Mukana on myös esimerkkikysely sekä raportointimalli.

Katso myös aiemmin ilmestyneet osat:

Osa 1 – Miten kyselytyökalua voi käyttää uuden työntekijän perehdyttämisessä?

Osa 2 – Miten kyselytyökalua voi käyttää kehityskeskusteluihin valmistautumisessa?

OSA 3: Esimiesarviointi

Esimiestyöskentelyn arviointi on tärkeää yritykselle monestakin syystä: yksinkertaisimmillaan se kertoo, miten esimiesasemassa toimiva henkilö suoriutuu päivittäisestä työstään. Yrityksen kannalta tällä on suuri merkitys, sillä huono johtaminen kumuloituu takuuvarmasti vaikeasti ratkaistaviksi ongelmavyyhdiksi ennemmin tai myöhemmin.

Esimiesarviointeja kannattaa tehdä säännöllisesti, esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa. Kyselyn avulla esimies saa hyvän kuvan siitä, kuinka tiimiläiset kokevat hänen työskentelynsä. Samalla kysely on esimiehen tiimiläisille ”turvallinen” väylä antaa palautetta, jota ei välttämättä osaa tai uskalla kertoa muuten.

 Yritysjohdon kannalta keskeisimpiä hyötyjä on, että kyselyn avulla saadaan tietoa esimiehen työskentelystä, sekä vertailudataa esimiehen omista näkemyksistään vs. työntekijöiden kokemus. Näin voidaan paikantaa uudenlaiset kehittymisalueet sekä määrittää esimerkiksi lisäkoulutustarpeita yrityksen esimiehille.

Luo ilmainen demotili

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

  • Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
  • Rekisteröidy viidessä minuutissa
  • Et tarvitse luottokorttia

Mitä kannattaa kysyä?

  • Onko esimies luotettava henkilö edustamaan muidenkin työntekijöiden näkemyksiä?

  • Ottaako esimies vastuun ongelmista, vai syyttääkö niistä mahdollisesti muita?

  • Etsiikö ja ehdottaako esimies aktiivisesti toimintatapoja, joilla asiakkaan odotukset pystytään ylittämään? 

Samalla kyselylle voidaan arvioida esimiestä, tai omaa toimintaa esimiehenä.

Klikkaa tästä esimerkkikyselyyn.

Raportointi

Kysely tuottaa esimieskohtaiset Livereportit esimiehille seuravvatksi, sekä yrityksen johdolle vertailuraportin esimiehistä. Tämä voi olla esim. tulospalkkauksen yksi kriteeri.

Klikkaa tästä esimieskohtaiseen esimerkkiraporttiin, ja tästä esimiesvertailun esimerkkiraporttiin.

Blogisarjan seuraavassa osassa käymme läpi exit-kyselyä.

__________

Blogisarjan seuraavia julkaisuja odotellessa voit käydä lukemassa, mihin muuhun kyselytyökalu taipuu kuin työntekijän matkan mittaamiseen. Kyselyt käyttöön -oppaassa kerromme, miten kyselytyökalua voi käyttää esimerkiksi rekrytoinnin tukena.resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?