Skip to content

Whistleblower-ratkaisuista hyötyvät sekä yritykset että niiden työntekijät

Sara Habberstad
Blogi
4 minuuttia lukemista
Employee Experience
Whistleblower-ratkaisuista hyötyvät sekä yritykset että niiden työntekijät

Lakimiehenä tehtäväni on miettiä pahimpia uhkakuvia, joita yrityksemme voi kohdata. Oikeudenkäynnit, rikossyytteet, sääntelylliset sakot – nämä ovat skenaarioita, jotka toivon yrityksemme välttävän avullani. Tervettä ja menestyvää liiketoimintaa ei kuitenkaan rakenneta vain välttelemällä katastrofeja. Yritysten täytyy priorisoida luottamusta ja vastuullisuutta, jos ne haluavat säilyttää kilpailukykynsä.

Viime kuukausien aikana on uutisissa puhuttu paljon seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä.  Vaikka monet tapauksista ovatkin olleet media- ja viihdeteollisuuden sektoreilla, jokaisen yrityksen toimitusjohtajan ja omistajan pitäisi silti olla huolissaan.

Monet naiset ovat kohdanneet tällaista kohtelua jo vuosikymmenien ajan. Vuosi 2017 oli vasta alkua ja tämä vuosi tuo varmasti mukanaan uusia tapauksia kaikilta toimialoilta. Herää kysymys, miksi nyt? Miksi he odottivat näin pitkään? Miksei kukaan sanonut mitään aiemmin?

Tähän on helppo ja samalla turhauttava vastaus. Heillä, jotka haluaisivat puhua aiheesta, on heikot vaihtoehdot. Vaikka kolmasosa työntekijöistä huomaa väärinkäytöksiä, rangaistuksen pelko pitää monet hiljaisina. Tämä hiljaisuus on vaarallista. Se maksaa yritykselle, uhrit kärsivät, luottamus haihtuu ja lopulta yritysten nimet päätyvät skandaaliuutisten otsikoihin.

Hyvät uutinen tässä on se, että nykyään on olemassa ratkaisuja, joiden avulla turvallinen anonyymi raportointi on mahdollista.

 

Anna työntekijöiden äänen kuulua

Ihanteellisessa tapauksessa yritykset tunnistavat ongelmat nopeasti ja käsittelevät ne asianmukaisesti. Tutkimusten mukaan 80% ilmiantajista kertoivat huolensa ensin sisäisesti, ennen julkista käsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että yleensä työntekijät tahtovat mielellään ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä, turvallisuusriskeistä tai vaatimusten noudattamatta jättämisistä. Ja tähän meidän täytyykin rohkaista heitä. Yrityksille sen arvo voi olla valtava, mikä näkyy esimerkiksi säästetyissä miljoonissa oikeudenkäyntikuluista ja yrityksen maineen säilymisessä pitkällä aikavälillä.

Kun työntekijöillä on valtuudet ilmoittaa ongelmista, he voisivat hyvinkin estää suuria katastrofeja. Hehän kuitenkin ovat rajapinnassa näkemässä ongelmakohtia ihmisten välisissä suhteissa, huonosti toimivia laitteita tai havaitsevat helpommin virkavirheitä. Jos he eivät kerro havainnoistaan eteenpäin, tarkoittaa se suurempaa riskiä kaikille asianosaisille.

Ilman turvallisia raportointivaihtoehtoja tai asianmukaista seurantaa, asian julkiseksi tuominen voi olla ainoa vaihtoehto. Sosiaalisella medialla on ollut  vahva vaikutus viimeaikaisten skandaalien levittämisessä. Se on helppo keino työntekijöille tuoda ilmi asioita, joita he eivät voineet kertoa sisäisesti. Väärinkäytösten julkinen paljastaminen on yleensä viimeinen keino saada asia esiin, mutta siihen littyy myös isommat riskit sekä uhreille että yrityksille. Yrityksen maine ja uskottavuus kärsivät ja uhrin tapauksessa voi olla vaikeampaa nostaa rikossyytettä.

Colby Bruno, uhrien oikeusturvakeskuksen Senior Legal Counsel, selitti äskettäisessä NPR-haastattelussa, että kun uhri tuo asian esiin julkisesti sosiaalisessa mediassa, puolustusasianajaja voi valikoida toisistaan erilliset postaukset, jotta he voivat löytää epäjohdonmukaisuuksia tai heikentää niiden uskottavuutta. Tämä erityisesti lisää monimutkaisuutta tapauksissa, joissa muutenkin on hankala nostaa syytettä.

Yritysten tulee ymmärtää, että heidän työntekijöitään täytyy kuunnella. Jos mahdollisuudet eivät ole sisäisesti saatavilla, he joko pysyvät hiljaa tai löytävät keinonsa muualta. Jälleen kerran, hyvä uutinen on, että organisaatiot voivat hankkia whistleblower-ratkaisun ja antaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa asioita ääneen anonyymisti yrityksen sisällä.

 

Anonyymi raportointi

Yksi suurimmista esteistä työntekijöiden raportoinnissa on koston pelko. Siksi työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus pysyä nimettömänä tuodessaan ilmi epäkohtia.

Nimettömyys osoittaa työntekijöille, että heidän ääntään arvostetaan ja heidän huolensa otetaan vakavasti. Tämä on yksinkertainen ja käytännöllinen asia, joka tukee luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria. Kun raportointia seurataan järkevästi, yritykset voivat välttää suuria riskejä ja antaa työntekijöilleen tavan, jolla he voivat saada äänensä kuuluviin ja tuoda esiin mieltä painavia asioita.

Meillä Questbackillä käytetään whistleblower-ratkaisua, jonka avulla työntekijät voivat valita, pysyvätkö ne nimettöminä ja heillä on myös mahdollisuus seurata huolenaiheita nimettömässä chat-huoneessa. Koska työntekijät kokevat turvalliseksi kertoa huolistaan, voimme toimia nopeasti. Nämä  näkemykset ovat korvaamattomia  riskien mittaamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja yrityskulttuurin arvioimiseksi. Mitä enemmän palautetta, sitä paremman reaaliaikaisen kuvan yritykset voivat saada toiminnastaan.

Meidän pitäisi toivottaa tällainen palautetta avoimilla aseilla. Yritysten sisäiset ilmiantajat antavat yrityksille mahdollisuuden suojella henkilöstöään ja sijoituksiaan.

 

Luottamuksen ja avoimuuden kulttuuri

Teknologia tarjoaa fyysistä, henkistä ja taloudellista turvallisuutta yrityksille ja heidän työntekijöilleen. Luottaessamme teknologiaan tietojen keräämisessä ja prosessien virtaviivaistamisessa tärkein organisaatioita muuttava voima on kuitenkin ihmisten kyky analysoida ja vastata saatuun dataan.

Luottamuksen ja avoimuuden kulttuuri organisaatiossa alkaa siitä, kun yritykset integroivat hyödyntämänsä teknologian samaan linjaan arvojensa ja odotustensa kanssa. Tämä tarjoaa työntekijöille keinon raportoida epäkohdista ja antaa johtajille ja avainhenkilöille mahdollisuuden puuttua ongelmiin ennen kuin ne pahenevat. Tällä tavoin työpaikasta tulee turvallisempi ja työvoimasta onnellisempi ja uskollisempi.

Haluamme, että yritykset menestyvät ja vahvistavat tulostaan. Itse haluan todellakin suojella yritystäni oikeudellisilta riidoilta. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden kustannuksella. Whistleblower-ratkaisut ovat voitto kaikille. Ne tarjoavat käytännön ratkaisun riskien lieventämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Pitkällä aikavälillä ne voivat olla varma tapa taistella korruptiota ja huolimattomuutta vastaan, joka on tuonut uhreja ja tuhonnut yritykset. Meidän on aina kannustettava yrityksiä asettamaan etusijalle luottamus ja vastuuvelvollisuus. Meillä on nyt järjestelmät, joilla mitataan ja tuetaan näitä sitoumuksia toimintaan.

 

Lue lisää aiheesta whistleblower-direktiivistä

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama