser, identifiera trender och få viktiga insikter för att förbättra medarbetarnas tid i företaget.

Jag vill veta mer

Kostnaden för att ersätta en medarbetare ligger på mellan 50 och 213 procent av årslönen.

213

Byggd för att följa medarbetaren under hela anställningen

Att förstå hur medarbetarna ser på sin tillvaro i företaget kan bidra till att öka deras engagemang, lojalitet och resultat, och samtidigt främja en gemensam riktning inom organisationen. Employee Touchpoint gör det enkelt att samla in feedback vid särskilda milstolpar för medaretaren – exempelvis när de börjar, under den inledande tiden och vid uppsägning. Feedbacken används sedan för att skapa konkreta förbättringsåtgärder.

Employee Touchpoint innehåller flera moduler:

  • Entry Pulse samlar in kvalitativ och kvantitativ feedback efter den första anställningsveckan
  • Onboarding Pulse ger insikter om hela den inledande tiden och kan ge en översikt inför nästa steg i personalutvecklingen
  • Exit Pulse kan upptäcka problem och processer som undergräver arbetstagarnas lojalitet och engagemang

Strukturerad data samlas in och intregeras automatiskt. Allt för att skapa en bättre medarbetarupplevelse för den anställda, och för att tillfredsställa organisationens behov.

Hur attraherar du och behåller talang i din organisation?

Utvecklat för att ge resultat

Verkligt mervärde skapas när feedback omvandlas till handling. Questback erbjuder visuella, anpassade dashboards, så att chefer proaktivt kan identifiera möjligheter att skapa en engagerande tid i företaget för medarbetare, upptäcka problem och trender, och använda feedbacken för att fatta bättre beslut.

Våra lösningar gör det lättare att väva samman feedback, insikt och handling. Att förstå hur medarbetarna upplever sin tid i företaget är avgörande för att minska personalomsättningen, öka produktiviteten och fatta väl underbyggda beslut.

Kontakta oss för att få veta mer