DHL on jo pitkään lähettänyt asiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyn kerran vuodessa. Sen avulla on pyritty selvittämään asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia myynnin laadusta.

Vastauksista ei ole kuitenkaan selvinnyt koko totuus, sillä harva asiakas muistaa enää jokaista yksityiskohtaa useamman kuukauden takaisesta tapaamisesta myyjän kanssa. Kysely onkin peilannut hyvin asiakkaiden sen hetkisiä mielipiteitä, mutta samalla suurin osa yksittäisiin kohtaamisiin liittyvistä kokemuksista on jäänyt hämärän peittoon.

”Totesimme, ett__ kerran vuodessa tehtäv__ kysely on yksinään riittämätön”, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Juha Harjula DHL Global Forwardingista.

”Tarvitsemme tietoa oman toimintamme laadusta nopeammassa tahdissa. Muutosvauhti on tänä päivänä niin kova, että meillä ei ole varaa odotella vuotta kuullaksemme, miten olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme.”

Aktiivinen mittaus auttaa kehittämään myynnin laatua

DHL halusi tietää tarkemmin, miten asiakaskäynnit sujuivat, ja onnistuivatko yksittäiset myyjät tavoitteissaan. Ratkaisuksi löytyi Questbackin Myynnin Pulssi, jonka avulla myynnin laatua on voitu mitata entistä aktiivisemmin.

Myynnin Pulssi -ratkaisun avulla olemme voineet aidosti keskittyä myynnin laadun kehittämiseen myyntikayntien määrän lisäämisen sijaan, Harjula kertoo.

Näemme selkeästi, keskittyvätkö yksittäiset myyjät oikeisiin asioihin, onko palaveriin valmistauduttu hyvin ja miten asiakkaan arvokas aika käytetään. Näin voimme kehittää ja valmentaa jokaista yksittäistä myyjää ja samalla nostaa koko myyntitiimin tehoja.

>Myynnin Pulssin ansiosta DHL on entistä paremmin selvillä, mitä kentällä tapahtuu. Kerätyn tiedon avulla myynnin, ja sitä kautta myös asiakaspalvelun, laatua on helpompi kehittää. Kun tieto perustuu reaaliaikaiseen dataan, myös päätökset syntyvät ajoissa.

Case DHL

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?