Skip to content

Näin pääset alkuun myynnin laadun mittaamisessa

Tuulia Sinijärvi
Blogi
2 minuuttia lukemista
Employee Experience
Näin pääset alkuun myynnin laadun mittaamisessa

Suunta. Määrä. Laatu.

Kaikki B2B-myyntityötä tekevät tuntevat tämän ikivanhan kolmion.

Kaksi ensimmäistä osaa myynnin johtamisen pyhästä kolmiosta myyntijohtaja osaa katsoa CRM:sta, jos sitä täytetään oikein: keitä tavataan ja mitä näille tarjotaan, ja kuinka monta tapaamista tai muuta kontaktia myyjä toteuttaa.

Laatu on monisyisempi asia. Toisaalta sitä voidaan mitata helpolla yhtälöllä, jossa esimerkiksi seurataan tarjousten läpimenoprosenttia tai muuta määrällistä arvoa.

Tämä kertoo kuitenkin vain lopputuloksen, ei syitä sen taustalla.

Se, millaisia asiakaskokemuksia myyjänne luovat tavatessaan asiakkaitanne, vaikuttaa lopputulokseen. Tätä tietoa et löydä CRM:sta. Myyjä osaa kertoa vain sen, miten hän itse asian kokee. Hän ei tiedä varmasti, mitä asiakas kohtaamisesta ajattelee. Sitä täytyy kysyä asiakkaalta itseltään.

Myyntitapaamisten laadun mittaaminen ja siitä saadun tiedon hyödyntäminen on aivan yhtä tärkeää kuin perinteinen määrän mittaaminen.

Miten sitten pääset alkuun laadun mittaamisessa? Aloita näistä kolmesta helposta askeleesta:

1. Kartoita nykyinen tilanteenne

Nykytilanteen kartoittamiseen ei tarvita vielä pitkälle automatisoituja prosesseja, vaan voit toteuttaa laadun mittaamisen manuaalisesti lähetettävillä kyselyillä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mikä on lähtötasonne, ja missä piilevät mahdolliset myyntiprosessinne kompastuskivet.

2. Aseta tavoitteet

Kun tiedät nykyisen tilanteenne ja tasonne myynnin laadun suhteen, voit asettaa tavoitteita. Ole mahdollisimman konkreettinen: mitä haluat parantaa, missä ajassa ja kuinka paljon? Tavoitteesi voivat liittyä suoraan myyntiinne tai myynnin laatuun keskittyviin tunnuslukuihin. Usein näiden kahden tason yhdistäminen on tuloksellisinta.

3. Laita työkalut ja prosessit kuntoon

Jos haluat hyödyntää myynnin laadun mittaamista jatkuvan kehittämisen työkaluna, tarvitset selkeät prosessit ja oikeat työkalut jatkuvien, oikea-aikaisten kyselyiden toteuttamiseen ja tulosten analysointiin. Tämä vaatii selkeitä toimintatapoja sekä esimerkiksi saumatonta yhteistyötä käytettävän palauteratkaisun ja CRM-järjestelmän välillä.

Kun olet toteuttanut nämä kohdat, olet jo huomattavasti lähempänä laadukkaampaa ja tuottavampaa myyntitiimiä!

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama