Skip to content

Medewerkerstevredenheidsonderzoek – een complete gids

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund is een ervaren schrijver en expert op het gebied van Employee en Customer Experience. Met meer dan zes jaar ervaring in deze sector heeft hij bedrijven over de hele wereld geholpen hun klantervaring te verbeteren en de betrokkenheid van hun werknemers te vergroten.
Handboek
7 minuten lezen
Medewerkerstevredenheidsonderzoek – een complete gids

Medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en op veel verschillende manieren worden afgenomen. Als je voortdurend feedback van je werknemers wil krijgen, kan af en toe “de vinger aan de pols houden” de beste oplossing voor jou zijn. Welke vragen je moet stellen en hoe je ze moet stellen is een kunst op zich waarbij je met heel wat factoren rekening moet houden. Wij zullen jou helpen om dit proces te doorlopen.

Inhoudsopgave

Wat is het doel van een medewerkersonderzoek?

In directiekamers over de hele wereld wordt voortdurend gediscussieerd over de vraag of werknemersenquêtes al dan niet de tijd en moeite waard zijn, en wat het doel precies is. Dit is natuurlijk een vraag die we moeten beantwoorden voordat we nog maar aan het proces van het afnemen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek beginnen. Het eerste wat je, als organisatie, moet doen is jezelf afvragen wat je met de enquête wil bereiken. Wat is het doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Eén doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan zijn om beter te begrijpen wat je werknemers denken over hun werkplek en hun taken. Een ander doel kan zijn om te beoordelen hoe goed een groep samenwerkt of hoe je groep van leidinggevenden presteert. Wanneer de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken correct worden gebruikt, kunnen ze leiden tot snelle positieve veranderingen voor zowel het bedrijf als de werknemers. Door je werknemers een platform te geven om hun mening te delen, kan de organisatie evolueren en groeien, samen met haar werknemers.

Je werknemers laten zien dat hun mening ertoe doet is een geweldige manier om een team te creëren dat gedreven, betrokken en loyaal is, wat allemaal een positief effect kan hebben op de algemene productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf. Dit zal ook een positief effect hebben op je klanten die de tevredenheid van de werknemers zullen weerspiegelen.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid een 10% hogere klanttevredenheid hebben, een 21% hogere productiviteit en 22% winstgevender zijn dan werkplekken waar de betrokkenheid laag is.

Geïnteresseerd in het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken in uw organisatie?

Probeer Questback 14 dagen gratis.

Verstuur enquêtes en analyseer rapporten
Binnen 5 minuten aan de slag
Geen creditcard nodig

Wat betekent het om de vinger aan de pols te houden?

Wanneer je de vinger aan de pols houdt op een werkplek, organiseer je een kleinere, kortere enquête, vaak meerdere keren per jaar. Meestal worden eenvoudige vragen gebruikt zodat antwoorden kort en snel kunnen zijn. Als je op zoek bent naar een manier om voortdurend feedback van je werknemers te krijgen, dan is een paar keer per jaar polsen het perfecte middel om dit te doen. Bij dit soort medewerkerstevredenheidsonderzoeken wordt nagegaan hoe het met je werknemers gaat op het moment van de enquête.

Je kan deze korte medewerkerstevredenheidsonderzoeken ook gebruiken om de ontwikkeling van individuele of meerdere werknemers op te volgen. Om ervoor te zorgen dat je beste, meest competente werknemers bij het bedrijf blijven, is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van het team, zich gewaardeerd voelen en de mogelijkheid hebben om zich binnen het bedrijf verder te ontwikkelen.

In tegenstelling tot een jaarlijkse enquête, kan je met deze korte enquêtes regelmatig de algemene betrokkenheid van je werknemers checken. Zo kan je de vinger aan de pols houden en ervoor zorgen dat je werknemers tevreden blijven, ook op de langere termijn.

Zorg ervoor dat je korte, directe en specifieke vragen stelt. Je kan bijvoorbeeld vragen of de werknemer over de nodige middelen beschikt om zijn werk naar behoren uit te voeren of dat er iets is dat hij graag verbeterd zou zien in het bedrijf. Je kan ook vragen of je werknemer een vriend zou aanbevelen om bij het bedrijf te solliciteren.

