Palautteella on keskeinen merkitys B2B-yritysten liiketoiminnallisen päätöksenteon tukena. Palautteen hyödyntäminen alkaa kuuntelemalla työntekijöidesi, asiakkaidesi tai potentiaalisten asiakkaidesi näkemyksiä ja kokemuksia.

Oli kysymys sitten henkilöstökokemuksesta, asiakaskokemuksesta tai markkinatutkimuksesta, tärkeää on myös toimia annetun palautteen perusteella.

Ihmiset haluavat jakaa kokemuksiaan ja antaa palautetta – mitä helpommin se onnistuu, sitä suuremman hyödyn saat liiketoiminnallesi. Palautteen pyytämisessä on kuitenkin omat haasteensa, joista neljä esittelen alla.

1. Oikeiden ihmisten löytäminen

Liike-elämä muuttuu jatkuvasti. Kilpailu kovenee ja kiihtyvä digitalisaatio ajaa yrityksiä uudistumaan.

Lopputuloksena syntyy monimutkaisia ja hankalasti ymmärrettäviä organisaatiorakenteita, jotka muuttuvat jatkuvasti. Sopivan kohderyhmän löytäminen tietyn aihealueen ympäriltä kuluttaa paljon aikaa ja rahaa.

Samaan aikaan liike-elämässä tiedetään yhä enemmän asiakkaista. Siitä huolimatta suuresta massasta voi olla vaikea erotella juuri ne ihmiset, joilta halutaan saada vastauksia. Hierarkkisten organisaatiorakenteiden ymmärtäminen ja mallintaminen voi viedä viikkoja ja kuukausia, jolloin saatu palaute on jo tunkkaista ja vanhentunutta.

2. Yhteyden saaminen

Kun olet löytänyt oikeat ihmiset, seuraava ongelma on heidän tavoittamisensa. Sähköpostitse lähetetyt kyselykutsut hukkuvat usein muiden viestien alle tai ohjautuvat roskakoriin. Tämä lisää luonnollisesti kustannuksia ja kuluttaa aikaa, koska kyselyt täytyy lähettää moneen kertaan.

Lisäksi ihmiset antavat palautetta mielellään omin sanoin, eivätkä ainoastaan vastaa perinteisiin kyselyihin, jotka keskittyvät mittaamaan määrällisiä asioita eivätkä välttämättä kerro, mitä työntekijäsi tai asiakkaasi oikeasti ajattelevat.

Vastaamalla kysymyksiin asteikolla 1-10 saat toki suuntaa antavaa tietoa, mutta uusien välineiden, kuten verkkoyhteisöjen, avulla pääset entistä syvemmälle asiakkaidesi ja työntekijöidesi ajatusmaailmaan, ja voit siten saada hyödyllisempää ja järkevämpää palautetta.

Perinteinen kyselyprosessi on yksinkertaisesti liian hidas, kallis ja hankala – etkä voi olla varma siitä, että keräämäsi tieto on todella hyödynnettävissä liiketoiminnassasi.

3. Palautteen antaminen mobiilisti

Elämme tänä päivänä mobiilimaailmassa. Myös kohderyhmäsi haluaa antaa palautetta itselleen parhaiten sopivaan aikaan, itse valitsemallaan laitteella – tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla.

Suuressa osassa yrityksiä henkilöstö koostuu monen ikäisistä ihmisistä. Samoin asiakaskunta voi olla kirjavaa. Näin ollen tavat, joilla kohderyhmän edustajat haluavat viestiä yrityksesi kanssa, voivat vaihdella suuresti.

Siksi on tärkeää, että teet palautteen antamisesta mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista huolimatta siitä, milloin ja millä laitteella se annetaan. Vain siten voit saada parhaimman ja ajankohtaisimman tiedon sinun liiketoiminnallesi tärkeiltä ihmisiltä.

4. Palautekulttuurin sovittaminen liiketoimintaan

Jos haluat kehittää liiketoimintaa palautteen avulla, on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksesi esimiehet ovat valmiita kuuntelemaan, mitä työntekijöillä ja asiakkailla on sanottavana – ja ennen kaikkea keskustelemaan heidän kanssaan.

Perinteisten palautteenkeräysratkaisujen käyttö vaatii usein erityistaitoja ja kuluttaa paljon resursseja, mikä hidastaa palautteen keräämistä ja estää esimiehiä kuuntelemasta, mitä liiketoiminnallesi tärkeillä ihmisillä on sanottavanaan.

Jos siis haluat, että palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on olennainen osa liiketoimintaasi, tee siitä mahdollisimman helppoa.

Edellä mainitut haasteet ovat monelle yritykselle arkipäivää. Siksi olemme kehittäneet avuksesi työkaluja, jotka nopeuttavat ja sujuvoittavat palautteenkeruuprosessia. Lue lisää Questbackin Orbit ja Portals -moduuleista alta.

Esittelyssä Orbit ja Portals

Questbackin Orbit ja Portals -moduulit tarjoavat sinulle tavan kuunnella kohderyhmääsi, jotta voit reagoida heidän antamaansa palautteeseen mahdollisimman nopeasti.

Questback Enterprise Feedback Suiten kanssa linkitetyt moduulit auttavat sinua asettamaan ihmiset palautteen keskiöön, jolloin voit reagoida saamaasi palautteeseen päivien sijaan minuuteissa.

Orbitin avulla saat yhteyden kohdeyleisöösi ennennäkemättömän nopeasti

Orbitin avulla luot selkeät rakenteet monimutkaisiin ja hierarkkisiin rakenteisiin vain muutamalla hiiren napsautuksella. Lisäksi rakennat omien järjestelmiesi tuottamista listoista selkeitä hierarkioita käden käänteessä, oli sitten kyse raportointisuhteista organisaation sisällä tai asiakas- tai markkinatutkimusdatasta. Ja mikä tärkeintä, pystyt kohdistamaan kyselysi juuri oikeille ihmisille.

Portals tarjoaa dynaamisia verkkoyhteisöjä liiketoimintasi kannalta tärkeille ihmisille

Portals ei ole pelkkä palautteen säilömispaikka, vaan yksinkertainen ja helppokäyttöinen verkkoympäristö, johon voi kätevästi luoda uusia yhteisöjä ja kyselyitä.

Olennainen osa Portalsia on mobiiliapplikaatio, jonka avulla palautteen antaminen on vastaajalle helppoa, missä ikinä hän kulkeekin. Portals -verkkoyhteisöjen avulla saat yhteyden kohderyhmääsi ja voit luoda palauteyhteisöjä ja kyselyitä helposti ja nopeasti ilman, että sinun tarvitsee turvautua värittömiin ja tylsiin sähköpostikutsuihin.

Orbit ja Portals ovat erillisiä moduuleita, mutta toimivat saumattomasti yhdessä. Orbitin avulla löydät oikean kohdeyleisön nopeasti ja Portalsin kautta kutsut heidät keskusteluun mukaan. Yhdessä ne tarjoavat kuuntelualustan, jonka kautta saat palautteet reaaliajassa ja voit reagoida niihin tarvittavalla tavalla.

Haluatko tietää lisää Orbitista ja Portalsista? Kurkkaa video!


resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?