Johtajuuden kehittäminen on Deloitten tuoreen Global Human Capitals Trends 2015 -raportin mukaan organisaatioiden suurin henkilöstöön liittyvä kompastuskivi. Kuilu sen tärkeyden ja organisaatioiden valmiuksien välillä kasvaa jatkuvasti.

Monet yritykset laiminlyövät johtajuuden kehittämisen ja keskittyvät sen sijaan ratkaisemaan juuri sillä hetkellä polttavampia haasteitaan. Organisaatiosi tulevaisuuden menestys riippuu kuitenkin siitä, kuinka hyvin onnistut pitämään kiinni nykyisistä osaajistasi, ja kuinka hyvin kykenet tunnistamaan ja kehittämään tulevaisuuden johtajia.

Uusi sukupolvi ei kumarra titteleitä. He arvostavat sellaista johtajaa, joka ottaa asemansa haltuun omilla teoillaan eikä piiloudu nimikkeensä taakse. Uusi johtaminen vaatiikin uudenlaista ajattelua ja vanhojen mallien rohkeaa kyseenalaistamista. Kuinka henkilöstöä motivoidaan ja sitoutetaan uudenlaisen johtamisen keinoin?

Webinaarissa pureudutaan erityisesti kolmeen polttavaan kysymykseen:

Miksi vanhat tavat kehittää johtajuutta eivät enää toimi?

Organisaatioiden toimintaympäristö on monimutkaisempi, herkempi muutoksille ja arvaamattomampi kuin aikaisemmin. Johtajilta ja esimiehiltä vaaditut taidot ovat muuttuneet: heiltä vaaditaan yhä monipuolisempia taitoja sekä entistä suurempaa kykyä sopeutua jatkuvaan muutokseen. Tästä huolimatta organisaatioiden tapa kehittää johtajuutta ei ole muuttunut juurikaan viime vuosikymmenistä. Viimeistään nyt on aika ottaa uusi ote johtajuuden kehittämiseen.

Miten kehittää johtajuutta organisaation kaikilla tasoilla?

Johtajuutta tulee suunnitelmallisesti kehittää organisaation kaikilla tasoilla, jotta varmistetaan nuorien talenttien kasvaminen tulevaisuuden johtajiksi.

Yritysten täytyy ymmärtää, että laajojen esimiesjoukkojen rakentamiseen ei ole oikotietä. Ennen kaikkea yritysten täytyy ymmärtää, että johtajuuden kehittäminen vaatii paljon muutakin kuin irrallisia koulutusohjelmia. Esimerkiksi ylimmän johdon sitouttaminen on avainasemassa onnistumiselle. Mikäli johtajuuden kehittämisen juuret eivät ole syvällä liiketoimintastrategiassa, yritelmä jää irralliseksi ja todennäköisesti epäonnistuu.

Mikä on palautteen merkitys johtajuuden kehittämisessä?

Kaikki esimiehet tarvitsevat kokemusta, jotta he voisivat tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä haastavissa tilanteissa. Sen lisäksi johtajat ja esimiehet tarvitsevat myös palautetta; se auttaa hei­tä kehittymään ja parantamaan suoritustaan. Jos palautetta ei saada, kokemusta joudutaan kerryt­tämään ilman sidosryhmien näkökulman tarjoamaa rikkautta.

Nuori sukupolvi vaatii esimiehiltään muita sukupolvia enemmän huomiota, palautetta sekä tasa-arvoista kohtelua. Nuoret ammattilaiset tuovat mielipiteensä avoimesti esille eivätkä ota mitään asioita itsestäänselvyyksinä. Miten heitä tulisi johtaa – ja miten he itse johtavat?

Lisää aiheesta “Johtajuus esiin!” webinaarissa

Webinaarin vetävät Questbackin Executive Advisor Juhamatti Muuraiskangas ja SSH:n toimitusjohtaja Harri Koponen. Katso tallenne:

resource image
Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!