Skip to content

5 etua, jotka henkilöstökyselyillä voidaan saavuttaa

Elias Axelsson Björklund
Blogi
4 minuuttia lukemista
Employee Experience
5 etua, jotka henkilöstökyselyillä voidaan saavuttaa

Miten tyytyväisiä ja sitoutuneita työntekijäsi ovat? Jos et pysty antamaan kysymykseen selkeää ja faktapohjaista vastausta, on korkea aika tehdä henkilöstökysely. Ilman palautetta on mahdotonta kehittää liiketoimintaa ja tavoitella menestystä. Henkilöstökyselyn tekeminen tarjoaa tärkeitä näkymiä, jotka auttavat parantamaan kaikkia osa-alueita aina sitoutumisesta ja työympäristöstä brändiin ja tuloksiin asti.

Henkilöstökyselyn tekeminen tuo tullessaan runsaasti etuja. Tässä on niistä viisi:

1. Henkilöstökysely parantaa sitoutumista

Jokainen yritys haluaa sitoutuneita työntekijöitä. Eikä mikään ihme, sillä tutkimukset osoittavat, että sitoutuneet työntekijät ovat verrattain tuotteliaampia ja heidän työn laatunsa on parempaa. Lisäksi heidän asiakkaansa ovat tyytyväisempiä, heillä on vähemmän sairaspoissaoloja, he ovat uskollisia ja pysyvät organisaatiossa pidempään sekä toimivat brändilähettiläinä. Gallupin mukaan yritykset, joiden työntekijät ovat sitoutuneita, ovat 21 % tuottavampia ja tekevät 22 % korkeampaa voittoa kuin yritykset, joissa työntekijöiden sitoutuminen on vähäistä. Valitettavasti Gallupin muut tutkimukset osoittavat, että vain 16 % työntekijöistä on sitoutunut työhönsä.

Miten työntekijöitä sitten voidaan sitouttaa? No, ensinnäkin viestimällä tehokkaasti: työnantajan on kuunneltava työntekijöitään ja näytettävä heille, että heidän mielipiteensä ovat arvokkaita. Toiseksi tarjoamalla heille mahdollisuuden vaikuttaa. Ja kolmanneksi oppimalla tuntemaan työntekijät ja osoittamalla kiinnostusta heidän mielipiteitään kohtaan sekä reagoimalla heidän palautteeseensa. Henkilöstökyselyn avulla kaikki tämä onnistuu yhdellä kertaa.

2.Henkilöstökysely auttaa parantamaan työympäristöä

Miten henkilöstösi oikeasti jaksaa, ja mistä se johtuu? Jos kamppailet jatkuvasti sairaspoissaolojen kanssa, tai vielä pahempaa, sairaana töihin tulevien työntekijöiden kanssa (työntekijä, joka ei voi hyvin työssään, saattaa käyttää vain 25 % todellisesta työpanoksestaan), tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sekä yrityksen tuloksiin että henkilöstön vaihtuvuuteen. Kun työympäristö on kunnossa, kaikki voivat hyvin, viihtyvät ja antavat parastaan. Työntekijöiden kuunteleminen on paras tapa tunnistaa ja korjata nopeasti työympäristön ongelmat, jotka saavat työntekijät ottamaan sairaslomaa (tai vaihtamaan työpaikkaa). He tietävät parhaiten, mitä pitää parantaa ja miten. Tuo heidän äänensä kuuluville henkilöstökyselyn avulla, niin voit luoda terveen työpaikan heidän palautteensa avulla.

3. Henkilöstökysely auttaa kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen

Mitä hyötyä terveistä ja sitoutuneista työntekijöistä on, jos he eivät tavoittelee yhteistä päämäärää? Menestyvä liiketoiminta edellyttää tavoitteiden asettamista siten, että työntekijät ja tiimisi ymmärtävät ne, sitoutuvat niihin ja pystyvät samaistumaan yrityksen strategioihin ja tavoitteisiin. Jotta tämä voidaan saavuttaa, on luotava avoin ympäristö, jossa jokainen tulee kuulluksi ja viestintä toimii molempiin suuntiin. Henkilöstökysely antaa selkeän kuvan siitä, mitä yrityksessäsi tapahtuu, ja voit tehdä tarvittaessa toimenpiteitä, jotka tuovat yrityksen strategiaa lähemmäs todellisuutta.

4. Henkilöstökysely luo parempia johtajia

Toinen sitoutumista parantava tekijä on hyvä johtajuus. Esimiehet tarvitsevat tehokasta ja jatkuvaa palautetta, jotta he voivat motivoida, kannustaa ja johdattaa kaikkia työntekijöitä kohti samaa tavoitetta. Näin he voivat kehittyä ja tulla paremmiksi työssään. Todenmukaiseen palautteeseen liittyy kuitenkin joitakin ongelmia. Kasvokkain viestiminen on päivittäisessä työssä tavallisin kanava antaa palautetta omalle pomolle, eikä moni työntekijä uskalla nostaa ongelmakohtia esiin näin henkilökohtaisella tavalla. Tällöin vaarana on se, että ongelma kasvaa ja pahenee. Jatkuvan henkilöstökyselyistä saatavan palautteen avulla esimiehet pysyvät ajan tasalla siitä, mikä toimii ja missä on kehitettävää. Näin he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja johtaa henkilöstöä kohti tuottavuutta ja menestystä.

5. Henkilöstökysely voi houkutella uusia lahjakkuuksia

Nykypäivän tietoyhteiskunnassa osaaminen on erittäin kovaa valuuttaa, ja työnantajat kilpailevat lahjakkuuksista. Pelkästään hyvän työtehtävän tarjoaminen ei riitä – jos yritys haluaa houkutella lahjakkuuksia, sen on tarjottava lisäksi miellyttävä työpaikka ja -kulttuuri. Tiedätkö, miksi nykyiset työntekijäsi viihtyvät yrityksessäsi? Ai et? Kysy sitä heiltä henkilöstökyselyn avulla. Kun tiedät, mitkä ovat heidän mielestään vahvuutesi työnantajana, voit tuoda ne esille työnantajabrändissäsi ja houkutella yritykseesi uusia lahjakkuuksia, jotka auttavat sinua menestymään.

Henkilöstökyselyitä tehtäessä on tärkeää pitää mielessä, että palaute on tuoretavaraa. Jos tyydyt pelkästään vuosittaiseen henkilöstökyselyyn, joka perustuu yksinkertaisiin kyselylomakkeisiin, et todennäköisesti saa tarvittavaa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi esille nousevat ongelmat tulevat tietoosi niin myöhään, että henkilöstö on jo ehtinyt menettää motivaationsa.

Questbackin henkilöstökyselyiden avulla voit saada tarvitsemasi vastaukset silloin, kun niille on tarvetta. Syvälliset analyysit antavat henkilöstöllesi mahdollisuuden vaikuttaa, osallistua ja sitoutua. Työntekijöiden näkemyksiä hyödyntämällä saat aikaan huipputuloksia. 

Lue lisää aiheesta Työntekijäkyselyt 

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama