Skip to content

Miten kyselytyökalua voi käyttää kehityskeskusteluihin valmistautumisessa?

Maija Dunder
Blogi
2 minuuttia lukemista
Employee Experience
Miten kyselytyökalua voi käyttää kehityskeskusteluihin valmistautumisessa?

Olemme kirjoittaneet paljon työntekijän matkasta ja sen mittaamisen tärkeydestä. Tässä neliosaisessa blogisarjassa käymme läpi kaikki tärkeimmät kohtaamispisteet työntekijän matkan varrella ja kerromme, miten kyselytyökalua voi hyödyntää niiden aikana.

Mukana on myös esimerkkikysely sekä raportointimalli.

Katso myös aiemmin ilmestyneet osat:

Osa 1 – Miten kyselytyökalua voi käyttää uuden työntekijän perehdyttämisessä?

OSA 2: Kehityskeskusteluihin valmistautuminen

Kun uuden työntekijän perehdyttämisjakso on ohitse, alkaa niin kutsuttu uravaihe, joka päättyy työntekijän aikanaan lähtiessä yrityksestä pois.

Uravaiheen seuranta ja mittaaminen ovat keskeisiä asioita henkilöstökokemuksen kannalta. Hyvä lähtökohta henkilöstön tyytyväisyyden mittaamiseen ovat tasaisin väliajoin järjestettävät kehityskeskustelut sekä kerran tai kahdesti vuodessa lähetetyt henkilöstökyselyt.

Kyselytyökalua voi hyödyntää kehityskeskusteluihin valmistautumisessa kartoittamaan kehityskeskustelun aikana läpikäytäviä asioita. Aiemmissa kehityskeskusteluissa esiin nousseista asioista voidaan tehdä lisäkysymyksiä, jotta nähdään ovatko asiat menneet toivotulla tavalla eteenpäin.

Mitä kannattaa kysyä?

  • Mikä on työssäsi mielekkäintä ja palkitsevinta?

  • Koetko joitakin asioita työtehtäviesi hoitamisessa, omassa roolissasi tai työyhteisössäsi hankalina/ongelmallisina?

  • Mihin suuntaan toivot työsi kehittyvän tulevaisuudessa?

Klikkaa tästä esimerkkikyselyyn.

Ennakkokartoituksen hyödyt

  • Työntekijä saa rauhassa jäsennellä ja luetella aiheet, joista haluaa keskustella. Näin varmistetaan, että hänelle tärkeät asiat tulevat käsiteltyä.

  • Esimies pystyy valmistautumaan keskusteluun paremmin, kun on jo etukäteen tiedossa, mistä aiheista työntekijä haluaa keskustella. Näin voidaan pohtia jo etukäteen ratkaisuehdotuksia työntekijän kohtaamiin haasteisiin tai tulevaisuuden toiveisiin.

  • Kehityskeskustelu on tehokkaampi ja jäsennellympi – yhden keskustelun aikana voidaan käydä läpi kaikki tärkeimmät pinnalla olevat asiat.

Raportointi

Kun työntekijä on täyttänyt lomakkeen, raportti vastauksista saapuu esimiehen käyttöön. Myös työntekijä saa kopion omista vastauksistaan.

Klikkaa tästä esimerkkiraporttiin.

Blogisarjan seuraavassa osassa käymme läpi esimiesarviointia.

__________

Blogisarjan seuraavia julkaisuja odotellessa voit käydä lukemassa, mihin muuhun kyselytyökalu taipuu kuin työntekijän matkan mittaamiseen. Kyselyt käyttöön -oppaassa kerromme, miten kyselytyökalua voi käyttää esimerkiksi rekrytoinnin tukena.

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama