Kun kehittämispäällikkö Hannu Rusama aloitti työskentelyn SOS-Lapsikylä-organisaatiossa vuonna 2017, hänen pääasialliseksi tavoitteekseen muodostui datapohjaisen mitattavuuden parantaminen lastensuojelu- ja perhepalveluiden saralla. Koko toimialan ongelmana oli, että siltä puuttuivat kokonaan työkalut palveluiden vaikuttavuuden tutkimiseen ja tulosten mittaamiseen. Siksi myös SOS-Lapsikylän tulokset perustuivat konkreettisen ja jatkuvan datan sijaan harvoin tehtäviin tutkimuksiin, joiden perusteella ei voitu tehdä luotettavia johtopäätöksiä tulevasta. Tarvittaisiin selkeitä mittareita, jotka voidaan ottaa käyttöön paitsi organisaation sisällä myös koko sektorilla.

resource image
Whitepaper

SOS-Lapsikylä