Skip to content

Elinkeinoelämän keskusliitto

Elias Axelsson Björklund
Resurssit
Asiakascaset
Elinkeinoelämän keskusliitto

Elinkeinoelämän keskusliitto on järjestö, jonka tehtävänä on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. EK toimii vastuullisen markkinatalouden puolesta, ja on erityisesti työpaikkoja tarjoavien yritysten äänikanavana.

EK:lla on yli 15 000 jäsenyritystä, joissa työskentelee noin 900 000 työntekijää.

EK:n ja Questbackin yhteistyö on jatkunut jo useamman vuoden ajan, ja tämä tarjosikin mielenkiintoisen asetelman tarkastella minkälaisiin käyttökohteisiin Questbackia on hyödynnetty kuluneiden vuosien aikana. Haastattelimme juttua varten asiantuntija Leena Nymania, joka työskentelee EK:ssa osaamisen, digitalisaation ja HR-teemojen parissa.

 

Miten hyödynnätte Questbackia toiminnassanne?

“Questback on ollut vuosien mittaan meillä aika laajassa käytössä, ja useita meidän vakituisia kyselytuotteita on siirretty Questbackiin. Alustan avulla toteutetaan nykyisin mm.  EK:n Suhdannebarometri sekä Yrittäjäpaneeli” Nyman avaa alustan käyttöä.

Elinkeinoelämän keskusliitto Leena Nyman
(Kuvassa Leena Nyman)

Vakiintuneiden käyttökohteiden ohella myös nopeammat liikkeet ovat välillä tarpeen: “ad hoc kyselyiden kautta meillä on mahdollisuus saada jäsenyrityksiltä nopeasti ajantasaista tietoa vauhdikkaasti muuttuvan maailmantilanteen vaikutuksista liiketoimintaympäristöön. Questbackin avulla on kerätty yritysten näkemyksiä niin Ukrainan tilanteen kuin koronapandemiankin tuomista haasteista.”

Ketteryys on yksi Questbackin monista valttikorteista: “vastauksia kertyy aika nopeastikin, toki pitää kiinnittää huomiota siihen, että kysely on helposti vastattavissa” Nyman huomauttaa.

Kohti parempaa vastausprosenttia

Millä tekijöillä voidaan olettaa olevan vaikutusta kyselyn vastausprosenttiin? “Käyttäjäystävällisyys on tässä varmasti isossa roolissa. Questbackia on aika intuitiivista käyttää, ja me pyrimme tekemään kyselyistä mahdollisimman nopeasti ja helposti vastattavia” Nyman taustoittaa.

Kun vastaaminen ei jää kesken kyselyn rakenteen takia, tarvittava määrä vastauksia kertyy nopeammin, ja myös muistutusviestien tarve vähenee. Vastausmäärän kasvattamisessa myös isomman kuvan huomioiminen on tärkeää: “ihmisille tulee jo muutenkin paljon sähköpostia, ja tarkoituksemme ei ole kuormittaa yrityksiä ylipitkillä kyselyillä taikka useilla muistutusviesteillä.”

Nyman arvelee Questbackin mobiiliskaalautuvuuden olevan osaltaan korkeampien vastausprosenttien takana: “vastaaja voi täyttää kyselyn esimerkiksi kännykällä työmatkan aikana, ja tämä tietysti helpottaa vastaamista, kun mahdollisia vastauskanavia on käytössä useita.”

Vastaamisen kynnystä voidaan madaltaa myös tarjoamalla eri kieliversioita samasta Questista. Vaikka EK:n kyselyt lähtevätkin suomalaisille yrityksille, saattaa vastaajien joukossa olla henkilöitä, joilla suomen kieli ei vielä ole hallussa: “myös suomalainen yritysjohto on nykyisin kansainvälisempää, joten on tärkeää, että vastaajat pystyvät valitsemaan itselleen parhaiten sopivan vastauskielen. Questien etusivulla näkyvät liput ovat selkeä tapa eri kieliversioiden hahmottamiseen” Nyman toteaa.

Muiden yllä mainittujen tekijöiden ohella myös ajoituksella – hetkellä jona kyselykutsut lähetetään, on todettu olevan vaikutusta vastausprosenttiin.

Suunnittelua helpottavista toiminnoista Nyman nostaa esille kyselyiden ajastusmahdollisuuden. Työntekijät ovat välillä poissa koneen äärestä sairastumisten ja lomien vuoksi, joten järjestelmän tarjoamasta ennakointikyvystä on konkreettista hyötyä. Kyselyt voi tehdä valmiiksi omaan aikatauluun parhaiten sopivalla hetkellä, ja ajastaa kutsut lähtemään myöhemmin.  Kyselynlaatija voi siis halutessaan viettää lomapäivää kaukana työkoneensa ääreltä samaan aikaan kun Essentials lähettää aiemmin ajastetut kyselykutsut vastaanottajille.

 

Maailmanlaajuista toimintaa paikallisella fokuksella

Useassa eri maassa toimiville yrityksille monikielisyys on luonnollisesti päivittäin läsnä. Questbackillä monikielisyys näyttäytyy paikallisena asiakastukena, joka palvelee kaikissa Pohjoismaissa arkisin klo 8-16: “teidän asiakastuki on aika toimiva, kun sinne voi aina tarvittaessa soittaa, ja saa heti ohjeistusta ongelmaan” Nyman toteaa.

Paikallisella kielellä tarjottava asiakastuki poikkeaa positiivisesti tämän päivän automatisoiduista tukiprosesseista, ja aito ihmiskontakti saattaa jopa yllättää. Hiljattain Questback Suomen asiakastukeen soittanut henkilö totesikin ihmeissään, että ohhoh, onko teillä aikaa ratkaista ongelma näin puhelimitse?

 

Minkälaisia haasteita olette pyrkineet ratkaisemaan Questbackin avulla?

Nyman kertoo, että Questbackin käytön taustalla on tutkitun tiedon hyödyntäminen, joka on keskeistä EK:n päivittäisessä toiminnassa.

”esimerkiksi kesätyöpaikkaodotuksista on kyselyiden kautta saatavilla ennakkotietoa, ja voimme myös näyttää miten kesätyöpaikkojen todellinen tilanne kehittyi edellisvuonna.”

Historiallisesti toteutuneet lukemat tarjoavat vertailukohdan, jonka kautta tulevaa voidaan yrittää ennustaa. Toisaalta viime vuosien tapahtumat lienevät viimeistään osoittaneet, että suuretkin muutokset voivat konkretisoitua nopeasti. Kyky kerätä ja analysoida tietoa ajankohtaisesti on vilkkaasti muuttuvassa maailmassa entistäkin arvokkaampi resurssi.

”Tarkoitus ei ole kysellä vain kyselemisen ilosta vaan saada tutkittua tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi” Nyman kiteyttää.

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää asiakascaset

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama