DET ÄR MÄNNISKOR SOM SKAPAR FRAMGÅNG.
MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR ÄR DET EFFEKTIVA REDSKAPET SOM TAR VARA PÅ MÄNNISKORS FULLA KRAFT.

Dina medarbetare är nyckeln till din framgång. Det är deras kompetens, kunskap och kreativitet som låter dig ligga steget före. Nu när konkurrensen om de kompetenta talangerna aldrig har aldrig varit hårdare, samtidigt som de anställdas förväntningar snabbt förändras, behöver du alltid lyssna på dina medarbetare för att kunna få dem att trivas och frigöra deras fulla kraft. Insikter är en färskvara och en årlig medarbetarundersökning som är baserad på enkla enkäter är inte tillräckligt för att skapa det engagemang som du behöver hos dina medarbetare.

Questbacks medarbetarundersökningar med djupare analyser ger din personal möjlighet att påverka, bidra och känna engagemang. Du får den feedback som du behöver, när du behöver den. Ta till vara på dina medarbetares insikter och de kommer att ta dig längre än någonsin.

Lyssna på dina anställda

Lyssna på dina anställda

Agera på deras feedback

Agera på deras feedback

Främja prestation

Främja prestation

MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR SOM GER BEVISAT KONKRETA RESULTAT.

För att stärka engagemanget och få alla dina medarbetare att jobba i harmoni mot ett gemensamt mål behöver du ta vara på deras insikter. Du behöver ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Med Questbacks lösningar och medarbetarundersökningar får du det verktyg du behöver för att fånga upp de insikterna och skapa engagemang hos dina anställda. Det kommer att öka din produktivitet och minska din personalomsättning. Du håller dig ständigt uppdaterad när du lyssnar på dina medarbetares feedback, och när du omvandlar de insikter du får från medarbetarundersökningarna till konkreta åtgärder frigör du den fulla kraften hos din personal. 

Att ta kloka beslut kräver aktuella insikter. Du behöver lyssna för att kunna leda. Med moderna medarbetarundersökningar får du det relevanta underlag du behöver för att kunna ta snabba och smarta beslut som leder till framgång.

Questback har omprövat den traditionella metoden med standardiserade medarbetarenkäter. Våra grundliga medarbetarundersökningar gör en djupare analys som ger dig de viktiga insikter du behöver, när du behöver dem.

Jag vill veta mer

SÅ FÅR DU BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR MEDARBETARLIVSCYKELN

Hur kan du få dina nyanställda talanger att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet och bli produktiva? Optimera företagets introduktionsprogram med medarbetarundersökningar!

När du analyserar olika skeden längs den anställdes medarbetarresa tar du alltid tempen på din personal. Du får veta vad de tycker och tänker och du kan upptäcka och åtgärda problem innan de växer sig för stora. Du får dina talanger att känna sig välkomna och värderade. I gengäld får du deras engagemang och drivkraft.

 

Med Questbacks medarbetarundersökningar är det enkelt att:

  • Samla in och analysera feedback 
  • Identifiera trender och insikter  
  • Fånga insikterna när de verkligen behövs
  • Lyssna och agera när det är aktuellt
  • Förbättra den anställdes medarbetarresa 
  • Skapa engagemang, samarbete och lojalitet

Förtroende, lojalitet och arbetsglädje föds ur bra kommunikation. Medarbetarundersökningar ger dig den grund som du behöver för den kommunikationen, så att ni kan skapa framgång tillsammans.

 
Av företagen samlar in feedback från medarbetarna men misslyckas sedan med att rapportera den

31

Vill du veta vad som behövs föra att skapa en organisation som bygger på varaktigt förtroende?