Skip to content

Mita asiakaskokemus todella on – ja miten sita pitaisi mitata eri tasoilla?

Marika Tenhunen
Blogi
3 minuuttia lukemista
Customer Experience
Mita asiakaskokemus todella on – ja miten sita pitaisi mitata eri tasoilla?

Jotta asiakkaidensa kokemaa voisi ymmärtää ja hyödyntää, täytyy asiakaskokemusta kyetä mittaamaan oikealla tavalla.

Asiakaskokemuksen merkityksen kasvaessa on olennaista kuunnella asiakkaita heidän valitsemissaan kanavissa ja pyrkiä ymmärtämään niitä kohtaamisia, tunteita ja mielikuvia, jotka ovat heidän päätöstensä takana. Reagoimalla tähän tietoon voidaan yrityksen toimintatapoja muuttaa siten, että asiakkaille luodaan aidosti merkityksellisiä kokemuksia.

Lyhyellä aikavälillä tämä voi tarkoittaa negatiiviseen palvelutapahtumaan tai reklamaatioon puuttumista siten, että kokemus saadaan käännettyä positiiviseksi. Vastaavasti pidemmällä aikavälillä kyse on usein yrityksen toimintatapojen, prosessien ja jopa strategian muuttamisesta asiakaslähtöisemmäksi.

Kiinnostunut kokeilemaan asiakastyytyväisyyskyselyitä organisaatiossanne?

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
Rekisteröidy viidessä minuutissa
Et tarvitse luottokorttia

Kokonaisvaltainen matka täynnä kohtaamisia

Asiakaskokemus ei ole yksittäinen tai irrallinen kokemus yhdessä ajassa ja paikassa. Sen sijaan sitä tulee tarkastella kokonaisvaltaisena matkana asiakkaan mieleen ja kaikkiin niihin pisteisiin, jossa asiakas on kanssasi tekemisissä – tiedostaen tai tiedostamattaan.

Matka alkaa jo paljon ennen asiakkaan konkreettista kohtaamista eikä suinkaan pääty asiakkuuden päättymiseen. Matkaan sijoittuu aina muutamia suhteellisen pysyviä osioita, joiden lisäksi jokaisella toimijalla ja tämän asiakkaalla on omia erityisiä kohtaamispisteitä. Näitä pysyviä osioita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Mielikuvakokemus. Asiakkaan kokemaan mielikuvaan voidaan vaikuttaa markkinoinnilla ja muulla viestinnällä, mutta asiakkaan kokemus brändistä on kuitenkin kaiken hänen kokemansa, näkemänsä, kuulemansa ja tuntemansa summa. Yrityksen tavoitteellisen markkinointiviestinnän lisäksi siihen vaikuttavat kaikki yrityksen muut toimet sekä mm. asiakkaan omat ennakkoluulot, kokemukset ja toiminta.
  • Ostokokemus. Mielikuvan ja vertailun kautta asiakas lähestyy ostotapahtumaa. Ostotapahtumaa voidaan vauhdittaa esimerkiksi tekemällä ostaminen helpommaksi, vahvistamalla mielikuvaa markkinoinnilla ja kohtaamalla asiakas tämän suosimalla tavalla. Itse ostotapahtumassa keskeisessä osassa on asiakkaan kokema arvo kilpailuun nähden sekä asiakkaan itselleen kokema arvo palvelusta tai tuotteesta.
  • Käyttökokemus. Lopullinen tyytyväisyys tuotteeseen tai palveluun sekä asiakkaan sitouttaminen yritykseen tapahtuu pääosin ostotapahtuman jälkeen. Täyttääkö ostettu tuote asiakkaan vaatimukset? Saako asiakas tarvittavan tuen? Voitaisiinko asiakasta palvella tarjoamalla lisäpalveluita tai -tuotteita? Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten vahvasti asiakas sitoutuu yritykseen.

Kun erilaisia kohtaamisia määritellään ja ne tunnistetaan asiakkaan elinkaaressa, tulisi myös niiden arvo pyrkiä määrittelemään. Arvon määrittäminen ei tarkoita ainoastaan suoran rahallisen hyödyn laskemista. Jokin kohtaaminen voi tuoda liiketoiminnalle lyhyellä aikavälillä enemmän rahaa kuin toinen, ja taas toisella kohtaamisella voi olla suurempi merkitys asiakkaan sitouttamiseen, mikä taas tukee asiakkuuden koko elinkaaren arvon kasvamista.

Kun asiakkaan matka on tunnistettu, kohtaamispisteet ja niiden arvo määritelty, on aika lähteä mittaamaan ja parantamaan kunkin kohtaamispisteen tilannetta. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja parantaminen on koko yrityksen asia; sitoutumista vaaditaan niin johdolta kuin henkilöstöltä. Vain sitouttamalla oman organisaatiosi saat aitoa sitoutumista myös asiakkaalta.

Asiakaskokemus vaikuttaa myös tulevaisuuden ostokäyttäytymiseen, eli uudelleen ostamiseen ja suositteluun sekä sitä kautta yrityksen menestykseen. Kyse ei siis ole vain siitä, ostaako kyseinen asiakas uudelleen, vaan myös siitä, suositteleeko hän yritystä vai ei. Negatiivisimmillaan asiakas saattaa neuvoa muita jopa välttämään yritystä ja sen palveluita.

Haluatko tietää lisää? Lue tuore oppaamme asiakaskokemusten mittaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen!

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama