Kun Charlott Brask, Atean nykyinen kehityspäällikkö, aloitti yrityksessä vuonna 2016, yksi hänen tehtävistään oli mitata yrityksen asiakaskokemusta. Käytössä oli tuolloin kattava asiakastyytyväisyystutkimus, johon kuului 50 kysymyksen patteristo. Laajuudesta huolimatta siitä puuttui kuitenkin tehokas ja luotettava prosessi tiedon keräämiseen, mistä  johtuen vastausprosentti jäi hyvin matalaksi. Prosessista puuttui myös helppo ja selkeä tapa esittää ja jakaa tuloksia, minkä vuoksi niitä ei otettu arjen johtamisessa huomioon eikä pystytty hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. 

resource image
Whitepaper

Maailmanluokan asiakaskokemus

“Halusimme sujuvan tavan kysyä asiakastyytyväisyyttä asiakkailtamme”, kertoo Charlott, “sekä raportointinäkymän, jolta johdon olisi helppo poimia itselleen oleelliset tulokset.”