How to use Translations and Multi-language Functions

This webinar is a step-by-step walkthrough of the new language interface, export/import. We will also review how to use respondent data effectively in different languages and ISO codes.

When?

9th of May

11.00-11.30 (GMT+0 UK & Ireland)

12.00-12.30 (GMT+1 Norway, Sweden, Germany, Netherlands)

13.00-13.30 (GMT+2 Finland)

Testa Questback

Questback är en ledande lösning för kund och medarbetarfeedback som gör det enkelt att samla in, analysera och agera på insikter från kunder och medarbetare.

Lär dig mer om