Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (tai eNPS – Employee Net Promoter Score) on erittäin arvostettu eNPS-mittari, jonka avulla mitataan työntekijöiden sitoutumista ja uskollisuutta. Tutkimukset osoittavat, että mitä tyytyväisempiä työntekijät ovat, sen paremmin yrityksesi toimii.

Tässä kattavassa oppaassa käymme läpi kaiken, mitä sinun tulee tietää työntekijöiden nettosuositteluindeksistä, mukaan lukien sen todistetut hyödyt, mittaaminen ja eNPS-laskimemme käyttö. Saat myös monia todistetusti toimivia vinkkejä siihen, kuinka voit parantaa työntekijöiden sitoutuvuutta kasvattaaksesi yrityksesi toimivuutta.

Sisältö

Employee net promoter score

Mikä on työntekijöiden nettosuositteluindeksi?

eNPS-mittari on työntekijöiden kokemusten työkalu. Sen lasketut pisteet vaihtelevat -100 ja +100 välillä määrittääkseen organisaatiossasi olevien lähettiläiden ryhmän ja sen, kuinka uskollisia työntekijäsi ovat. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi Employee Net Promoter Score on sovellettu nettosuositteluindeksistä (NPS), joka on avain mittari asiakkaiden uskollisuuden mittaamiseen. Tämän vuoksi se kysyy työntekijöiltäsi yhden kysymyksen, joka yleensä muotoillaan seuraavasti:

Kuinka todennäköisesti suosittelet [organisaatiota] työnantajaksi muille?

Työntekijälle tarjotaan asteikko 0–10, jossa 0 kuvaa ei lainkaan todennäköistä ja 10 erittäin todennäköistä.

Työntekijöiden vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti:

 1. Asteikolla 0–6 vastanneet koetaan arvostelijoiksi.
 2. Asteikolla 7–8 vastanneet koetaan passiivisiksi.
 3. Asteikolla 9–10 vastanneet koetaan promoottoreiksi.

Promoottorit ovat todella uskollisia työtekijöitä, jotka todennäköisemmin jakavat positiivista tietoa organisaatiostasi.

Passiiviset ovat neutraaleja – nämä työntekijät eivät ole henkisesti sitoutuneita eivätkä vetäytyneitä.

Arvostelijat jakavat todennäköisimmin negatiivista kuvaa organisaatiostasi ja ovat varsin sitoutumattomia sekä tyytymättömiä.

resource image
Whitepaper

Guide for high employee engagement

In this whitepaper, you will find the 4 driving forces of engagement split up into 33 solid methods that you can use to be a better leader and raise your team’s performance.

eNPS:n mittaamisen hyödyt

Employee Net Promoter Score on tehokas, mutta yksinkertainen työkalu nopean palautteen saamiseksi työntekijöiltä. Työntekijöiden nettosuositteluindeksin mittaaminen tarjoaa kuusi vaikuttavaa hyötyä:

 1. Sen tehokkuus piilee sen yksinkertaisuudessa. Sen tehokas kysymys mittaa todistetusti nopeasti ja luotettavasti työntekijöiden yleistä uskollisuutta. Jokaisen käyttöönoton yhteydessä mittaat ja seuraat nopeasti, kuinka monta promoottoria ja arvostelijaa yrityksesi työllistää ajan mittaan.

 

 1. Lisää yrityksen suorituskykyä. Työntekijäkokemus on suorassa yhteydessä suorituskykyyn, työntekijän tuottavuuteen ja luovuuteen. Yritykset, jotka tarjoavat vahvan työntekijäkokemuksen, nauttivat yleensä suuremmista voitoista, brändiarvosta ja innovaatioista.

 

 1. Vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden uskollisuuteen. Työntekijät, jotka ovat yrityksen promoottoreita käännyttävät todennäköisemmin myös asiakkaita promoottoreiksi.

 

 1. Vähentää työntekijöiden lähtemistä. Mittaamalla eNPS:ää säännöllisesti organisaatiosi voi ymmärtää ja estää työntekijöiden korkeat poistumisluvut. Työntekijöiden lähteminen ja työssä pysyminen ovat saman kolikon kaksi puolta. eNPS-tulosten avulla voit mitata ongelmia ennen työntekijöiden lähtemistä ja ymmärtää, miksi työntekijät pysyvät uskollisina.

 

 1. Kasvattaa työntekijäkokemusta. Työntekijöiden antamat vastaukset ovat todella arvokkaita – eNPS-tiedot antavat sinulle mahdollisuuden käännyttää arvostelijat promoottoreiksi.

 

 1. Kasvattaa työntekijöiden moraalia. Työntekijät haluavat tulla kuulluksi ja arvostetuksi. Kun kysyt ja vastaat työntekijän ääneen, työntekijän moraali kasvaa.

Kun otetaan huomioon nämä merkittävät edut, kerromme seuraavaksi, miten Employee Net Promoter Score mitataan.

Työntekijöiden NPS (eNPS) – Täydellinen opas

Miten eNPS mitataan

Promoottori-, passiivi- ja arvostelijaryhmien perusteella eNPS lasketaan seuraavasti:

((Promoottorityöntekijöiden määrä – Arvostelijatyöntekijöiden määrä) / Vastausmäärä yhteensä) x 100

Tämä kaava voidaan kirjoittaa myös kuten alla, jolloin se antaa saman lopputuloksen:

Työntekijäpromoottorien kokonaisprosenttimäärä – Työntekijäarvostelijoiden kokonaisprosenttimäärä

Me Questbackilla suosittelemme lisäämään aina vapaan vastauskentän eNPS-kysymyksen perään. Vaikka eNPS-pisteet ovatkin tehokkaita, nämä laadulliset tiedot antavat runsaasti lisätietoa, jotka selittävät syitä mitatun työntekijäuskollisuutesi taustalla. Kuten kerromme pian, yksittäiset tekstivastaukset tarjoavat konkreettisia mahdollisuuksia paitsi ymmärtää pisteitäsi, myös tarjota arvokkaita mahdollisuuksia lisätä työntekijöiden uskollisuutta.

Yllä olevan kaavan avulla voit tehdä oivaltavia vertailuja esimerkiksi eri liiketoimintojen ja henkilöstötehtävien välillä sekä toimistojen ja maantieteellisten alueiden välillä.

Käytetään seuraavaa esimerkkiä: Yrityksellä X on toimistoja ympäri Eurooppaa. Se päättää tehdä Employee Net Promoter Score -tutkimuksia Euroopan toiminnoissaan ymmärtääkseen työntekijöiden sitoutumista neljällä alueellaan.

Questbackin kaltaisen ratkaisun avulla Yritys X vastaanottaa vastauksia ja laskee eNPS-tuloksensa. Seuraavat pisteet lasketaan yllä olevan eNPS-kaavan avulla:

Pohjois-Euroopan eNPS on: 15

Etelä-Euroopan eNPS on: 90

Länsi-Euroopan eNPS on: 80

Yhdistyneen kuningaskunnan eNPS on: 38

Yllä olevasta hypoteettisesta skenaariosta voimme nähdä, että Pohjois-Euroopalla on kaikkein alhaisimmat eNPS-pisteet. Näiden alueiden pisteiden avulla Yritys X voi ottaa yksityiskohtaisemman lähestymistavan ymmärtääkseen työntekijöiden uskollisuutta eri maissa, kuten Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Tämä auttaa ymmärtämään, näkyykö eroja maan, toimiston, liiketoimintojen tai henkilöstön, esimerkiksi ylimmän johdon, välillä.

Lisäksi vapaan vastauskentän tietoja voidaan verrata eri alueiden välillä selvittääkseen, miksi eroja on syntynyt.

Kiinnostunut kokeilemaan eNPS - kyselyitä organisaatiossanne?

Try Questback 14 days for free.

 • Send surveys and analyse reports
 • Get started in 5 minutes
 • No credit card required

eNPS-laskin

Voit käyttää alla olevaa eNPS-laskinta kokeillaksesi erilaisia yhdistelmiä arvostelijoiden, passiivisten ja promoottorien välillä ja nähdäksesi, mikä vaikutus näillä on eNPS-pisteisiin.

Calculate your NPS®

Add your number of detractors, passives and promoters in the boxes below.

0

On tärkeää ymmärtää, että toisin kuin tavallisten kyselyiden keskimääräiset pisteet, eNPS on todella herkkä muutoksilla arvostelijoiden ja promoottoreiden määrissä. Tämä johtuu siitä, että eNPS pitää vain vastauksia 9 ja 10 todellisina promoottoreina, ja suhteellisesti suurempi määrä vastauksia tunnistaa arvostelijoita, toisin sanoen vastaukset 0-6.

Katsotaan taas muutamia esimerkkejä eNPS-kyselyistä ja niiden lopputuloksista:

0-6

(arvostelijat)

7-8

(passiiviset)

9-10

(promoottorit)

Vastauksia yhteensä Laskukaava eNPS
20 33 15 68 ((15-20)/68) x 100 -7
10 6 31 47 ((31-10)/47) x 100 45
14 7 31 52 ((31-14)/52) x 100 33
21 20 21 62 ((21-21)/62) x 100 0

Näistä esimerkeistä voimme oppia muutaman mielenkiintoisen asian.

 • Jos sinulla on enemmän arvostelijoita kuin promoottoreita, saat negatiiviset eNPS-pisteet. Jos sinulla on enemmän promoottoreita kuin arvostelijoita, saat positiiviset eNPS-pisteet.
 • Passiivisten määrä vaikuttaa vähiten eNPS-pisteeseesi, mutta sillä on ”vaimentava” vaikutus lopputulokseen, koska se on osa laskelmaa. Myös tulevissa tutkimuksissa, jos heidän kokemuksensa muuttuu, parempaan tai huonompaan suuntaan, entiset passiiviset vaikuttavat tulokseesi positiivisesti ja negatiivisesti.
 • Jos sinulla on yhtä suuri määrä arvostelijoita ja promoottoreita, eNPS-pisteet ovat aina 0 riippumatta siitä, kuinka monta passiivista työntekijää sinulla on.
 • Korkeiden eNPS-pisteiden saaminen edellyttää useita promoottoreita – ei tarvita kuin muutama arvostelija ja pisteet tulevat alaspäin.

 

Mitä ovat hyvät eNPS-pisteet?

eNPS-pisteet vaihtelevat siis -100 ja +100 väliltä. Neuvomme yleensä asiakkaitamme, että pisteet +10 ja 30 välillä ovat hyviä, mutta sitä suuremmatkin pisteet ovat mahdollisia. Tähän perustuen +50 pisteet luokitellaan erinomaisiksi ja +80 huippuina pidetyiksi.

Joka tapauksessa, kuten monet muutkin mittarit, eNPS-mittari vaihtelevat riippuen alasta ja organisaation tyypistä. Siksi on parasta vertailla eNPS-score pisteitä suhteessa esimerkiksi suoriin kilpailijoihin ja vertailukohtaasi. Vertaaminen omaan historiaan/vertailukohtaan on parasta, koska jokaisella yrityksellä on ainutlaatuiset ominaisuudet ja kulttuuri. Lisäksi haluat vertailla omaan vertailukohtaasi ymmärtääksesi ovatko tekemäsi muutokset tai aloitteet aikaansaaneet edistystä.

Jos esimerkiksi ensimmäisen kerran eNPS-pisteitä mitattaessa sait +10 pisteet, seuraavia tuloksia verrataan tähän vertailukohtaan. Kun sitten seuraavalla kerralla saat +20 pisteet, on hyvää edistystä tapahtunut. Samoin, jos pisteesi pysyvät samana tai laskevat, tiedät, että sinun on parannettava työntekijäkokemusta.

 

Milloin eNPS-score mitataan

eNPS-pisteiden mittaaminen ei ole kerran tapahtuva toimenpide. Sen arvo piilee työntekijöiden trendien seuraamisessa ajan mittaan. Mutta kuinka usein sinun tulisi mitata eNPS?

On tärkeää löytää oikea tasapaino. Liian tiheät mittaukset johtavat kyselyväsymykseen, mikä voi heikentää sen koettua merkitystä työntekijöiden keskuudessa. Jos kuitenkin mittaat eNPS:ää epäsäännöllisesti tai harvoin, saatat menettää tärkeitä oivalluksia ja mahdollisuuksia parantaa työntekijäkokemusta.

Questbackin kaltaisella ratkaisulla voit tehdä eNPS:stäsi joustavasti joko (1) toistuvan, esimerkiksi joka vuosineljännes, vuosipäivän kunniaksi, (2) tapahtumapohjaiseksi, esim. perehdytys, työntekijöiden arvostelut ja poistumishaastattelut, (3) tai nimenomaisen, esimerkiksi harjoittelun jälkeen.

On myös tärkeää saada hyvä vastausprosentti. Mitä suurempi työtekijöiden vastausprosentti, sitä kuvaavampi ja täten myös merkityksellisempi eNPS on.

Suosittelemme mainostamaan eNPS-kyselyäsi sitoutumisen kasvattamiseksi. Mainosviestit voidaan sijoittaa HR-sähköpostiviestintään, ilmoitustauluihin, intranet-ilmoituksiin ja talon sisäisiin uutiskirjeisiin – mitä tunnetumpia ja arvostetumpia eNPS-tietosi ovat, sitä parempi vastausprosentti.

 

Mitä rajoituksia eNPS:n käytölle on ja kuinka niiden yli päästään?

Kuten kaikilla tärkeillä mittareilla, myös eNPS:llä on vahvuuksia ja heikkouksia. Kun tiedämme sen rajoitukset, voimme paremmin päästä niiden yli.

 • Liikaa keskittymistä numeroon. Koska eNPS:n laskeminen tuottaa kokonaispistemäärän, on helppo unohtaa, mitä on luvun takana ja todelliset syyt siihen, miksi eNPS voi nousta ja laskea. Ratkaisu: Käytä avoimia vastauskenttiä ja vastaa niihin ymmärtääksesi työntekijöiden sitoutumistrendejä.
 • Arvostelijoiden pistehaitari on laaja. Kun tiedät, kuinka monta arvostelijaa sinulla on, keskität huomiosi luomaan olosuhteet erittäin uskollisten työntekijöiden kasvattamiseksi. Arvostelijoiden määrä ei kuitenkaan osoita arvostelijoiden jakautumista 0:sta 6:een. Ratkaisu: Katso arvostelijoiden määrän leviämistä ja esiintymistiheyttä. Jos monet työntekijät vastaavat 0–3, tiedät, että sinulla on merkittävämpi mäki kiivettävänä kuin jos he olisivat vastanneet 4–6.
 • Mahdollisuus työntekijöiden NPS-ennakkoluuloihin. Jos organisaatio käyttää NPS:ää asiakkaiden kanssa, on olemassa mahdollisuus, että työntekijät ymmärtävät, miten skaalatut vastaukset tulkitaan. Jotkut kokevat tämän vaarantavan sitä, että työntekijä valitsee ”arvostelijan” tai ”promoottorin” pisteet mielipiteen antamiseksi. Ratkaisu: Kerro työntekijöille johdonmukaisesti, kuinka paljon arvostat työntekijöiden ääntä ja olet sitoutunut käyttämään eNPS:n oivalluksia työntekijäkokemuksen ylläpitämiseen/lisäämiseen.
 • eNPS-mittari on yksittäinen ilmaisin. eNPS-mittari pysyy yksittäisenä mittarina huolimatta siitä, kuinka arvokas se on. Se ei voi kerätä kaikkea monimutkaisuutta, joka piilee työntekijäkokemuksen takana. Ratkaisu: Questbackilla suosittelemme eNPS:n käyttöä yhdessä syvemmän työntekijäkokemuskyselyn kanssa, vaikkapa vuosittain tai tarvittaessa, esim. kun päätät toteuttaa kulttuurinmuutosohjelman. Toisin sanoen, työntekijäkokemus ansaitsee rikkaita oivalluksia ja toimia, jotka vaativat enemmän kuin yhden kysymyksen.

Näiden arvokkaiden oivallusten avulla siirrymme nyt kriittiseen asiaan, joka on työntekijöiden kokemuksen parantaminen ja eNPS-pisteesi kasvattaminen.

Miten voin kasvattaa eNPS-score -pisteitäni?

Samalla tavalla kuin NPS vaikuttaa organisaation arvolupaukseen, eNPS muokkaa myös työntekijän arvoehdotusta. Jaamme nyt viisi hyväksi havaittua lähestymistapaa Employee Net Promoter Score -tuloksen kasvattamiseen varmistaaksemme kukoistavan työpaikan kaikille työntekijöillesi.

eNPS

 1. Käsittele arvostelijoiden huolenaiheet

Kukaan ei nauti kritiikin saamisesta. Silti arvostelijan palautteen kuuntelemisella ja siihen vastaamisella on merkittävä vaikutus tyytymättömiin työntekijöihisi ja yritykseesi. Sen sijaan, että koet arvostelijat ongelmana, epälojaalit työntekijät antavat aidon mahdollisuuden parantaa työpaikkaasi. Kuten yllä totesimme, loppuen lopuksi uskollisilla ja sitoutuneilla työntekijöillä on merkittävä ja myönteinen vaikutus lopputuloksiisi. Jos siis eNPS-pisteesi jäävät alle +10 ja erityisesti jos ne ovat miinuksen puolella, et voi ohittaa niitä ongelmakohtia, jotka vähentävät ja todennäköisesti vahingoittavat brändisi mainetta. Siksi on liiketoiminnan kannalta järkevää olla proaktiivinen arvostelijoiden kanssa, kuunnella aktiivisesti huolenaiheita ja, mikä tärkeintä, hyväksyä oivalluksia ja vastata niihin työntekijöiden kokemuksen parantamiseksi.

 1. Keskity promoottoreihin

Uskollisuus synnyttää uskollisuutta. Puhtaan kierteen luomiseksi on välttämätöntä välttää omahyväisyyttä. Promoottorityöntekijät ansaitsevat huomiota aivan kuten arvostelijatkin, mutta eri syistä. Jatkuva huomioiminen ja tukeminen kannustaa työntekijämenestyvyyteen. Palautteen vahvistaminen lähettää vahvan viestin – arvostat promoottoreitasi.

 1. Seuraa pisteitäsi jatkuvasti

Käytännöllinen näkemys on mahdollista vain, kun seuraat jatkuvasti eNPS-pisteitäsi. Työpaikka seisoo harvoin paikallaan, sillä sisäiset ja ulkoiset muutokset vaikuttavat siihen, miten työntekijät suhtautuvat työsuhteeseensa. Koronapandemia on hyvä esimerkki ulkoisesta vaikutuksesta. Se aiheutti nopean muutoksen työpaikan dynamiikassa ja vaikutti työntekijäkokemukseen, sekä parempaan että huonompaan suuntaan, esimerkiksi nopea siirtyminen etätyöhön. Sisäisesti työntekijöiden ilmapiiriä muokkaavat yhtä lailla erilaiset tekijät toimitusjohtajan vaihdosta uudelleen sijoittamisiin. eNPS:n käyttöönotto on varhainen signaali, jolla voidaan reagoida tuleviin tai toteutettuihin muutoksiin.

 1. Tarjoa läpinäkyvyyttä

Tiedon kerääminen on vain osa ratkaisua. Tiedon jakaminen on myös välttämätöntä. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta ja sallii rehellisten keskustelujen tapahtuvan. Avoimuudella työntekijät voivat ehdottaa ratkaisujaan esille tuotuihin ongelmiin. Yhteistyökykyinen ja avoin lähestyminen työntekijäkokemukseen luo parempaa omistajuutta sekä uskollisuutta pitkällä aikavälillä.

 1. Juhli työntekijöitäsi

Ovatpa työntekijät sitten promoottoreita tai arvostelijoita, säännöllinen arvostuksen osoittaminen ja kaikkien ponnistelujen juhliminen on keskeistä uskollisuuden ansaitsemisessa. Juhliminen voi tapahtua monella eri tavalla, tunnustuksen antamisesta ja työntekijöihin tutustumisesta lähempään kuulumisen vaalimiseen erityisillä aloitteilla. Jokainen tekemäsi positiivinen aloite nostaa eNPS-pisteitäsi todennäköisesti korkeammalle.

 

Loppusanat työntekijän nettosuositteluindeksistä

Uskolliset työntekijät saavat aikaan parempia liiketoimintatuloksia. Silti uskollisuus ansaitaan, sen rakentaminen vie aikaa ja se tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa, tukea ja arvostusta. Tässä oppaassa korostettiin Employee Net Promoter Score -tuloksen mittaamisen merkittävää arvoa olennaisena osoituksena sitoutumisestasi työntekijäkokemukseesi.

Oletko valmis aloittamaan eNPS:n mittaamisen ilmaisella kokeilujaksolla?

FAQ

eNPS is a type of NPS survey but instead of asking the customer how likely a person is to recommend a company to a friend or colleague, an employee of a company is asked how likely an employee is to recommend an organisation as an employee to others.

An eNPS score can range from -100 to +100. We often advise clients that a score between +10 to 30 is good, but higher scores are possible. In line with this, a score of +50 would be considered excellent, whereas +80 is best-in-class.

Based on the promoter, passive, and detractor groups, the eNPS can be calculated in two different ways:
1. ((Number of employee promoters – Number of employee detractors) / Total responses) x 100
2. Total % of Employee Promoters – Total % of Employee Detractors

Neither good or bad.

In Employee Net Promoter Score (eNPS), a score of zero indicates that the number of detractors (employees who gave a score of 0-6) is equal to the number of promoters (employees who gave a score of 9-10). This means that there are as many employees who are unlikely to recommend the company as there are employees who are highly likely to recommend the company.

While a zero eNPS score is not necessarily a positive score, it is not necessarily a negative score either. It simply means that there is no overall trend in employee sentiment, and there is likely room for improvement in terms of employee engagement and satisfaction. A score of zero can be used as a starting point to identify areas of improvement and make changes to increase employee satisfaction and loyalty.

In total ENPS, a score of -10 indicates that there are significantly more detractors (employees who gave a score of 0-6) than promoters (employees who gave a score of 9-10). This suggests that there may be issues with employee satisfaction and loyalty within the company, which can lead to decreased productivity, higher turnover rates, and negative word-of-mouth advertising.

A score of -10 in total ENPS is not considered a good score and indicates that the company needs to focus on improving the employee experience and addressing any underlying issues. The company may need to implement changes to improve employee satisfaction, such as providing better benefits, training opportunities, or creating a more positive work environment.

A total ENPS score of -20 is considered a relatively poor score.

It indicates that the company has a higher number of detractors (customers who gave a score of 0-6) than promoters (customers who gave a score of 9-10), which may indicate low levels of customer satisfaction and loyalty. Companies with negative ENPS scores may experience higher rates of customer churn and negative word-of-mouth advertising, which can negatively impact their business growth. It's important for companies with negative ENPS scores to analyze their customer feedback and take action to improve their customer experience and satisfaction.

A total ENPS score of -30 is considered to be very poor and indicates a high number of detractors (customers who gave a score of 0-6) compared to promoters (customers who gave a score of 9-10). This score suggests that the company has a low level of customer satisfaction and loyalty, which can lead to decreased customer retention, negative word-of-mouth advertising, and business decline. It is important for the company to take immediate action to identify the issues and improve its customer experience to increase customer satisfaction and loyalty.

In ENPS, a score of 20 can be considered a good score. This indicates that there are more promoters (employees who gave a score of 9-10) than detractors (employees who gave a score of 0-6) in the organization, which is generally a positive sign.

An ENPS score of 20 suggests that the employees are generally satisfied with the organization and are likely to recommend it to others. However, it's important to note that ENPS scores can vary widely between industries and companies, and what's considered a good score for one company may be different for another.

In summary, a score of 20 in ENPS indicates that the organization is doing a good job of engaging its employees and maintaining their loyalty, but there may still be room for improvement.

In ENPS, a score of 30 is considered a good score. This score indicates that the company has a higher number of promoters (employees who gave a score of 9-10) than detractors (employees who gave a score of 0-6).

A score of 30 in ENPS means that the company has a relatively high level of employee satisfaction and loyalty, which can lead to increased employee retention, positive word-of-mouth advertising, and business growth. The company is likely doing a good job of meeting its employees' needs and expectations.

