MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA. DET ÄR DE SOM SKAPAR FRAMGÅNG. MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR ÄR ETT EFFEKTIVT REDSKAP.

Dina medarbetares kompetens, kunskap och innovation är avgörande för företagets framgång. Konkurrensen om skicklig arbetskraft har aldrig varit hårdare, och samtidigt förändras de anställdas förväntningar snabbt. En årlig medarbetarundersökning, baserad på enkla enkäter, är inte tillräckligt för att skapa engagemang bland medarbetarna.

Questback hjälper dig att hantera dessa utmaningar genom djupare analyser i våra medarbetarundersökningar.

Lyssna på dina anställda
Lyssna på dina anställda
Agera på deras feedback
Agera på deras feedback
Främja prestation
Främja prestation

GER BEVISAT KONKRETA RESULTAT.

Questback erbjuder lösningar och medarbetarundersökningar som hjälper till att skapa engagemang hos de anställda, öka produktiviteten och minska personalomsättningen - allt genom att man lyssnar på feedback från medarbetarna och omvandlar insikterna från medarbetarundersökningarna till konkreta åtgärder.

Questback omprövar den traditionella metoden med standardiserade medarbetarenkäter och gör en djupare analys genom våra grundliga medarbetarundersökningar.

Jag vill veta mer

FÅ BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR MEDARBETARLIVSCYKELN

Hur kan du optimera företagets introduktionsprogram, så att de nyanställda så snabbt som möjligt kommer igång med arbetet och blir produktiva?

Genom att analysera olika skeden längs den anställdes medarbetarresa kan man upptäcka problem innan de blir för stora. Med Questback är det enkelt att:

 • Samla in och analysera feedback
 • Identifiera trender och insikter 
 • Förbättra den anställdes medarbetarresa
Mer om medarbetarresan

Av företagen samlar in feedback från medarbetarna men misslyckas sedan med att rapportera den

31

Öka engagemanget
Öka engagemanget
 • Händelsestyrd feedback i realtid
 • Schemalagd och "always-on" feedback
 • Verktyg för analys och åtgärdshantering

Läs mer

Säkerställ en gemensam riktning
Säkerställ en gemensam riktning
 • Främja en öppen och transparent atmosfär
 • Se till att de anställda förstår och efterlever företagets strategi och mål

Läs mer

Utveckla ledarskap
Utveckla ledarskap
 • Förse berörda chefer med resultatet av feedbacken
 • Möjliggör kontinuerlig resultatåterkoppling
 • Utveckla effektiva ledare

Läs mer

Vill du veta vad som behövs föra att skapa en organisation som bygger på varaktigt förtroende?

Detta white paper sammanfattar utmaningarna med nuvarande modeller av medarbetarundersökningar och påvisar fördelen med att tänka nytt.

Read More

Increasing Engagement and Insight from Employee Research

White Papers

Vägen från taktiska undersökningar till strategisk insikt. En diskussion kring gapet mellan företagsledningars syn på betydelsen av feedback för strategisk förändring, och den praktiska tillämpningen av feedback i det operativa arbetet.

Read More

Closing The Gap - From Annual Survey To Strategic Insight

Videoklipp