Moni B2B-yritys kärsii akuutista järjestelmä-ähkystä. Vuosien saatossa yritysten virtuaalinurkkiin on kertynyt jos jonkinlaista tiedonkeruujärjestelmää. Esimerkiksi asiakaskokemuksen mittaamiseen saatetaan hyvinkin käyttää kolmea eri työkalua, taulukointiin neljättä ja raportointiin viidettä.

Usein lukuisat järjestelmät eivät keskustele keskenään, vaan dataa siirretään paikasta toiseen manuaalisesti. Lopputuloksena on järjestelmien tilkkutakki, joka vaatii jatkuvaa lisatyota. Raportointi on hidasta, virheiden mahdollisuus kasvaa ja tiedon laatu heikkenee.

Järjestelmä-ähkyn voi taltuttaa kolmella eri tapaa:

  1. karsi järjestelmät minimiin

  2. panosta järjestelmien välisiin integraatioihin tai

  3. kokoa kaikki toiminnot saman katon alle, jolloin yrityksesi ketteryys ja lapinakyvyys lisaantyvät ja kerätyn tiedon laatu paranee.

Asiakaskokemuksen mittaamisessa me suosimme kolmatta kohtaa. Miksi? Perustelut löytyvät alta.

Kyselytyökalu kerää tietoa kaikista kanavista

Uuden sukupolven verkkokyselytyökalun avulla voit koota kaiken jäsennellyn ja jäsentämättömän asiakastiedon monesta eri kohtaamispisteesta ja kanavasta yhteen paikkaan. Tietoa voi kerata verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta, mobiililaitteilla seka CRM- ja ERP-jarjestelmista helpommin, nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin ennen.

Keratty tieto on hyodyllista, silla sen avulla voidaan kehittaa toimintaa asiakkaiden ja asiakassegmenttien perusteella. Tieto maalaa entista yksityiskohtaisemman kuvan vastaajien kaytoksesta.

Työntekijöiden kouluttaminen on helpompaa

Usean eri jarjestelman yhdistelma vaatii työntekijöiltä paljon. Heidän on on hallittava monia eri jarjestelmia ja ymmarrettava, milloin mitakin kannattaa kayttaa. Kaiken huipuksi tarkeaa tietoa voi olla vaikea loytaa lukuisten järjestelmien syövereistä.

Jos yrityksessasi on kaytossa vain yksi ohjelmisto, kouluttaminen sujuu helpommin, eika IT-tiimillasi kulu aikaa monen jarjestelman yllapitoon.

Paatokset perustuvat oikea-aikaiseen tietoon

Yhteen koottujen jarjestelmien ansiosta tutkijat, henkilostohallinto, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu seka yrityksen johto voivat perustaa paatoksensa oikea-aikaiseen tietoon. Tarkea tieto paatyy reaaliaikaisesti niille tahoille, jotka tarvitsevat sita paivittaisessa paatoksenteossaan.

Rahaa kuluu vähemmän

Kyselyt, vastausten analysointi ja palautteen jakaminen kaikkien saataville onnistuvat yhden ohjelmiston kautta. Kettera ohjelmisto mukautuu kaikkien kayttajien tarpeisiin, jolloin kyselyita on mahdollista toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti  laadusta tinkimatta.

Lisää vinkkejä kyselytyökalun hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen löydät Asiakaspalautteen anatomiasta. Lataa ilmainen opas itsellesi alta. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Asiakaspalautteen anatomia -opas

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?