Organisaatiot ovat vaarassa menettää toimintansa kannalta olennaisimman. Ne ovat ylpeitä teknologiastaan, tuotteistaan, palveluistaan ja toimitiloistaan, mutta kantaako ylpeys omasta henkilöstöstä juhlapuheita kauemmas? Näkyykö se todellisina panostuksina henkilöstön kehittämiseen ja sitouttamiseen?

Henkilöstö on yritysten tärkein kilpailukyvyn lähde. Prosessit ja tuotteet voidaan kopioida, mutta ihmisiä ei. Juuri siksi yritysten täytyy pitää entistä lujemmin kiinni osaajistaan. Esimiehet ja johtajat ovat organisaation tukijalka, joiden mukana organisaatio nousee tai kaatuu.

Johtajuus ja sen kehittäminen on Deloitten mukaan organisaatioiden haaste numero yksi. Jopa 86 % laajaan kyselyyn vastanneista sanoo sen olevan erittäin tärkeää tai tärkeää. Kuitenkin vain 13 % sanoo, että heidän organisaationsa tekee erinomaista työtä johtajuuden kehittämiseksi kaikilla tasoilla.

Monet yritykset laiminlyövät johtajuuden kehittämisen ja keskittyvät sen sijaan ratkaisemaan juuri sillä hetkellä polttavampia haasteitaan. Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, sillä organisaatiosi tulevaisuuden menestys riippuu siitä, kuinka hyvin onnistut pitämään kiinni nykyisistä osaajistasi, ja kuinka hyvin kykenet tunnistamaan ja kehittämään tulevaisuuden johtajia.

Palaute auttaa kehittymään

Itsensä kehittäminen sidosryhmiltä saadun palautteen avulla ei tarvitse olla vain ylimmän johdon etuoikeus. Kaikki esimiehet tarvitsevat kokemusta, jotta he voisivat tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä haastavissa tilanteissa. Pelkkä kokemus ei kuitenkaan takaa menestystä uralla tai organisaa­tiossa. Johtajat ja esimiehet tarvitsevat myös palautetta; se auttaa hei­tä kehittymään ja parantamaan suoritustaan. Jos palautetta ei saada, kokemusta joudutaan kerryt­tämään ilman sidosryhmien näkökulman tarjoamaa rikkautta.

Yritys voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua tuomalla monipuolisen johtajuusarvioinnin organisaation huipulta kaikkien esimiestasolla työskentelevien arkipäivään.

Uunituoreessa oppaassamme käsitellään johtajuuden kehittämistä koko organisaatiossa sekä palautteen merkitystä esimiesten kehittymiselle.

Kenelle opas on kirjoitettu?

Opas on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka työskentelet henkilöstön kehittämisen parissa. Yhtä lailla se auttaa organisaatioiden johtajia hahmottamaan, mitä heidän tulisi tehdä, jotta yritys kykenisi kehittämään johtajuutta ja pitämään tulevina vuosina kiinni parhaista kyvyistään.

Johtajuus

resource image
Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!