Henry Ford sanoi: ”ainoa asia, mikä on pahempi kuin se että koulutat työntekijäsi ja he lähtevät on, ettet kouluta työntekijöitäsi ja he jäävät.”

Hän on oikeassa. Kaikki työntekijät tulee kouluttaa, sillä se on ainut tapa varmistaa, että he suoriutuvat työstään parhaalla mahdollisella tavalla.

Olipa kyseessä sitten uusi työntekijä tai yrityksessä pitkään ollut johtaja – koulutus hyödyttää kaikkia. Sinun tehtäväsi esimiehenä on tunnistaa koulutuksen tarve ja mistä koulutuksesta työntekijät hyötyvät eniten.

Kiinnostunut kokeilemaan henkilöstökyselyitä organisaatiossanne?

Kokeile Questbackia 14 päivää ilmaiseksi.

  • Lähetä kyselyitä ja analysoi raportteja
  • Rekisteröidy viidessä minuutissa
  • Et tarvitse luottokorttia

Miksi kouluttaminen kannattaa?

Hyvin koulutetut, ajan tasalla olevat työntekijät pysyvät todennäköisemmin tyytyväisinä ja sitoutuneina työhönsä, koska riittämätön koulutus saattaa lisätä turhautumista ja ahdistusta työpaikalla.

Henkilökunnan oikea koulutus johtaa parempaan tuottavuuteen, uskollisempiin asiakkaisiin ja usein myös korkeampaan tuottoon. On olemassa kasapäin tuloksia siitä, että tämä vaikutus koskee kaikkia toimialoja.

Koulutuksia koskevat kartoituskyselyt sekä työntekijöiden palaute antavat sinulle mahdollisuuden tehostaa koulutuksia sekä kohdistaa ne oikein ja oikea-aikaisesti.

Koulutus lisää kilpailuetua

Maailma muuttuu nopeasti. Henkilökunnan koulutuksen perimmäinen tarkoitus on luoda muutosta sisältäpäin ja varmistaa osaamisen taso, jotta yritys voi mukautua ja pysyä mukana kilpailevassa ja muuttuvassa ympäristössä.

Henkilökunnan saa mukaan muutostalkoisiin perustelemalla, miksi muutos on tarpeen ja mikä on heidän roolinsa siinä. Valmistaudu siis kertomaan koulutuksen hyödyistä ja anna työntekijöillesi aikaa sopeutua ja sitoutua muutokseen.

Muista kuitenkin, että henkilöstön koulutus on jatkuva prosessi – ei kertaluontoinen kokeilu. Kun yksi koulutus on saatu päätökseen, pyydä siihen osallistuneelta palautetta ja hyödynnä sitä seuraavan koulutuksen kohdalla. Näin kaikki hyötyvät.

Anna ja pyydä palautetta jo koulutuksen aikana

Anna työntekijöillesi palautetta myös koulutuksen aikana. Älä myöskään odota koulutuksen päättymistä kysyäksesi työntekijöiltä heidän mielipidettään koulutuksesta. Mukaudu palautteen perusteella ja keskity asioihin, joita työntekijät nostavat esille.

Palautteen antamisesta ja keräämisestä kannattaa tehdä mahdollisimman vapaamuotoista, mutta kohdennettua. Sen sijaan, että kohtelisit palautetta kuin jotain yksittäistä tilaisuutta, joka tulee olla ajoitettu, ajattele sitä jatkuvana prosessina.

Mittaa oikeita asioita

Pelkkä tieto koulutuksen suorittaneiden lukumäärästä ei riitä, tarvitaan myös mittareita, jotka kertovat koulutusohjelman toimivuudesta, vaikutuksesta sekä lisäkoulutuksen tarpeista.

Esimerkiksi perehdytyskoulutuksen toimivuutta arvioitaessa kannattaa seurata ainakin kolmea avaintekijää: uuden työntekijän antaman palautteen sisältöä, oppimisprosessin kehitystä ja jatkokoulutuksen tarpeita.

  • Jos koulutus ei tuota haluttuja tuloksia, kyseenalaista oppimistavoitteet, sisältö ja valintaprosessi.
  • Jos työntekijät eivät sovella oppimaansa käytännössä, kerro heille koulutuksen hyödyistä ja jatka seurantaa.
  • Jos koulutus ei edistä yrityksen kokonaistavoitteita, varmista, että se on linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa.

Laadi jatkuva suunnitelma

Uudet taidot ja toimintatavat vaativat vahvistusta ja kertausta – tai ne unohtuvat.

Jos haluat koulutuksista suurimman mahdollisen hyödyn, kysy, mittaa ja raportoi säännöllisesti. Muista myös antaa työntekijöille riittävästi resursseja osallistua koulutukseen sekä kertoa mielipiteensä ja tarpeensa koulutusten suhteen.

Kun pyydät työntekijöiltäsi palautetta koulutuksesta, pidä aina mielessä jatkuva suunnitelma:

  • Mitä teet saadulla palautteella?
  • Miten analysoit informaation? Yhdistätkö henkilöstökoulutusten mittarit asiakaspalautteen vai myynnin mittareiden kanssa saadaksesi kokonaisvaltaisempaa tietoa?
  • Millaisia tuloksia tarvitset ja kenelle raportoit? Älä unohda raportoida takaisin työntekijöille.
  • Muista reagoida palautteeseen. Mieti erilaisia skenaarioita jo etukäteen, jotta pystyt reagoimaan tarpeisiin nopeammin ja helpommin tulevaisuudessa.

Vanha viisaus pätee tässäkin tapauksessa: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Erilaiset koulutuksiin liittyvät kyselyt ja tiedon keruu onnistuu luontevasti ja helpoiten siihen suunnitellulla kyselytyökalulla, kuten Questback Essentialsilla. Jos haluat tietää lisää, varaa paikkasi 30 minuutin verkkoesittelyyn.

Onnistuneet verkkokyselyt


resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?