Henkilöstökysely tarjoaa tärkeitä näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. Hyvä ja jatkuva palaute auttaa parantamaan sitoutumista ja tuottavuutta, kehittämään esimiehiä sekä luomaan vahvan yrityskulttuurin ja selkeän brändin. Lisäksi se vie yrityksesi kohti uudenlaista menestystä.

Usein sanotaan, että kysyvä ei tieltä eksy. Henkilöstökyselyssä on tärkeää esittää oikeat kysymykset, jotta saat oikeasti palautetta, joka auttaa kehittämään liiketoimintaa. 

Kiinnostunut kokeilemaan henkilöstökyselyitä organisaatiossanne?

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

  • Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
  • Rekisteröidy viidessä minuutissa
  • Et tarvitse luottokorttia

Tärkeimmät kysymykset, jotka sinun on esitettävä henkilöstökyselyssä:

 

Yleinen tyytyväisyys

Henkilöstökyselyssä on perehdyttävä syvällisesti yrityksen tilanteeseen. On kuitenkin hyvä aloittaa siitä, mitä mieltä työntekijäsi ovat yleisesti ottaen työstään. Yleistä tyytyväisyyttä voi tutkailla kysymällä esimerkiksi, miten tyytyväisiä he ovat työhönsä, kuinka he pisteyttäisivät työpaikan tai kuinka todennäköisesti he vaihtaisivat työpaikkaa, jos he saisivat työtarjouksen muualta. Tämän jälkeen voit lähteä tutkimaan syvällisemmin sitä, mikä toimii ja mikä ei.

 

Arviointi

Tärkeä tekijä sitoutumisen (ja samalla paremman lopputuloksen) saavuttamiseksi on arvostus ja kannustus. Jos työntekijät tuntevat, että he saavat arvostusta työnantajaltaan, tämä parantaa heidän uskollisuuttaan ja työpanostaan. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että tämä jää monelta työnantajalta huomaamatta. TINYpulsen tekemän työntekijöiden sitoutuneisuutta käsittelevän raportin mukaan vain neljäsosa työntekijöistä tuntee itsensä arvostetuiksi. Miltä tilanne näyttää sinun organisaatiossasi? Kysy työntekijöiltäsi, tuntevatko he itsensä arvostetuiksi.

 

Työkaverit

Kun Society for Human Resource Management tutki, mitkä tekijät vaikuttavat eniten työntekijöiden sitoutumiseen, työkaverit nousivat kolmen merkittävimmän tekijän joukkoon. Ystävyys ja vahvat siteet työtovereihin saavat työntekijät tuntemaan, että töihin tuleminen on mukavaa. Tällöin he työskentelevät ja viestivät tehokkaammin ja muodostavat tiiviin tiimin, mikä auttaa menestymään. Kysy henkilöstökyselyssä kysymyksiä, jotka antavat tietoa siitä, millainen tunnelma työntekijöiden välillä vallitsee.

 

Esimiehet

Toinen kolmen tärkeimmän joukkoon yltävä sitoutumistekijä on johtajuus. On tapana sanoa, että ihmiset eivät irtisanoudu työstään vaan esimiehestään. Deloitten tekemä tutkimus osoittaa, että tämä pitää todellakin paikkansa. 62 % niistä, jotka arvelivat pysyvänsä työpaikassaan, luottavat vahvasti esimiehiinsä. Sitä vastoin lähes kolmasosa niistä, jotka suunnittelivat vaihtavansa työpaikkaa, mainitsivat esimiehiin kohdistuvan luottamuksen puutteen suurimmaksi syyksi tälle. Kysy työntekijöiltäsi, miten he kokevat organisaatiosi johtajuuden. Henkilöstökyselystä saadut näkymät auttavat paitsi parantamaan sitoutumista ja uskollisuutta myös kehittämään esimiehiä heidän saamansa palautteen avulla.

 

Uskollisuus ja merkityksellisyys

Työntekijäsi voivat olla yrityksesi parhaita brändilähettiläitä, tai sitten päin vastoin. Jos he uskovat siihen, mitä yrityksesi tekee, ja kokevat työnsä merkitykselliseksi, he tulevat viihtymään työssään ja heistä tulee yrityksesi puolestapuhujia. Jos he käyvät töissä pelkästään rahan takia, he tulevat todennäköisesti vaihtamaan työpaikkaa, kun jotain muuta tulee vastaan. Viimeinen tekijä kolmen tärkeimmän sitouttamistekijän listalla on merkityksellinen työ. Ota selvää, kuinka merkitykselliseksi työntekijäsi kokevat työnsä ja kuinka ylpeitä he ovat siitä, että he työskentelevät yrityksessäsi. Voit kysyä heiltä esimerkiksi, suosittelisivatko he yrityksesi tuotteita tai palveluita kavereilleen ja kuinka paljon he uskovat asiakkaiden hyötyvän niistä.

 

Työympäristö

Miellyttävä työympäristö – sekä fyysisestä että psykososiaalisesta näkökulmasta – tuottaa hyviä tuloksia. Terve työpaikka vaikuttaa positiivisesti koko yritykseen aina paremmasta työnlaadusta ja tuottavuudesta toimivampaan yhteistyöhön. Suurella sairaspoissaolojen määrällä taas on yhteys henkilöstön korkeaan vaihtuvuuteen. Työntekijä, joka voi työssään huonosti, saattaa hyödyntää vain neljäsosaa kyvyistään. Sisällytä työntekijäkyselyyn työympäristöä ja terveyttä koskevia kysymyksiä ja anna työntekijöille mahdollisuus nostaa esille parannusehdotuksia. 

Kaikki nämä ovat tärkeitä henkilöstökyselyssä esitettäviä kysymyksiä, mikäli haluat saada oikeasti palautetta, jonka avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja saavuttaa menestystä. Tärkeää on kuitenkin myös se, miten henkilöstökyselyt tehdään. Kerran vuodessa yksinkertaisilla vakiokysymyksillä? Saatko niistä tällöin oikeasti tarvittavat tiedot?

Questback on korvannut perinteiset menetelmät standardisoiduilla henkilöstökyselyillä. Perusteelliset henkilöstökyselymme – jotka voi tehdä aikataulutetusti, tiettyjen tapahtumien yhteydessä tai ”always-on”-periaatteella – tarjoavat syvällisen analyysin, josta saat tarpeellista ja oleellista tietoa silloin, kun sille on tarvetta.  

 

Lue lisää aiheesta Työntekijäkyselyt 

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?