Retention

Loyaliteit is belangrijk

We leven in een tijd met meer en meer sociale media die meer digitaal en responsief is, waarin klanten steeds veeleisender worden. Het is voor bedrijven nog nooit zo gemakkelijk geweest om met hun klanten te communiceren – of zich te richten tot mensen die van de concurrent kopen. Hierdoor is klantbehoud ook belangrijker dan het ooit is geweest.

Loyaliteit opbouwen begint met het luisteren naar uw klanten en actie ondernemen. Het draait om drie belangrijke gebieden:

  • Het behouden of verbeteren van de klanttevredenheid Klachten en problemen met de dienstverlening zijn die momenten van de waarheid in elke relatie met klanten. Hoe u problemen verhelpt of reageert op feedback, geeft een signaal af over de waarde die u hecht aan de relatie met de klant; dit heeft een directe impact op de tevredenheid. 
  • Nieuwe zakelijke mogelijkheden genereren Door te laten zien dat u uw klanten waardeert, naar ze luistert en handelt in reactie op hun behoeften, kunt u van klanten pleitbezorgers maken, die zorgen voor goede aanbevelingen en meer omzet. Als u op die ‘momenten van de waarheid’ in klanttevredenheid wint, draagt dit direct bij aan een hogere omzet. 
  • Omzet behouden Het behouden van klanten kost zes keer zo weinig dan het voor u winnen van nieuwe mogelijke klanten. 79% van de klanten zou binnen een week na een slechte ervaring met de klantenservice naar de concurrent overstappen, hetgeen de consequenties van een slechte klantervaring op klantbehoud duidelijk laat zien.

De complexheid van heden ten dage zakendoen, houdt in dat elk bedrijf klaar moet staan voor negatieve feedback of problemen met de dienstverlening. Met de oplossing Customer Retention van Questback kunt u deze problemen met vertrouwen het hoofd bieden en negatief naar positief ombuigen, wat voortdurende betrokkenheid en actie ondersteunt.   

Hogere Omzet Van Klanten Die Aanbevelingen Doen

19

Gebouwd voor loyaliteit  

Feedbackprogramma’s genereren een grote hoeveelheid gegevens, wat het lastig kan maken precies te duiden wat nu van belang is in die grote warboel. Hoe weet u wanneer een klacht kritisch of constructief is of een indicatie voor een groter probleem? Hoe geeft u uw reacties de juiste prioriteit?

Customer Retention van Questback is zo gebouwd dat aan deze vereisten wordt tegemoetgekomen en dat de keten tussen inzicht en actie wordt gesloten. Naast het automatisch verzamelen van feedback van bestaande klanten met regelmatige tussenpozen via zgn. hartslagonderzoeken kunt u ook op elk gewenst moment luisteren naar feedback wanneer klanten u proactief willen vertellen wat ze denken. Door voortdurend feedback te verzamelen, kunnen bedrijven de relatie met de klant regelmatig meten om te waarborgen dat aan behoeften en verwachtingen wordt voldaan.

Gebouwd voor resultaten

Het model voor voortdurende feedback van Questback helpt bedrijven ook de reactietijd voor kritische gebeurtenissen te verkorten.Het notificatiesysteem voor direct reageren:

  • verstuurt ‘hot alerts’ in realtime voor incidenten;
  • kent een prioriteit toe aan gebeurtenissen op basis van de ernst ervan;
  • doet aanbevelingen voor correctieve actie.
  • Leg de volledige impact vast door middel van enquêtes na afloop van incidenten

Wanneer uw klanten hun mening delen, verwachten ze dat u luistert, hierop inspeelt en terugkoppeling geeft. De oplossing Customer Retention van Questback maakt het voor u mogelijk om aan deze verwachtingen te voldoen.