Målstyrning | Questback

MÅLSTYRNING GER EN GEMENSAM RIKTNING

Det är inte så stor mening med engagerade medarbetare om inte alla strävar åt samma håll. Målstyrning handlar om att se till att ditt team fokuserar på samma mål och levererar enligt verksamhetens strategiska målsättningar. Det händer dock inte av sig självt – det finns några vanliga anledningar till att man avviker från kursen:

  • Företag saknar ofta lättillgängliga verktyg med vars hjälp de anställda kan kommunicera hur de har uppfattat affärsstrategin, ställa frågor eller dela med sig av sina insikter
  • Företagen saknar öppenhet, det vill säga, feedback kommuniceras inte och då vet inte cheferna om verkligheten avviker från strategin
  • Båda dessa situationer innebär att ledningen inte har en klar bild över situationen eller vilka åtgärder som krävs
Läs om våra lösningar

Av organisationerna säger att de anställda har en god förståelse för företagets strategier och målsättningar

14

Hur kan du se till att de anställda i din organisation har en gemensam riktning?

Det handlar inte bara om en enstaka återkoppling eller enkät, målstyrning är något som bör finnas med fortlöpande. Det handlar om att ge utrymme för en kontinuerlig dialog mellan medarbetarna och deras chefer och tillhandahålla ett enkelt sätt att dela feedback, både strukturerad och ostrukturerad, som visar på insikt om hur organisationen kan anpassas.

Bättre gemensam inriktning får man genom:

  • Lättillgängliga kommunikationsverktyg
  • Mätning
  • Proaktiv kontakt
  • Bygga en öppen och tillåtande feedbackkultur

Questback har skapat lösningar som direkt tacklar dessa utmaningar.

SLUT CIRKELN.

För att kunna ta itu med eventuella problem måste du först förstå var ni står idag. Med Questback får du en helhetsbild av situationen med hjälp av regelbundet återkommande undersökningar, eller pulsmätningar. Vi hjälper dig att sluta cirkeln genom att tillhandahålla kraftfulla verktyg för att analysera resultaten, ge insikt i organisationens verkliga anpassningsgrad och dela best practise mellan olika team.

Questback hjälper dig att främja en öppen kultur av ständig förbättring. 

Ständigt lyssnande
Ständigt lyssnande

Ge dina anställda en röst dygnet runt.

Undersökningar on-demand
Undersökningar on-demand

Samla in feedback snabbt även när du inte sitter vid skrivbordet.

Feedbackanalysverktyg
Feedbackanalysverktyg

Vidta åtgärder med rätt information.

Interaktiva dashboards
Interaktiva dashboards

Utforska och få insikt utifrån dina resultat.

Spåra anpassning över tid
Spåra anpassning över tid

Testa och mät framsteg över tid.

Anpassa data efter roll
Anpassa data efter roll

Relevant data baserat på befattning

Jag vill veta mer

UTVECKLAT FÖR ATT GE RESULTAT

Att samla in feedback är bara början. Med Questbacks verktyg kan du se utveckling över tid och dela informationen med hela organisationen genom interaktiva dashboards som är anpassade utifrån roll och ansvar.

På så vis kan du snabbt upptäcka om det uppstår tveksamheter kring den gemensamma riktningen.

Kom igång