Questback Essentialsiin toivotaan monenlaisia uusia ominaisuuksia. Toiveita ja ideoita saapuu meille eri suunnista, niin sähköpostitse, puhelimitse kuin asiakastapaamisissa.

Yhteistä kaikille uusille ideoille on se, että ne tulevat käyttäjiltämme, eivät meiltä itseltämme. Usein eniten arvoa on sellaisella tuotteen ominaisuudella, josta on hyötyä mahdollisimman monelle käyttäjälle.

Kaikki ideat talteen

Kaikki saamamme ideat kirjataan Salesforceen, jossa niitä on helppo priorisoida ja järjestää kokonaisuuksiksi. Erilaisia ideoita on kertynyt vuosien varrella melkein 2000 kappaletta, joista osa on päätynyt tuotteeseen asti.

Käymme joka viikko uudet ideat läpi tuotehallintatiimin kanssa ja annamme jokaiselle prioriteettinumeron. Prioriteettinumero kertoo, kuinka tärkeää on saada vietyä idea tuotteeseen asti.

Joskus idea tarvitsee lisätietoja käyttäjältä, jotta sen tarkoitus ymmärretään paremmin. Toisinaan taas idea on päivänselvä kaikille – ja se halutaan tuoda kaikille käyttäjille mahdollisimman pian.

Ideat roadmapille

Kun tärkeimmät ideat on valikoitu, ne merkitään roadmapillemme. Roadmap on dokumentti, joka kertoo mitä uusia ominaisuuksia ja muutoksia tuotteeseen tehdään tulevissa julkaisuissa. Jokaisen idean vaatima työmäärä ja sen hyödyt ja riskit punnitaan tarkkaan ennen kehitystyön aloittamista.

Tuotehallintatiimi tekee teknisen määrittelytyön jokaisesta uudesta ominaisuudesta, jotta kehitystiimi tietää mitä tehdä. Usein yksinkertainenkin ominaisuus vaatii selvitystyötä ja tarkkoja rajojen asettamista.

Jos ominaisuus vaatii muutoksia käyttöliittymään, teemme käyttöliittymästä prototyypin, jota hiomme käytettävyysasiantuntijoidemme kanssa. Tarvittaessa teemme myös käyttäjätestausta varmistaaksemme, että muutokset myös toimivat.

Tuotekehitys aloittaa työt

Kun määrittelytyö on valmis, tuotekehitys valitsee kehitystiimin jäsenet. Kehitystiimiin kuuluu yleensä vähintään arkkitehti sekä front-end ja backend-kehittäjät.

Tuotehallinta esittelee määrittelyn kehitystiimille ja tekninen kehitystyö voi alkaa. Kehitystiimi pilkkoo määrittelyn mahdollisimman pieniksi paloiksi, jotka on helppo toteuttaa yksi kerrallaan. Nämä palaset kirjataan työtehtäviksi Jira-järjestelmään, jossa työn edistymistä ja tehtäviä seurataan.

Kehitystyö on organisoitu Scrum-metodologian mukaan ja se tehdään yleensä yhdessä tai useammassa työjaksossa eli sprintissä. QA eli laadunvarmistustiimi on mukana alusta asti, jotta oikeat testitapaukset osataan tehdä valmiiksi testausta varten.

Mitä muuta ennen julkaisua

Uuden ominaisuuden julkistuspäivä on tiedossa ennen kehitysvaihetta, jotta ohjemateriaalit, sisäinen koulutus ja käännökset eri kielille voidaan valmistella hyvissä ajoin. Näin kaikki tarvittavat materiaalit ehtivät valmistua julkaisupäiväksi.

Julkaisun jälkeen

Kun ominaisuus on julkaistu ja käytössä, seuraamme sen käyttömääriä ja -tapoja sekä kuuntelemme saamaamme palautetta. Näiden perusteella kehitämme ominaisuutta entistä paremmaksi.

Usein julkaisu on ensimmäinen askel, josta ominaisuuden jatkokehitys lähtee liikkeelle. Kaikki ominaisuudelle toivotut lisäoptiot eivät aina mahdu julkaisuun, vaan niitä lisätään myöhemmin – saamastamme palautteesta riippuen.

Jos sinulla on hyvä kehitysidea, kerro se meille!

Lopuksi muutama vinkki idean kirjoittamiseen:

  • Kuvaus on lyhyt ja ytimekäs

  • Idea on helppo ymmärtää

  • Idea hyödyttää minua itseäni ja myös muita käyttäjiä

  • Se nopeuttaa nykyistä käyttöä – tai on kokonaan uusi osa järjestelmää

P.S. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja uusi ideoita! Voit kertoa niistä meille vaikkapa asiakasyhteisömme kautta.

_____

Palautteen keräämisen lisäksi kyselytyökalua voi käyttää esimerkiksi rekrytoinnin tukena ja tapahtumien järjestämisessä. Kokosimme blogissamme ilmestyneet Questback Essentials -käyttövinkit näppäräksi paketiksi yksien kansien väliin. Voit ladata oppaan alta.

Nappaa ilmaiset vinkit talteen, jos haluat kaikki tehot irti kyselytyökalustasi!


resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?