Medarbetarengagemang | Questback

MEDARBETARENGAGEMANG ÄR VIKTIGT

Engagerade medarbetare är avgörande för en verksamhets framgång. Vi på Questback har insett att för att skapa en högpresterande organisation måste man börja med medarbetarengagemang:

 • Engagerade medarbetare är mer produktiva, presterar mer och är mindre benägna att sluta
 • Engagerade medarbetare är mer kreativa och bidrar med mer idéer och innovation
 • Engagemang är dessutom nyckeln till starkare tillväxt. Kunder köper från människor – engagerad personal är mer personlig, övertygande och bättre på att etablera kundrelationer

Högre produktion för företag med medarbetarengagemang i övre kvartilen

21

I dagens företagsklimat räcker inte den årliga medarbetarundersökningen som metod för att lyssna på medarbetarna. De anställda behöver veta att deras åsikter är viktiga varje dag, hela tiden.

Hur kan du skapa engagemang i din organisation?

Större medarbetarengagemang får man genom att nå ut, lyssna och vidta åtgärder baserade på medarbetarnas återkoppling.

Men alla som har genomfört ett feedbackprogram, eller ens en enstaka enkät, vet att det inte alltid är så enkelt. Questback gör det enkelt att samla in och agera på feedback från medarbetarna, som ett steg mot ett ökat medarbetarengagemang. 

UTVECKLAT FÖR ATT ENGAGERA

Questback har utformats för att stimulera engagemang på alla nivåer och skapa en brygga mellan insikt och handling.

 • Förutom schemalagda enkäter ger vi människor möjlighet att göra sig hörda när de vill, varifrån de vill och via vilken enhet de vill.
 • Chefer kan samla in feedback på begäran eller genom månatliga pulsundersökningar för att följa upp framsteg och trender.
 • Organisationer kan implementera processbaserad feedback som fångar upp insikter vid speciella händelser eller milstolpar, som t.ex. kick-offer, utbildningar och kampanjer. 
Jag vill veta mer

VI MINIMERAR HINDREN

Det räcker inte att bara samla in feedback genom medarbetarundersökningar. Med Questback blir det enklare att omsätta lyssnandet i konkreta åtgärder som leder till resultat. Några vanliga problem som de flesta organisationer stöter på i sitt feedbackarbete:

 • Det tar för lång tid att samla in feedback
 • Endast experter kan använda systemet
 • Det är endast möjligt med schemalagda enkäter 
 • Behovet av flera språk stöds inte eller är svårt att implementera
 • Verktyg för analys och rapportering är otillräckliga
 • Analysverktygen är inte integrerade med systemet som används för att samla in feedback
 • Det finns ingen länk mellan feedback, insikt och uppföljningsåtgärder för att implementera förändringar 

Har du de verktyg som behövs för att generera engagemang och bygga en högpresterande kultur i din organisation?

Något för alla

Enkelt och avancerat på samma gång.

Enkelt
Enkelt

Vår lösning för medarbetarengagemang är gjord för att vara enkel både att använda och anpassa.

Skalbart
Skalbart

Våra verktyg kan hantera skalbarhetskraven hos komplexa, stora och internationella företag.

Be om demo

Ta reda på hur RSA minskade sina kostnader samtidigt som de ökade engagemanget och drev igenom betydande kulturella förändringar.

Read More


RSA Insurance

Kundcase