Olemme kirjoittaneet paljon työntekijän matkasta ja sen mittaamisen tärkeydestä. Tässä neliosaisessa blogisarjassa käymme läpi kaikki tärkeimmät kohtaamispisteet työntekijän matkan varrella ja kerromme, miten kyselytyökalua voi hyödyntää niiden aikana.

Mukana on myös esimerkkikysely sekä raportointimalli.

Katso myös aiemmin ilmestyneet osat:

Osa 1 – Miten kyselytyökalua voi käyttää uuden työntekijän perehdyttämisessä?

OSA 2: Kehityskeskusteluihin valmistautuminen

Kun uuden työntekijän perehdyttämisjakso on ohitse, alkaa niin kutsuttu uravaihe, joka päättyy työntekijän aikanaan lähtiessä yrityksestä pois.

Uravaiheen seuranta ja mittaaminen ovat keskeisiä asioita henkilöstökokemuksen kannalta. Hyvä lähtökohta henkilöstön tyytyväisyyden mittaamiseen ovat tasaisin väliajoin järjestettävät kehityskeskustelut sekä kerran tai kahdesti vuodessa lähetetyt henkilöstökyselyt.

Kyselytyökalua voi hyödyntää kehityskeskusteluihin valmistautumisessa kartoittamaan kehityskeskustelun aikana läpikäytäviä asioita. Aiemmissa kehityskeskusteluissa esiin nousseista asioista voidaan tehdä lisäkysymyksiä, jotta nähdään ovatko asiat menneet toivotulla tavalla eteenpäin.

Mitä kannattaa kysyä?

  • Mikä on työssäsi mielekkäintä ja palkitsevinta?

  • Koetko joitakin asioita työtehtäviesi hoitamisessa, omassa roolissasi tai työyhteisössäsi hankalina/ongelmallisina?

  • Mihin suuntaan toivot työsi kehittyvän tulevaisuudessa?

Klikkaa tästä esimerkkikyselyyn.

Ennakkokartoituksen hyödyt

  • Työntekijä saa rauhassa jäsennellä ja luetella aiheet, joista haluaa keskustella. Näin varmistetaan, että hänelle tärkeät asiat tulevat käsiteltyä.

  • Esimies pystyy valmistautumaan keskusteluun paremmin, kun on jo etukäteen tiedossa, mistä aiheista työntekijä haluaa keskustella. Näin voidaan pohtia jo etukäteen ratkaisuehdotuksia työntekijän kohtaamiin haasteisiin tai tulevaisuuden toiveisiin.

  • Kehityskeskustelu on tehokkaampi ja jäsennellympi – yhden keskustelun aikana voidaan käydä läpi kaikki tärkeimmät pinnalla olevat asiat.

Raportointi

Kun työntekijä on täyttänyt lomakkeen, raportti vastauksista saapuu esimiehen käyttöön. Myös työntekijä saa kopion omista vastauksistaan.

Klikkaa tästä esimerkkiraporttiin.

Blogisarjan seuraavassa osassa käymme läpi esimiesarviointia.

__________

Blogisarjan seuraavia julkaisuja odotellessa voit käydä lukemassa, mihin muuhun kyselytyökalu taipuu kuin työntekijän matkan mittaamiseen. Kyselyt käyttöön -oppaassa kerromme, miten kyselytyökalua voi käyttää esimerkiksi rekrytoinnin tukena.

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?