Skip to content

Tunnista Growth Mindset – voimavaroihin perustuva johtaminen

Outi Karisto
Blogi
4 minuuttia lukemista
Employee Experience

This is hard. This is fun. -Carol Dweck summing up the Growth Mindset

Miten työyhteisön asenteet ja uskomukset vaikuttavat yksilön luontaiseen kykyyn kehittyä ja kokea innostusta työssään? Voiko toisen kuunteleminen synnyttää energiaa? Miten hiukkasten liike vuorovaikutuksessa saa koko yhteisön kasvamaan?

Growth mindset -ajattelun mukainen uskomus on, että ihminen voi kehittää kykyjään kovan työn, ponnistelun, yrittämisen ja myös erehdyksistä oppimisen kautta. Erehdykset nähdään mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Näin jokainen voi itse vaikuttaa suorituksiinsa ja onnistumisiinsa.

Vastaavasti fixed mindset -ajattelu perustuu siihen, että ihmiset ovat joko enemmän tai vähemmän lahjakkaita, ja tämä ominaisuus määrittää heidän menestystään. Virheet ja erehdykset koetaan kyvykkyyden uhkana tai puutteena. Ihmisen voimavaroihin perustuva johtaminen pohjaa growth mindset -ajatteluun.

Stanfordin yliopiston psykologi Carol Dweck kuvaa growth mindsetia, ns. kasvun ajattelutapaa, kysymysten kautta, joita growth-suuntautunut henkilö itselleen asettaa:

  • Mitä opin tänään?
  • Mitä virheitä tein, joista voisin oppia jotakin?
  • Mitä voisin tehdä ensi kerralla eri tavoin, kun olen vastaavassa tilanteessa?
  • Missä asioissa minun piti tänään erityisesti ponnistella?
  • Milloin olen saanut tehdä eniten töitä saavuttaakseni jotakin?

Tutkimuksessa analysoitiin growth mindset ja fixed mindset -henkilöiden aivojen hermosolujen toimintaa virheen jälkeisten reaktioiden aikana. Vihreä väri tarkoittaa matalaa ja punainen korkeaa mitattua hermostollista aktiivisuutta sen jälkeen, kun henkilö on todennut tehneensä virheen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että fixed mindset -aivojen omistajan toiminnassa todetaan virheen jälkeinen matala hermostollinen aktiivisuus (vihreät aivot). Tämä korreloi henkilön kokemaan pettymyksen ja lamaannuksen tunteeseen: virhe koetaan epäonnistumisena, mikä ei sovi fixed mindset -henkilön minäkuvaan.

Sen sijaan growth mindset -aivojen omistajan toiminnassa on havaittavissa korkea hermostollinen aktiivisuus (punaiset aivot). Tämä kuulostaa lupaavalta, kun tavallisesti virheen sattuessa vallalla on suurempi tai pienempi hätäännys, virheen merkityksestä riippuen. Sen sijaan, että aivot kokisivat epäonnistumisen ja pettymyksen tunteita sekä pyrkisivät työntämään tapahtuneen taka-alalle – kuten fixed mindset – onkin olemassa jokin toinen mahdollisuus, jonka mahdollistaa kohonnut hermostollinen vireystila.

Luo ilmainen demotili

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
Rekisteröidy viidessä minuutissa
Et tarvitse luottokorttia

Kuvittele itsellesi growth mindset

Kuvittele, miten punaiset growth mindset -aivot toimisivat. Samalla, kun hermostollinen aktiivisuus lehahtaisi koko aivokuoren ylitse lämmittäen mennessään myös syvien aivon osien tunteita käsittelevät rakenteet, tuntisit hämmästyneen kiinnostuksen nousevan mieleesi. Ottaisit paremman asennon tuolissasi:

Hei hetkinen…miten tämä pääsi tapahtumaan…mitä itse asiassa meni eri tavoin kuin oli tarkoitus…miten kannattaisi nyt toimia, että sama virhe ei tapahdu uudelleen?

Olisit innostunut löytämään syy-yhteyksiä ja vaikutuksia, haluaisit oppia virheestäsi. Et muistaisi ajatella, miten kerrot tästä esimiehellesi ja mitähän muut sanovat. Olisit samaan aikaan rauhallinen, vireä ja innostunut. Ratkaiset yhtä pientä, mutta merkityksellistä yksittäistä ongelmaa maailmankaikkeudessa. Rauhallisuus mielessäsi tulee siitä, että olet oppija, tottunut löytämään tiesi eteenpäin opiskelun, kyselemisen, työn ja vaivan näkemisen kautta. Ongelmien ratkaiseminen antaa sinulle merkityksen tunnetta. Et mieti, oletko lahjakas, tai miten lahjakas olet. Olet etsijä ja löytäjä. Jos epäonnistut, korjaat tilanteen suuntautuen eteenpäin. Sinulla on growth mindset.

Listen for potential – kasvua tukeva kuunteleminen

Growth mindsettia, ihmisen voimavaroja kunnioittavaa ja kehitysmahdollisuuksiin uskovaa asennetta voi tukea työpaikalla monin keinoin. Yksi tapa vahvistaa jokaisen henkilön sisällä olevaa growth mindsettia on kuunnella henkilöä. Tunne kuulluksi tulemisesta on myös yksi vahvimpia keinoja tukea yksilön merkityksellisyyden tunteita, innostusta ja eteenpäin suuntaavaa energiaa. Jokainen voi levittää sitä ympäristössään opettelemalla kuuntelemaan uudella tavalla.

David Rock kuvaa kirjassaan Quiet Leadership kuuntelemisen tekniikkaa Listening for potential. Jos hetken aikaa tietoisesti havainnoin omaa kuunteluani, huomaan, miten suuren osan ajasta en itse asiassa kuuntele lainkaan, vaan ajatukseni harhailevat ehkä omaa seuraavaa puheenvuoroa miettien, omia vastaavia kokemuksiani ajatellen tai pyrkien löytämään jonkin nopean ratkaisun toisen ongelmaan. Kun taas harjoittelen keskittynyttä kuuntelemista, palautan mieleni yhä uudelleen toiseen ihmiseen ja siihen, mitä hän minulle juuri nyt sanoo. Keskityn ajattelemaan ainoastaan sitä. Kuuntelen keskittyneesti.

Keskittyneestä kuuntelemisesta voi liukua vielä syvempään kuuntelemisen tasoon; kuuntelemaan niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä toinen ihminen pitää sisällään. Tätä kutsutaan potentiaalin, mahdollisuuksien kuuntelemiseksi. Kun kuuntelen, annan vain yhden ajatuksen kerrallaan pyyhkiä tietoisuuttani:

Tällä ihmisellä, joka nyt istuu edessäni, on kaikki mahdollisuudet löytää ratkaisu omaan ongelmaansa. Hän näyttää innostuneelta. Miten paljon hän onkaan jo asiaansa miettinyt. Tiedän, että on vain ajan kysymys, kun hän löytää ratkaisun. Hänessä on kaikki mahdollisuudet löytää ratkaisu. Uskon siihen, itse asiassa tiedän, että hän löytää itse oman ratkaisunsa.

Tunnen, miten täydellinen keskittyminen hetkeksi toisen henkilön voimavaroihin saa minutkin innostumaan. Tämä positiivinen ajatteluni ja innostukseni välittyy toiseen ihmiseen. Syvällinen, toisen ihmisen voimavaroja kuuleva ja kunnioittava kuunteleminen on yksi vahvimpia huomionosoituksia, mitä toiselle voi antaa. On uskomatonta, miten paljon myönteistä energiaa sen avulla voi vuorovaikutuksessa synnyttää.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on eräänlaista hiukkasfysiikkaa. Hiukkasten liikkuvuus on jotakin, mitä tapahtuu sekä omassa että toisen henkilön ajattelussa ja vuorovaikutuksessa meidän välillämme. Toisen kunnioitus, syvä kuuntelu ja ihmisen omiin voimavaroihin uskominen saa hiukkaset liikkeelle, sekä omissa aivoissamme että kaikessa vuorovaikutuksessa. Tämä liike tuottaa kasvua ja saa hyvällä tavalla myös yhteisön piilevät voimavarat käyttöön, yhteisön yhteisen growth mindsetin kasvamaan.

Kyse on viime kädessä siitä asenteesta ja uskomuksesta, minkä tietoisesti valitsemme joka päivä uudelleen: growth vai fixed mindset?outi karisto

Kirjoittaja Outi Karisto työskentelee HR-johtajana Tiedon Public & Healthcare & Welfare yksikössä. Hän on opiskellut Brain Based Coaching:ia ja kiinnostunut neurotieteen mahdollisuuksista yksilön kehittymisen tukena.

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama