Skip to content

Verkkokyselyn kysymystyypit vertailussa: avoin, suljettu vai molemmat?

Tuulia Sinijärvi
Blogi
3 minuuttia lukemista
Market Research
Verkkokyselyn kysymystyypit vertailussa: avoin, suljettu vai molemmat?

Verkkokyselyt laaditaan aina tiettyä tarkoitusta varten. Ehkä B2B-yrityksessä halutaan selvittää NPS:n avulla asiakkaiden suositteluhalukkuutta tai pyytää palautetta asiakaskokemuksen kehittämisen tueksi.

Hyvä verkkokysely ei kuitenkaan synny ilman suunnitelmaa. Ensimmäinen askel on määritellä kyselylle tavoite. Kun tiedät, mitä haluat saada selville, on oikeiden kysymysten laatiminen helpompaa.

Oikea kysymystyyppi oikeaan tarkoitukseen

Kysymyksiä laadittaessa on syytä pitää mielessä palautteen analysointi. Palautteesta ei ole yrityksen liiketoiminnalle mitään hyötyä, jos kerätystä tiedosta ei voi vetää johtopäätöksiä, jotka jalostuvat edelleen käytännön toimiksi.

Tarkoitukseen soveltumaton kysymystyyppi saattaa pahimmillaan tuottaa turhaa lisätyötä palautteen analysoinnissa. Siksi kysymystyypin valinnalla on väliä.

Kysymystyyppejä on pääasiassa kahdenlaisia, suljettuja ja avoimia. Usein käytössä on myös näiden kahden yhdistelmä. Molemmissa kysymystyypeissä on hyvät ja ja huonot puolensa, joista kerron lisää alla.

Luo ilmainen demotili

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
Rekisteröidy viidessä minuutissa
Et tarvitse luottokorttia

1. Suljetut kysymykset

Suljetussa kysymyksessä vastaaja antaa vastauksensa valitsemalla luettelosta jonkin ennalta määritellyn vaihtoehdon (monivalinta). Näin kysymykseen on nopea ja helppo vastata, ja analyysi yksinkertaistuu.

Samalla on olemassa vaara, että vaihtoehtoluettelo on epätäydellinen eikä sisällä kaikkia mahdollisia vastauksia kysymykseen. Tämän vuoksi on syytä miettiä vastausvaihtoehdot perusteellisesti, jotta voit varmistaa, että luettelo on mahdollisimman kattava kun vastaaja miettii omaa vaihtoehtoaan.

Suljetut kysymykset soveltuvat erityisen hyvin kysymystyypiksi silloin, kun analysoitavan tiedon määrä on suuri ja vastausvaihtoehdot ovat tarkkaan tiedossa.

Suljettujen kysymysten hyvät puolet:

 • Vastaukset on helppo ja nopea analysoida

 • Vastaukset ovat vertailtavissa

 • Kysymyksiin on nopea vastata

Suljettujen kysymysten huonot puolet:

 • Vastausvaihtoehtoja on rajoitetusti

 • Vastausvaihtoehdot voivat olla johdattelevia

 • Oikeaa vastausta ei välttämättä löydy

2. Avoimet kysymykset

Avoin kysymys tarkoittaa kysymystä, jossa vastaaja muotoilee vastauksen itse vapaatekstikenttään ilman ennalta laadittuja vastausvaihtoehtoja.

Tämän tyyppisen kysymyksen etuna on, että vastaaja ajattelee ja vastaa vapaammin kuin monivalintakysymyksissä. Avoin kysymys tuottaa parhaimmillaan vastauksia, jotka ovat sekä yllättäviä että hyödyllisiä.

Avointen kysymysten haittapuolena on suurempi työmäärä: vastausten käsittelyyn kuluu enemmän aikaa ja niiden tulkinnassa voi tapahtua virheitä.

Avoimia kysymyksiä käytettäessä on myös tärkeää olla selvillä siitä, mihin haluat vastauksen. Kirjoita tarkoin rajattu kysymys sen sijaan, että kirjoitat  ”anna kommentti” tai ”anna palautetta”. Muuten saatat saada vastauksen johonkin aivan muuhun kysymykseen kuin alun perin oli tarkoitus.

Avointen kysymysten hyvät puolet:

 • Saat vastauksia, joita et välttämättä osannut odottaa

 • Vastaajalla on vapaus kertoa omin sanoin

 • Parhaimmillaan saat syvällisempää tietoa kysymästäsi aiheesta

Avointen kysymysten huonot puolet:

 • Tiedon analysointi on hitaampaa

 • Vertailu vastaajien välillä voi olla haastavaa tai mahdotonta

 • Vastausten tulkinnassa voi ilmetä virheitä

3. Yhdistelmä suljettuja ja avoimia kysymyksiä

Suljettujen ja avoimien kysymysten yhdistelmä on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan käyttää monivalintakysymyksiä, mutta ei voida olla varmoja siitä, ovatko kaikki vastausvaihtoehdot mukana. Näin vastaajan ei tarvitse valita listalta vähiten huonoa vaihtoehtoa, vaan hän voi lisätä sinne omansa. Vastaajaa voidaan myös pyytää suljetun kysymyksen jälkeen tarkentamaan vastaustaan avoimella tekstillä. Näin avoin teksti yhdistyy ja tarkentaa annettua suljettua vastausta.

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama