Skip to content

Tuottavampaa liiketoimintaa paremman henkilöstökokemuksen avulla

Luke Talbot
Blogi
3 minuuttia lukemista
Employee Experience
Tuottavampaa liiketoimintaa paremman henkilöstökokemuksen avulla

Työmaailma muuttuu nopeasti. Organisaatioiden ja työntekijöiden välinen suhde on muuttunut, ja valta on nykyään työntekijöillä. Työntekijät ovat vähemmän uskollisia työpaikoilleen ja näin ollen työntekijöiden vaihtuvuus, sekä vaatimukset työnantajaa kohtaan ovat kasvaneet. Koska kynnys vaihtaa työpaikkaa on paljon alhaisempi, on työntekijöillä myös varaa olla valikoivampia työpaikkojen suhteen. Samanaikaisesti yhä kilpailukykyisemmässä, osaamiseen perustavassa taloudessa ovat työntekijöiden taidot, ideat ja kokemukset yhä keskeisemmässä osassa liiketoiminnan menestyksen kannalta. Nyt, jos koskaan, on aika alkaa kohdella työntekijöitäsi kuten asiakkaitasi.

Miksi työntekijän matkan kuunteleminen on niin tärkeää?

Sopivien ja osaavien ihmisten houkuttelu vaikeutuu, kilpailu- ja rekrytointikustannukset nousevat, ja uusien työntekijöiden tuottavuuden kehitys viivästyy. Tutkimustulosten mukaan uudet työntekijät saavuttavat vain 50% tuottavuustason kolmen kuukauden työssäolon jälkeen. Harvard Business Schoolin laatimassa tutkimuksessa todetaan, että keskitason johtajilla kestää keskimäärin 6,2 kuukautta saavuttaa kriittinen piste rekrytointikustannusten ja tuottavuuden välillä. CEB:n mukaan yksi neljästä työntekijästä lähtee ensimmäisen vuoden aikana – monet jo ennenkuin heistä saadaan yrityksen näkökulmasta edes tuottavia. Yrityksissä ovi käy jatkuvasti, eikä liiketoiminta voi näin ollen kasvaa tuottavan ja sitoutuneen henkilöstön puuttuessa. Tämä kaikki vaikuttaa loppukädessä suoraan yrityksesi tulokseen.

Uusi lähestymistapa henkilöstöpalautteiden keräämiseen

Kuinka sitten organisaatiot ja heidän HR-tiiminsä voivat vastata tähän haasteeseen? Vastaus löytyy asiakaskokemuksessa käytetystä asiakkaan matkan mittaamisesta, ja sen mallintamisesta henkilöstökokemukseen. Kuuntelemalla palautetta integroidusti koko työntekijän elinkaaren ajalta, ja ymmärtämällä työntekijöiden kokonaismatkaa, yritykset voivat houkutella huipputekijöitä, tehostaa koulutusjaksoja ja säilyttää työntekijät pitkällä aikavälillä.

Organisaatioiden tulee keskittyä kolmeen keskeiseen kohtaamispisteeseen:

1.      Rekrytointi ja Entry – Palautetta hyödyntämällä parannetaan hakijoiden rekrytointikokemusta. Täten varmistetaan, etteivät lahjakkuudet putoa kelkasta kesken hakuprosessin ja, että onnistutaan palkkaamaan yritykseen sopivia huipputekijöitä. CEB:n tekemän tutkimuksen mukaan yksi viidestä juuri palkatusta osoittautuu lopulta virheeksi.

2.      Onboarding – Uusien työntekijöiden nopeampi kehitys kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja vähentää tuottavuuden parantamiseen käytettyä aikaa. Positiivisen rekrytointikokemuksen kokeneet työntekijät puristavat itsestään CEB:n mukaan 15% enemmän kuin alussa vaaditaan, mikä lyhentää perehdytys- ja koulutusprosessia. Henkilöstöltä kerätyn palautteen kuuntelu ja siihen reagointi heijastuu työntekijöiden nopeampaan tuottavuuden kasvuun.

3.      Exit – Työntekijöiden Exit-haastattelut ja palautteen keruu auttavat ymmärtämään, miksi työntekijät jättävät yrityksen. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden kehittää prosesseja, nähdä kehitttyviä trendejä ja estää muita työntekijöitä seuraamasta perästä. Ja hyvässä lykyssä aikaisemmat työntekijät saattavat hyvinkin palata takaisin, jos he kokevat tulleensa kuunnelluiksi lähtiessään ensimmäistä kertaa.

Palautteen jatkuva kerääminen auttaa kasvattamaan sitoutuneisuutta ja nostaa tuottavuutta

Ihmisten tuottamattomuuden taustalta ei useinkaan löydy vain yhtä syytä. Harvoin myöskään vain yksi tapahtuma johtaa siihen, että työntekijä jättää yrityksen. Syyt lähtöön kehittyvät yleensä ajan myötä, joten niitä on hankala havaita lyhytkatseisesti yksittäisiä kohtaamispisteitä ja tapahtumia tarkastelemalla. Kuuntelemalla palautteita ja mittaamalla työtekijän sopivuutta organisaatioon koko työntekijän matkan ajalta, ongelmat on helpompi havaita jo niiden kehittyessä ja siten niihin voidaan reagoida nopeammin.

Johtajat voivat puuttua nopeasti yksilöiden ongelmien ratkaisemiseen missä tahansa työntekijän matkan vaiheessa. He pystyvät myös seuraamaan kehityssuuntia, ja hyödyntämään työntekijöiden palautetta liiketoiminnan prosessien kehityksessä. Tämän seurauksena yrityksesi houkuttelee oikeat hakijat, parantaa työntekijän tuottavuutta ja varmistaa, että juuri palkatut työntekijät pysyvät talossa pitkään. Tämä näkyy myös tuloksessa – sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät tarjoavat parempaa asiakaskokemusta, päihittävät kilpailijat ja keksivät innovatiivisia uusia ideoita, samalla kun rekrytoinnista ja vaihtuvuudesta aiheutuvat kustannukset laskevat.

Tuottavampaa liiketoimintaa paremman henkilöstökokemuksen avulla

Questbackin lanseeraaman, helppokäyttöisen pilvipohjaisen palauteratkaisun, Employee Touchpointin avulla organisaatioiden on mahdollista hyödyntää uutta lähestymistapaa henkilöstökokemuksen mittaamiseen – työntekijän matkan kokonaisvaltainen mittaaminen. Employee touchpoint kattaa palautteen keruun työntekijän koko elinkaaren ajalta, helpottaen näin henkilöstön kuuntelemista ja ongelmien havaitsemista ennakkoon.

Ilmoittaudu mukaan 24. toukokuuta pidettävään webinaariimme niin saat selville, miten Employee Touchpoint voi auttaa sinua huippuosaajien houkuttelemisessa, perehdytysprosessien nopeuttamisessa, sekä työntekijöiden säilyvyyden lisäämisessä.

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama