Skip to content

Menetätkö parhaat työntekijäsi tänä vuonna?

Marika Tenhunen
Blogi
4 minuuttia lukemista
Menetätkö parhaat työntekijäsi tänä vuonna?

Oikeastaan kysymys ei ole, jättääkö joku parhaista työntekijöistä yrityksesi tänä vuonna. Todellinen kysymys on: kuinka moni lähtee, kuinka pian, ja mitä asialle voi tehdä ennen kuin on liian myöhäistä.

Työntekijöiden sitouttaminen on ollut hankalaa jo vuosia, etenkin asiantuntijatehtävissä. Tilanne on kuitenkin hankaloitumassa entisestään. Yli kolmasosa työvoimasta on nimittäin valmis vaihtamaan työpaikkaa.

Institute of Leadership & Management (ILM) teki Britanniassa tutkimuksen, jossa yli 1000 työntekijältä kysyttiin, aikovatko he vaihtaa työpaikkaa. Jopa 37 % aikoi etsiä uusia haasteita vuonna 2015. ILM:n edellisen tutkimuksen mukaan vuonna 2014 19 % aikoi vaihtaa työpaikkaa ja vuonna 2013 vain 13 %, joten tilanne on kärjistynyt nopeasti.

Mitä työntekijät haluavat vuonna 2015?

Minkä takia niin moni on lähtökuopissa? Tarkastellaan, mitä työntekijät kertoivat ILM:lle, kun heitä kysyttiin kymmentä tärkeintä asiaa, joita he kaipaavat työn suhteen:

  • 59 % haluaa paremman mahdollisuuden edetä urallaan. Tässä on tapahtunut iso muutos: 2014 vain 35 % piti etenemishaluja syynä vaihtaa työpaikkaa.
  • 56 % haluaa parempaa palkkaa. Kuulostaa ehkä itsestäänselvyydeltä, mutta yllättävää tässä on prosenttiluku. Vain vähän yli puolet suunnittelevat lähtevänsä palkan takia – eli vaikka maksaisit ihmisille enemmän, 44 % lähtee siitä huolimatta.
  • 50 % haluaa kiinnostavamman työn. Jos puolet työntekijöistä on lähtökuopissa, koska heitä tylsistyttää, tilanne on takuulla ongelmallinen.
  • 30 % haluaa parempaa johtamista. Toisin sanoen työ itsessään ei ole aina ongelma. Jos johto ja esimiehet eivät ole ajan tasalla, ihmiset etsivät parempia vaihtoehtoja.
  • 27 % haluaa enemmän mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää itseään. Tässäkin kohtaa johto on ratkaisevassa asemassa. Jos työntekijäsi haluavat oppia, mutta et pysty vastaamaan tähän toiveeseen, miten voit rakentaa tulevaisuuden johtajia?
  • 18 % haluaa lisää joustavuutta työhön. Vuonna 2015 työntekijät haluavat hallita omaa aikatauluaan, olipa syynä sitten lapset, osa-aikainen kouluttautuminen tai oma sivubisnes.
  • 5 % haluaa tehdä töitä mukavampien ihmisten kanssa. ”Mukava” on hankala määre, koska sen määritelmä on erilainen jokaiselle. Mutta on huolestuttavaa, että 5% ihmisistä ei koe, että heidän nykyiset työkaverinsa ovat mukavia.

Tunnesyyt painavat

Sen lisäksi, että ihmiset haluavat parempia työolosuhteita ja lisää liksaa, joka neljäs lähtöä suunnittelevista ihmisistä kertoi syyksi sen, että he eivät koe saavansa arvostusta töissä. Tämä trendi on niin ikään nousussa: vuonna 2014 näiden työntekijöiden osuus oli vain 16 %.

Arvostuksen puute on vain osa ongelmaa, ainakin jos kysytään hyväntekeväisyysjärjestö Relatelta. Relaten vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan 42 %:lla ihmisistä ei ole työpaikalla läheisiä ystäviä. Tämä on erityisen ongelmallista, jos sitä peilaa vuonna 2011 julkaistuun California Sacramento -yliopiston ja Wharton School of Businessin tutkimukseen, joka totesi, että yksinäisyys heikentää suoriutumista töissä.

Työntekijä, jota ei arvosteta, ja joka kokee itsensä yksinäiseksi, ei erityisesti ponnistele työnantajansa eteen. Miksei? Koska hän ei koe olevansa osa yritystä. Koska hän kokee olevansa lähtökohtaisesti ulkopuolinen, hänellä ei ole syytä pysyä uskollisena työnantajalleen.

Miten ehkäistä työntekijöiden joukkopako?

Yksi asia on syytä tiedostaa: työnantaja ei voi ”pitää kiinni” työntekijästä. Yritys voi ainoastaan tehdä parhaansa, jotta se olisi jatkossakin houkutteleva työnantaja. Jotta työntekijät haluaisivat jäädä, yrityksen täytyy osoittaa, että se kykenee antamaan heille sen, mitä he haluavat.

He haluavat etenemismahdollisuuksia ja koulutusta, joten yrityksen täytyy tarjota näitä asioita. Jotta nämä asiat vaikuttaisivat henkilöstön vaihtuvuuteen ja sitoutumiseen, työntekijöiden tulee ymmärtää selvästi, mitä mahdollisuuksia heillä on, ja miten he voivat hyödyntää noita mahdollisuuksia.

Työntekijät haluavat myös ihmissuhteita. Aitoa, henkilökohtaista yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Työyhteisöä, joka motivoi ja inspiroi ihmisiä olemaan paitsi tuottavampia, myös luovempia. Jos siis haluat luoda pysyvää kilpailuetua, luo kestävä yhteyden ja vuorovaikutuksen kulttuuri. Anna ihmisille yhteinen tarkoitus ja mahdollisuus jakaa ajatuksiaan usein.

Miten sitouttaa työntekijöitä vuonna 2015?

Yritykset ovat monimuotoisempia kuin koskaan. Samassa yrityksessä saattaa työskennellä jopa viisi eri sukupolvea. Uuden sukupolven työntekijöillä on täysin erilaiset odotukset ja mieltymykset kuin aiemmilla sukupolvilla.

Milleniaaleille ihmissuhteet ovat ihmissuhteita riippumatta siitä, ovatko ne työpaikalla vai omassa elämässä. He jakavat mielellään tietoa palkastaan, kavereistaan tai perheestään työkavereiden kanssa. He myös olettavat, että palautetta voi saada ja antaa jatkuvasti, kun taas vanhemmat sukupolvet ovat tottuneet vuosittaisiin henkilöstökyselyihin.

Toisaalta, vuonna 2015 kaikki työntekijät haluavat samoja asioita: yhteisöllisyyden tunnetta, kasvun mahdollisuutta ja kannustusta tähdätä korkealle.

”Sitouttaminen” ei ole jotain, mitä työntekijöille tehdään.

Se on kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen tulos. Sinun tehtävänäsi on luoda organisaatio, joka tarjoaa täyttymystä, merkitystä ja inspiraatiota kaikille, jotka sen parissa työskentelevät.

Perinteiset henkilöstökyselyt eivät suinkaan ole turhia – niistä on tietyissä tapauksissa paljonkin hyötyä. Mutta massakyselyiden rinnalle on tullut uusia työkaluja: nopeat pulssikyselyt, analytiikkasovellukset ja tapahtumakohtaiset kyselyt.

Näiden työkalujen avulla voit mitata henkilöstön tyytyväisyyttä ja onnellisuutta sekä organisaation suuntausta reaaliajassa. Näin saat selville niitä tekijöitä, joilla on vahva korrelaatio työntekijöiden sitoutumisen ja suoriutumisen sekä muiden työhön liittyvien asioiden kanssa.

Siispä kannattaa ottaa uusia teknologioita ja tekniikoita käyttöön ja ajatella uudella tavalla, miten työntekijöiden sitouttamista ja sitoutumista voisi kehittää. Nyt on integroidun, holistisen lähestymistavan aika!

Johtajuus

Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama