Skip to content

Henkilöstökokemus – vuoden 2017 trendi?

Juhamatti Muuraiskangas
Blogi
2 minuuttia lukemista
Employee Experience
Henkilöstökokemus – vuoden 2017 trendi?

Oletko tyytyväinen työhösi? Entä aidosti sitoutunut siihen? Koetko saavasi työstäsi kokemuksia, jotka ovat sinulle tärkeitä? Näitä asioita mietitään teidänkin HR-osastossa – tai ainakin niitä tulisi miettiä.

Yrityksillä on kaksi keskeistä ja kullanarvoista asiaa; asiakkaat ja työntekijät. Usein kuitenkin vaikuttaa siltä, että aivan kaikkialla tätä ei ymmärretä.

Johda tiedolla

Jossain ehdittiin jo julistaa vuosi 2016 henkilöstökokemuksen vuodeksi. Ja paljon se sitä varmasti olikin. Tietoa kerättiin entistä enemmän ja yhä useampi yritys nosti henkilöstöhallinnon asiat keskiöön.

Vähitellen ymmärrettiin myös analytiikan merkitys johtamisessa. Tietoa on saatavilla runsaasti ja sen avulla voidaan tehdä entistä syvällisempiä päätelmiä.

Valitettavan usein tämä kuitenkin kaatuu tiedon hajanaisuuteen. Dataa kerätään eri järjestelmistä ja kerran vuodessa suoritettavista kyselyistä, mutta sitä ei yhdistellä, eikä siitä tehdä johtopäätöksiä. Usein tietoa jää myös tiedon asteelle, eli siitä ei johdeta toimenpiteitä eikä se mahdollista työntekijän matkan seurantaa.

Pelkkä ymmärrys henkilöstökokemuksesta ei nykyisin enää riitä. Tiedon avulla pitäisi myös pystyä tunnistamaan syitä ilmiöiden takana. Ymmärrettävä, miten tuottavuutta voi nostaa, miten lahjakkuudet saadaan pysymään talossa ja millaista työnantajakuvaa yritys itsestään viestittää.

Miten tukea työntekijän matkaa ja tuottaa mahtavia kokemuksia?

Osan taustatekijöistä voit saada selville vuosittaisilla henkilöstökyselyillä, mutta jos tavoitteena on tehdä konkreettisia muutoksia, tiedon tulee olla mahdollisimman ajantasaista.

Ei riitä, että olet ajan hermolla kerran vuodessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on oltava jatkuvasti henkilöstön pulssilla.

Yritykset, jotka pystyvät tehokkaasti johtamaan tiedosta toimenpiteitä, menestyvät varmasti. Kun työntekijät kokevat, että heidän antamallaan palautteella on merkitystä, kehityskohteisiin puututaan ajoissa ja onnistuneista asioista palkitaan, saadaan aikaan ainutlaatuisia henkilöstökokemuksia.

Henkilöstötoiminto liiketoiminnan mahdollistaja

Henkilöstötoiminnon rooli on tässä kaikessa ratkaiseva. Nyt ja tulevaisuudessa henkilöstötoiminto on entistä enemmän liiketoiminnan mahdollistaja. Kun työkaluna on jatkuva ja reaaliaikainen ymmärrys henkilöstöstä ja johtamista tuetaan tiedolla, voidaan yrityksen tulokseen aidosti vaikuttaa.

Mikäli henkilöstötoiminto ei pysty osoittamaan, mitä hyötyä työntekijöiden sitoutuneisuudesta ja loistavasta henkilöstökokemuksesta on liiketoiminnalle, jää se auttamatta perinteisen tukitoiminnon rooliin. Tämä taas vaikuttaa henkilöstön kokemuksiin työnantajasta. Henkilöstötoiminnan tuleekin etunenässä johtaa muutosta ja antaa yrityksen johdolle suuntaviivoja tiedon avulla.

Toivotaan, että vuosi 2017 on henkilöstökokemuksen vuosi. Se vaatii kuitenkin henkilöstötoiminnolta aktiivista otetta murroksen johtamiseen.

Nyt on toiminnan paikka. Vinkit parempaan henkilöstökokemukseen löydät maksuttomasta oppaastamme. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Varmista kasvu ja taistele talenteista!

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama