Skip to content

Kela

Elias Axelsson Björklund
Resurssit
Asiakascaset
Kela
Haastattelimme Kansaneläkelaitoksen Petra Niilolaa (Head of Data Collecting) miten tiedonkeruulla ollaan voitu auttaa Kelaa reagoimaan sen nopeasti muuttuvassa työympäristössä.

Hei Petra, voisitko hiukan kertoa miten organisaatiosi toimii?

”Kelan tehtävä on tukea, turvata ja edistää väestön perustoimeentuloa, terveyttä ja itsenäistä selviytymistä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme ja tarjoamiamme palveluita. Tieto ja oikeat välineet sekä modernit kehittämismenetelmät ovat keskeisiä elementtejä tässä.”

Miten Questback on pystynyt auttamaan Kelaa toiminnassanne?

”Questback tarjoaa asiantuntijoidemme käyttöön tehokkaan alustan tietotyön toteuttamiseksi. Questback Essentials on keskeinen väline, kun keräämme ja tuotamme tietoa kysely- ja lomakepohjaisesti. Toteutamme tiedonkeruita laajasti eri asiakasryhmille, kuten henkilöstölle, yksiköille ja sidosryhmille. Tiedonkeruut ovat keskeinen osa monia toimintojamme ja prosessejamme sekä toimintatapaamme.

Mitä haasteita teillä oli, jotka pystyit ratkaisemaan Questbackin avulla?

Meillä on useita kyselyitä, jotka ovat jatkuvaluonteisia, eli niissä käytetään yhtä lomaketta ja sillä kerättyä tietoa pidemmältä ajanjaksolta. Myös näihin kyselyihin kohdistuu muutostarpeita niin esitettyjen kysymysten kuin raportoinnin osalta, ja tämä on vaatinut perinteisesti paljon manuaalista työtä ja työ vaiheita. Questback on mahdollistanut lomakkeiden ja raportoinnin joustavan muokkaamisen niin, että lomake ja raportointi säilyy yhtenäisenä.

Minkälaisia tuloksia olette pystyneet saavuttamaan?

”Questbackin ansiosta asiantuntijamme ovat voineet toteuttaa tiedonkeruun joustavasti, mikä on mahdollistanut erityisesti nopeat tiedonkeruut muuttuvassa toimintaympäristössä ja auttanut organisaatioamme reagoimaan asioihin nopeammin.”

Vielä bonuksena, voisitko kertoa kuinka Questbackin keräämä data on muuttanut tapaanne työskennellä ja onko sillä ollut merkittävä vaikutus toimintaanne?

”Tiedonkeruiden toteuttaminen ei ole vain teknistä työtä vaan siinä on keskeistä ymmärtää, mitä tietoja pitää kerätä ja miksi sekä miten kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää.”

Petra Niilola – Kelan Head of Data Collecting Kela

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää asiakascaset

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama