Haastattelimme Kansaneläkelaitoksen Petra Niilolaa (Head of Data Collecting) miten tiedonkeruulla ollaan voitu auttaa Kelaa reagoimaan sen nopeasti muuttuvassa työympäristössä.

Hei Petra, voisitko hiukan kertoa miten organisaatiosi toimii?

”Kelan tehtävä on tukea, turvata ja edistää väestön perustoimeentuloa, terveyttä ja itsenäistä selviytymistä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme ja tarjoamiamme palveluita. Tieto ja oikeat välineet sekä modernit kehittämismenetelmät ovat keskeisiä elementtejä tässä.”

Miten Questback on pystynyt auttamaan Kelaa toiminnassanne?

”Questback tarjoaa asiantuntijoidemme käyttöön tehokkaan alustan tietotyön toteuttamiseksi. Questback Essentials on keskeinen väline, kun keräämme ja tuotamme tietoa kysely- ja lomakepohjaisesti. Toteutamme tiedonkeruita laajasti eri asiakasryhmille, kuten henkilöstölle, yksiköille ja sidosryhmille. Tiedonkeruut ovat keskeinen osa monia toimintojamme ja prosessejamme sekä toimintatapaamme.

Mitä haasteita teillä oli, jotka pystyit ratkaisemaan Questbackin avulla?

Meillä on useita kyselyitä, jotka ovat jatkuvaluonteisia, eli niissä käytetään yhtä lomaketta ja sillä kerättyä tietoa pidemmältä ajanjaksolta. Myös näihin kyselyihin kohdistuu muutostarpeita niin esitettyjen kysymysten kuin raportoinnin osalta, ja tämä on vaatinut perinteisesti paljon manuaalista työtä ja työ vaiheita. Questback on mahdollistanut lomakkeiden ja raportoinnin joustavan muokkaamisen niin, että lomake ja raportointi säilyy yhtenäisenä.

Minkälaisia tuloksia olette pystyneet saavuttamaan?

”Questbackin ansiosta asiantuntijamme ovat voineet toteuttaa tiedonkeruun joustavasti, mikä on mahdollistanut erityisesti nopeat tiedonkeruut muuttuvassa toimintaympäristössä ja auttanut organisaatioamme reagoimaan asioihin nopeammin.”

Vielä bonuksena, voisitko kertoa kuinka Questbackin keräämä data on muuttanut tapaanne työskennellä ja onko sillä ollut merkittävä vaikutus toimintaanne?

”Tiedonkeruiden toteuttaminen ei ole vain teknistä työtä vaan siinä on keskeistä ymmärtää, mitä tietoja pitää kerätä ja miksi sekä miten kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää.”

Petra Niilola – Kelan Head of Data Collecting Kela

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Learn more