Skip to content

Miten myynnin mittaamisesta saatua tietoa hyodynnetaan?

Tuulia Sinijärvi
Blogi
2 minuuttia lukemista
Employee Experience
Miten myynnin mittaamisesta saatua tietoa hyodynnetaan?

Myynnin laadun mittaamista ei tietenkään tehdä mittaamisen vuoksi. Kun myyntijohtaja tietää, miten myyjät toimivat asiakastapaamisissa, se mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta myynnin kasvattamisen.

Keskeisimpiä tavoitteita ovat myyntityön laadun ja myyjien ammattitaidon kehittäminen, myynnin kasvattaminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen.

Aseta tavoitteet, seuraa kehitystä

Jotta tiedettäisiin, tapahtuuko kehitystä, tarvitaan lähtötaso. Millä tasolla olemme nyt? Mikä on vaihteluväli?

Sen jälkeen asetetaan tavoitteet: mihin haluamme päästä? Keskeisimmät avainmittarit liittyvät tietenkin myyntiin ja sen kasvattamiseen. Itse asiakaspalautteeseen liittyvät mittarit tukevat näitä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi nostaa tietyn avainmittarin keskiarvosanaa kymmenellä prosentilla seuraavan 6 kuukauden aikana.

Tunnista poikkeamat

Lähtötaso auttaa myös erottamaan poikkeavat suoritukset ja palautteet normaaleista.

Poikkeamat ovat yksittäisen myyjän ja hänen asiakkuutensa näkökulmasta mielenkiintoisimpia. Positiivinen palaute vahvistaa valittua suuntaa, kun taas negatiivinen kertoo, että jotain pitää muuttaa.

Poikkeaman käsittely on aina myynnin esimiehen vastuulla. Se käydään läpi yhdessä myyjän kanssa, jonka jälkeen esimies on tarvittaessa suoraan yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse tai kasvotusten.

Reagoi heti

Reagoinnin on oltava nopeaa: jos poikkeava palaute vaatii esimiehen yhteydenottoa asiakkaaseen, ensikontakti täytyy tehdä vuorokauden kuluessa palautteen saamisesta.

Jos samat negatiiviset asiat alkavat toistua tietyn myyjän kohdalla, esimiehen tehtävänä on käydä asia läpi alaisensa kanssa. Tarvittaessa tilannetta voidaan korjata esimerkiksi täsmäkoulutuksella.

Avoimuus haastaa ja motivoi

Kokemuksemme mukaan myynti suhtautuu asiakkailtaan pyydettävään palautteeseen erittäin vakavasti ja kunnioittavasti. Myyjät rakastavat haasteita ja itsensä kehittämistä. Suora palaute on joskus armotonta, mutta samalla palkitsevaa.

Avoimuus on olennainen osa konseptia: kaikkien palautteet näkyvät kaikille. Se kannustaa ja haastaa myyjiä ponnistelemaan parempien saavutusten eteen. Terve kilpailuhenki asuu jokaisessa arvonsa tuntevassa B2B-myyjässä!

Käsikirja myynnin laadun mittaamiseen

Myynnin laatua systemaattisesti mittaamalla ja ohjaamalla organisaatiosi myy paremmin ja enemmän.

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama