Skip to content

Asiakasvaihtuvuuskustannusten ymmärtäminen ja laskeminen

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund on kokenut kirjoittaja ja työntekijä- ja asiakaskokemuksen asiantuntija. Hänellä on yli kuuden vuoden kokemus alalta, ja hän on auttanut yrityksiä ympäri maailmaa parantamaan asiakaskokemusta ja lisäämään työntekijöiden sitoutumista.
Blogi
3 minuuttia lukemista
Customer Experience
Asiakasvaihtuvuuskustannusten ymmärtäminen ja laskeminen

Asiakasvaihtuvuuskustannukset ovat kriittinen mittari yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan asiakasvaihtuvuusastettaan. Ymmärtämällä tätä mittaria organisaatiot voivat paremmin suunnitella strategioita, joilla voidaan vähentää asiakasvaihtuvuusastetta ja parantaa samalla asiakastyytyväisyyttä. Tässä yksityiskohtaisessa oppaassa käsittelemme, miten voit laskea asiakasvaihtuvuuskustannukset ja korostamme sen merkitystä nykypäivän kilpailutilanteessa.

Mitä tarkoittaa asiakasvaihtuvuus?

Asiakasvaihtuvuudella viitataan asiakkaisiin, jotka lakkaavat käyttämästä tai ostamasta tuotteita/palveluita yritykseltä tietyn ajanjakson aikana. Korkea asiakkaiden vaihtuvuus osoittaa, että asiakkaat eivät ole tyytyväisiä tarjouksiisi tai ovat löytäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin heidän tarpeitaan. Jokaisen yrityksen tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla asiakasvaihtuvuusasteen pienentäminen ja samalla asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden lisääminen.

 Asiakasvaihtuvuuskustannusten laskemisen tärkeys

Asiakasvaihtuvuuden kustannusten ymmärtäminen antaa Questbackin kaltaiselle yritykselle, joka kokemuksenhallinta-alustansa avulla keskittyy auttamaan organisaatioita tekemään älykkäämpiä päätöksiä asiakaspalautteen avulla, mahdollisuuden arvioida mahdollisia tulonmenetyksiä, jotka johtuvat tyytymättömien asiakkaiden poistumisesta. Lisäksi:

 • Asiakkaiden käyttäytymismallien tunnistaminen mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet.
 • Helpottaa resurssien tehokasta kohdentamista tehokkaisiin markkinointikampanjoihin.
 • Auttaa tunnistamaan alueet, joilla organisaation tarjoamia tuotteita/palveluja on parannettava.
 • Kannustaa tietoon perustuviin päätöksentekoprosesseihin, jotka perustuvat todellisiin mittareihin pelkän intuition sijaan.

Asiakkaiden menettämisestä (asiakasvaihtuvuudesta) aiheutuvien kustannusten laskeminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa suoraan kokonaiskannattavuuteen.

 Kuinka laskea asiakasvaihtuvuus?

Peruslaskelmassa otetaan huomioon sekä kuukausittaiset menetetyt toistuvat tulot (LRR) että keskimääräiset käyttäjäkohtaiset hankintakustannukset (CAC). Tässä näet laskun vaiheet:

 1. Vaihe – Määritä menetetyt toistuvat tulot:

Laske kuukausittainen LRR-arvo määrittelemällä asiakasvaihtuvuuden vuoksi menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärä.

 1. Vaihe – Laske keskimääräiset käyttäjäkohtaiset hankintakustannukset:

Määritä markkinoinnin ja myynnin kokonaiskulut tietyllä ajanjaksolla (yleensä kuukausittain) ja jaa ne tuona aikana hankittujen uusien asiakkaiden määrällä.

 1. Vaihe – Laske vaihtuvuuden kustannukset:

Kerro LRR ja CAC, niin saat organisaatiosi vaihtuvuuskustannukset.

Asiakasvaihtuvuuskustannukset = menetetyt toistuvat tulot × keskimääräiset käyttäjäkohtaiset hankintakustannukset

Reduce churn

Strategia vaihtuvuuskustannusten minimoimiseksi

Asiakasvaihtuvuusasteen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää terveen asiakaskunnan säilyttämiseksi. Tässä on muutamia strategioita, joita voit toteuttaa:

 1. Paranna asiakaskokemusta: Varmista poikkeuksellinen hyvä palvelun laatu, nopeat vastaukset, yksilöllinen vuorovaikutus ja yleinen helppokäyttöisyys kaikissa kosketuspisteissä.
 2. Pyydä säännöllisesti palautetta: Hyödynnä Questbackin kaltaisia alustoja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, markkinatutkimuksen tekemiseen ja arvokkaiden tietojen analysointiin.
 3. Tunnista riskiasiakkaat: Analysoi käyttötottumuksia, jotta voit tunnistaa potentiaaliset riskiasiakkaat varhaisessa vaiheessa ja sitouttaa heidät ennakoivasti kohdennetulla viestinnällä tai myynninedistämistarjouksilla.
 4. Ylläpidä vahvoja suhteita: Luo vahvat yhteydet asiakkaisiisi säännöllisillä tapaamisilla tai omistautuneilla asiakaspäälliköillä, jotka ymmärtävät heidän tarpeitaan.
 5. Tarjoa kilpailukykyinen hinnoittelu ja ominaisuudet: Seuraa jatkuvasti kilpailijoiden tarjontaa ja varmista, että tuotteesi/palvelusi tarjoavat arvoa kilpailukykyiseen hintaan.

Ymmärtämällä, miten laskea asiakasvaihtuvuuskustannukset liiketoimintaympäristössäsi, voit ryhtyä toimenpiteisiin, joilla parannetaan sitouttamispyrkimyksiä ja maksimoidaan kannattavuus nykypäivän jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla.

Lisää kannattavien asiakkaiden määrää: Jos sinulla on varaa sanoa ei, älä hyväksy mitä tahansa asiakasta. Jos ARR (vuosittain toistuvat tulot) on tärkein KPI ja asiakas haluaa palvelusi kertaluonteisesti, sano ei. Tällaiset asiakkaat vievät aikaa sellaisten asiakkaiden hankkimiselta, jotka luovat arvoa moneksi vuodeksi.

Yhteenveto

Kun organisaatiot ymmärtävät, miten tärkeää on laskea vaihtuvuuskustannukset, ne voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä resurssien kohdentamisesta ja strategisista suunnittelualoitteista, joilla pyritään pienentämään tätä tulosta tehokkaasti ajan mittaan. Hyödyntämällä Questbackin kaltaisia alustoja tietojen analysoinnissa ja toteuttamalla ennakoivia toimenpiteitä yritykset voivat parantaa asiakaskokemustaan. Yrityksillä on myös paremmat mahdollisuudet minimoida kielteiset vaikutukset, jotka liittyvät asiakaskunnan korkeaan vaihtuvuuteen. Tulevaisuuteen on helppo edetä, kun edessä on kasvumahdollisuuksia!

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama