Oletko tyytyväinen työhösi? Entä aidosti sitoutunut siihen? Koetko saavasi työstäsi kokemuksia, jotka ovat sinulle tärkeitä? Näitä asioita mietitään teidänkin HR-osastossa – tai ainakin niitä tulisi miettiä.

Yrityksillä on kaksi keskeistä ja kullanarvoista asiaa; asiakkaat ja työntekijät. Usein kuitenkin vaikuttaa siltä, että aivan kaikkialla tätä ei ymmärretä.

Johda tiedolla

Jossain ehdittiin jo julistaa vuosi 2016 henkilöstökokemuksen vuodeksi. Ja paljon se sitä varmasti olikin. Tietoa kerättiin entistä enemmän ja yhä useampi yritys nosti henkilöstöhallinnon asiat keskiöön.

Vähitellen ymmärrettiin myös analytiikan merkitys johtamisessa. Tietoa on saatavilla runsaasti ja sen avulla voidaan tehdä entistä syvällisempiä päätelmiä.

Valitettavan usein tämä kuitenkin kaatuu tiedon hajanaisuuteen. Dataa kerätään eri järjestelmistä ja kerran vuodessa suoritettavista kyselyistä, mutta sitä ei yhdistellä, eikä siitä tehdä johtopäätöksiä. Usein tietoa jää myös tiedon asteelle, eli siitä ei johdeta toimenpiteitä eikä se mahdollista työntekijän matkan seurantaa.

Pelkkä ymmärrys henkilöstökokemuksesta ei nykyisin enää riitä. Tiedon avulla pitäisi myös pystyä tunnistamaan syitä ilmiöiden takana. Ymmärrettävä, miten tuottavuutta voi nostaa, miten lahjakkuudet saadaan pysymään talossa ja millaista työnantajakuvaa yritys itsestään viestittää.

Miten tukea työntekijän matkaa ja tuottaa mahtavia kokemuksia?

Osan taustatekijöistä voit saada selville vuosittaisilla henkilöstökyselyillä, mutta jos tavoitteena on tehdä konkreettisia muutoksia, tiedon tulee olla mahdollisimman ajantasaista.

Ei riitä, että olet ajan hermolla kerran vuodessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on oltava jatkuvasti henkilöstön pulssilla.

Yritykset, jotka pystyvät tehokkaasti johtamaan tiedosta toimenpiteitä, menestyvät varmasti. Kun työntekijät kokevat, että heidän antamallaan palautteella on merkitystä, kehityskohteisiin puututaan ajoissa ja onnistuneista asioista palkitaan, saadaan aikaan ainutlaatuisia henkilöstökokemuksia.

Henkilöstötoiminto liiketoiminnan mahdollistaja

Henkilöstötoiminnon rooli on tässä kaikessa ratkaiseva. Nyt ja tulevaisuudessa henkilöstötoiminto on entistä enemmän liiketoiminnan mahdollistaja. Kun työkaluna on jatkuva ja reaaliaikainen ymmärrys henkilöstöstä ja johtamista tuetaan tiedolla, voidaan yrityksen tulokseen aidosti vaikuttaa.

Mikäli henkilöstötoiminto ei pysty osoittamaan, mitä hyötyä työntekijöiden sitoutuneisuudesta ja loistavasta henkilöstökokemuksesta on liiketoiminnalle, jää se auttamatta perinteisen tukitoiminnon rooliin. Tämä taas vaikuttaa henkilöstön kokemuksiin työnantajasta. Henkilöstötoiminnan tuleekin etunenässä johtaa muutosta ja antaa yrityksen johdolle suuntaviivoja tiedon avulla.

Toivotaan, että vuosi 2017 on henkilöstökokemuksen vuosi. Se vaatii kuitenkin henkilöstötoiminnolta aktiivista otetta murroksen johtamiseen.

Nyt on toiminnan paikka. Vinkit parempaan henkilöstökokemukseen löydät maksuttomasta oppaastamme. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Varmista kasvu ja taistele talenteista!

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?