Myynnissä esimiehen tärkein tehtävä on auttaa myyjiään onnistumaan työssään ja valmentaa heitä parempiin suorituksiin. Haasteena valmentamiselle on usein tiedon puute siitä, mihin osa-alueeseen valmentamisessa tulisi keskittyä.

Myyjien suorituksesta voidaankin kerätä monenlaista dataa, niin “kovaa” kuin “pehmeääkin”. Mutta tiedätkö sinä myyntijohtajana mitä tehdä sillä tiedolla?

Tässä webinaarissa keskustelemme seuraavista teemoista:

  • Mitä myynnissä kannattaa mitata
  • Mitä ja miten kannattaisi kehittää yksittäisten myyjien toiminnassa
  • Miten voit varmistaa, että valmentamisen opit menevät perille

 

Webinaarin isäntinä toimivat Lauri Kurki Questbackilta, sekä Antti Kiukas Trainers’ Houselta. Molemmilla on vahva tausta myynnin valmentamisesta ja konsultoinnista.
 
Webinaarivieraamme Antti on toiminut Trainers’ Housella 13 vuoden ajan asiakkaiden muutoshankkeissa valmentajana. Antilla on kokemusta asiakaspalvelusta, myynnistä, myymäläkonsepteista ja niiden johtamisesta, strategiasta ja sen jalkauttamisesta sekä lähiesimiestyöstä. 
resource image
Whitepaper

Myyntijohtaja, miten valmennat myyntitiimillesi enemmän maaleja?

Webinaarissa kerromme mitä myynnissä kannattaa mitata, mitä ja miten myyjiä kannattaa valmentaa ja kuinka varmistaa, että opit menevät perille.