Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa yrityksille arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat suhtautuvat yritykseen ja sen tarjoamiin palveluihin. Keräämänsä tiedon avulla yritys voi kehittää toimintaansa ja parhaassa tapauksessa lisätä yritystä suosittelevien asiakkaiden määrää.

Suuri osa yritysjohdosta uskookin, että asiakaskokemuksella on mahdollista erottua muista ja saavuttaa kaivattua kilpailuetua. Monen liiketoimintajohtajan työkalupakista puuttuu kuitenkin vielä yrityksen tuottamaa asiakaskokemusta kuvaava mittari.

Tässä oppaassa keskitymme asiakaskokemukseen liittyviin perusasioihin ja kerromme, mitä tulisi mitata, miksi ja miten.

Opas auttaa hahmottamaan:

  • miksi asiakaskokemusta pitäisi mitata
  • mitä merkitystä on eri kohtaamispisteiden mittaamisella
  • miksi aikaperusteisesta mittaamisesta tulisi siirtyä reaaliaikaiseen, tapahtumapohjaiseen mittaamiseen
  • miten erottuva asiakaskokemus auttaa saamaan kilpailuetua.

Käytännön esimerkkejä asiakaskokemuksen mittaamisesta löydät oppaan loppupuolelta. Ne auttavat linkittämään teorian tosielämän liiketoimintaan.

Lataa maksuton opas täyttämällä lomake!

resource image
Whitepaper

Asiakaskokemuksen mittaamisen ABC

Lataa opas asiakaskokemuksen mittaamisesta, mukana käytännön esimerkkejä!