It's important to note that ENPS scores can vary widely between industries and companies, and what's considered a good score for one company may be different for another. However, a score of 30 is generally considered a good score and an indicator of a company's positive relationship with its employees. The company should continue to focus on maintaining its ENPS score and improving employee satisfaction and loyalty.

In ENPS, a score of 40 is considered a very good score. It indicates that the company has more promoters (customers who gave a score of 9-10) than detractors (customers who gave a score of 0-6) and that the majority of customers are satisfied with their experience with the company.

A score of 40 suggests that the company is doing a good job of meeting its customers' needs and providing a positive customer experience. However, there is still room for improvement, and the company should strive to continue to exceed customer expectations and increase customer loyalty.

In ENPS, a score of 50 is considered to be a very good score.

It indicates that the company has a higher number of promoters (customers who gave a score of 9-10) than detractors (customers who gave a score of 0-6). A score of 50 in ENPS means that the company has a good level of customer satisfaction and loyalty, which can lead to increased customer retention and positive word-of-mouth advertising. However, there is still room for improvement, and the company should continue to focus on enhancing the customer experience to increase its ENPS score further.

In ENPS, a score of 60 is considered a very good score. This score indicates that the company has a higher number of promoters (customers who gave a score of 9-10) than detractors (customers who gave a score of 0-6), but there is still room for improvement.

A score of 60 in ENPS means that the company has a relatively high level of customer satisfaction and loyalty, which can lead to increased customer retention, positive word-of-mouth advertising, and business growth. The company is likely doing a good job of meeting its customers' needs and exceeding their expectations, but there is still room for improvement to achieve an outstanding score.

It's important to note that ENPS scores can vary widely between industries and companies, and what's considered a good score for one company may be different for another. However, a score of 60 is generally considered a good score and an indicator of a company's decent relationship with its customers. The company should continue to focus on improving its ENPS score and increasing customer loyalty.

n ENPS, a score of 70 is considered an outstanding score. This score indicates that the company has a significantly higher number of promoters (employees who gave a score of 9-10) than detractors (employees who gave a score of 0-6).

A score of 70 in ENPS means that the company has a very high level of employee engagement and loyalty, which can lead to increased employee retention, higher productivity, and better business performance. The company is likely doing an exceptional job of creating a positive work environment and meeting its employees' needs and expectations.

An ENPS score of 80 is considered to be very good, as it indicates that a high percentage of employees are promoters of their company and are likely to recommend it as a place to work. However, it is important to note that ENPS scores can vary widely depending on the industry, size of the company, and other factors, so it is important to benchmark the score against other companies in the same industry and region to get a more accurate picture of the company's performance.

An ENPS score of 90 is considered an excellent score. It indicates that a very high percentage of employees are promoters of their company and are likely to recommend it as a place to work.
However, as I mentioned earlier, it is important to benchmark the score against other companies in the same industry and region to get a more accurate picture of the company's performance. Additionally, while a high ENPS score is generally a positive sign, it is important to dig deeper and understand the factors that are driving employee satisfaction and loyalty to ensure that the company is creating a positive work environment and meeting the needs of its employees.

An ENPS (Employee Net Promoter Score) score of 100 is the highest possible score and indicates that all respondents have given a rating of either 9 or 10, indicating that they are highly likely to recommend the company as a place to work.

While an ENPS score of 100 is a great achievement, it is important to remember that achieving this score doesn't necessarily mean that the company is perfect or that all employees are completely satisfied. It is always important to investigate the reasons behind the score, gather feedback from employees, and take appropriate actions to continuously improve the work environment and culture of the organization. Additionally, it is also important to compare the score with other companies in the same industry and region to get a better perspective of how the company is performing.

Net promoter score is essential - Studies show that a higher score equals happier employees, which equals the better your business will perform.

The Employee Net Promoter Score (or eNPS) is a highly valuable indicator of your employees' engagement and loyalty.

Calculate your employee net promoter score by either:

1. ((Number of employee promoters – Number of employee detractors) / Total responses) x 100
2. Total % of Employee Promoters – Total % of Employee Detractors

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Learn more