Asiakaskokemus on vakava asia. Ei ole liioittelua tuoda asiakaskokemusta raamatulliseen kontekstiin – niin vahva tulee olla uskomme asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisen menestyksen pyhään yhteyteen.

  1. Sinun tulee osoittaa asiakaskokemukselle sekä sen mittaamiselle ja kehittämiselle vastuullinen henkilö. Asiakas ja hänen kokemuksensa on pyhä, ja vain siihen vakavasti panostamalla yrityksesi voi selvitä ja kukoistaa.
  2. Sinun tulee huolehtia, että asiakaskokemus on kirkkaana ylimmän johdon agendalla ja omistuksessa läpi organisaation. Jos asiakaskokemus jää johdon silmissä sivujuonteeksi, se on sitä myös asiakasrajapinnassa.
  3. Sinun tulee kartoittaa ja ymmärtää kaikki asiakkuuden kohtaamispisteet yrityksesi ja asiakkaasi välillä.
  4. Sinun tulee ottaa käyttöön keskitetty järjestelmä kaiken asiakaspalautteen hallintaan. Vain siten saat luotettavaa tietoa onnistumisestasi.
  5. Sinun tulee kuunnella asiakastasi, vaikka se tekisi kipeää. Kysy vaikeita, mutta tärkeitä kysymyksiä. Kysy myös niitä asioita, joita pelkäät kysyä. Menestys vaatii rohkeita tekoja.
  6. Sinun tulee viedä asiakaspalaute käytäntöön – ja uskaltaa seurata sitä loppuun asti.
  7. Sinun tulee viestiä muutoksista ja kehityksestä asiakkaillesi. Se kertoo, että kuuntelet heitä ja haluat kehittyä heidän parhaakseen.
  8. Sinun tulee kohdella asiakkaitasi yksilöinä: viesti heille mahdollisimman kohdennetusti ja jousta mahdollisuuksien mukaan, jos se tekee asiakkaastasi tyytyväisemmän.
  9. Kunnioita negatiivista palautetta – jokainen reklamaatio on yrityksellesi mahdollisuus parantaa suoritustaan ja oppia uutta itsestään ja asiakkaistaan.
  10. Sinun tulee osoittaa asiakkaille, että jokainen heistä on sinulle tärkeä – he ovat olemassaolosi oikeuttajia. Olet olemassa vain palvellaksesi heitä. Jos saat asiakkaasi tuntemaan näin, olet voittajan polulla.

Näitä kymmentä käskyä noudattamalla sinun on oleva valta, voima ja kunnia: kasvava, uskollinen asiakaskunta, joka ostaa paljon ja markkinoi sinua suosittelemalla tuotteitasi ja palveluitasi omille verkostoilleen.

Liity keskusteluun! Mitä sinä olet mieltä tästä kirjoituksesta? Kommentoi ja kysy Twitterissä tai Linkedinissä!

Maailman asiakkaasi silmin

 

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?