Aangezien deze medewerkerstevredenheidsonderzoeken kort en bondig zijn, is het moeilijk om een breed algemeen overzicht van de werkomgeving te krijgen. Voor dit specifieke doel is een uitgebredere werknemersenquête een betere optie. Het combineren van regelmatige, korte enquêtes met een grotere enquête, één of twee keer per jaar, is een geweldige strategie om er zowel voor te zorgen dat iedereen tevreden is gedurende het hele jaar, als om echte, uitgebreide feedback te verkrijgen uit de grotere enquêtes.

Welke vragen moet je stellen in een medewerkerstevredenheidsonderzoek ?

Vragen formuleren die veel antwoorden opleveren, kan lastig zijn. De vraag moet gemakkelijk te begrijpen zijn en mag geen aanleiding geven tot nadenken over waarom een bepaalde vraag wordt gesteld. Volg deze eenvoudige stappen om je te helpen een doeltreffend medewerkerstevredenheidsonderzoek op te stellen:

 1. Bepaal wat het doel is van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
 2. Splits het doel op in kleinere parameters
 3. Gebruik deze parameters om vraagcategorieën te formuleren
 4. Splits de categorieën op in verschillende variabelen om ervoor te zorgen dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek zo volledig mogelijk is
 5. Lees je vragen door en verwijder de vragen die te “omvangrijk” zijn en niet passen in het model van het snelle medewerkerstevredenheidsonderzoek
 6. Vul aan verder aan met de nodige achtergrondinformatie

Je moet er ook aan denken om vragen te stellen die relevant en to the point zijn. Vragen die te sturend zijn, zullen de respondenten te veel beïnvloeden. Probeer je vragen op een neutrale manier te formuleren. Zet de belangrijkste vragen aan het begin van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, om gebruik te maken van de hogere betrokkenheid die respondenten hebben wanneer ze aan een enquête beginnen. Je zou een mix kunnen maken van korte en iets langere vragen en proberen het medewerkerstevredenheidsonderzoek op 10 of minder vragen te houden. Zorg ervoor dat je de respondenten duidelijk maakt dat hun antwoorden anoniem zijn, zodat ze vrijuit kunnen spreken en eerlijk kunnen zijn.

Whitepaper

Guide for high employee engagement

Find the 4 driving forces of engagement split up into 33 solid methods that you can use to be a better leader and raise your team’s performance.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem of niet

Het anoniem houden van de antwoorden zou kunnen helpen om eerlijke antwoorden van je werknemers te krijgen, hoewel dit een theorie is die open is voor discussie. Uit heel wat enquêteresultaten blijkt echter dat de meeste werknemers te beducht zijn om al te kritisch te zijn in een medewerkerstevredenheidsonderzoek, tenzij hun antwoorden anoniem zijn.

En je hebt de eerlijke mening van je werknemers nodig, de goede en de slechte, om te weten wat je moet verbeteren en waaraan je moet werken. Dit is de eerste stap om als organisatie te groeien. Daarom is het erg belangrijk dat werknemers het gevoel hebben dat ze eerlijk kunnen zijn in een medewerkerstevredenheidsonderzoek zonder dat dit negatieve gevolgen heeft.

In Questback Essentials zijn er tools aanwezig die anonieme deelname aan medewerkerstevredenheidsonderzoeken mogelijk maken. Als je deze tools activeert, wordt de informatie van de respondenten nergens opgeslagen en kun je de persoon achter de antwoorden niet identificeren. Welke browser ze hebben gebruikt, IP-adressen, OS en e-mailadressen worden nooit opgeslagen als je een Quest anoniem maakt. Gebruik deze optie om de identiteit van de respondenten verborgen te houden. Je kunt hier lezen hoe je een Quest maakt waarbij de identiteit van de respondenten verborgen blijft.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem of niet

De opvolging van je medewerkerstevredenheidsonderzoek

Zodra het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgerond is en je alle antwoorden hebt verzameld, is het tijd om wat follow-up werk te doen. Het opvolgen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek draait allemaal om het ondernemen van acties op basis van de feedback die je hebt ontvangen. Dit is het absoluut belangrijkste deel van de enquête wanneer het gaat om echt dingen te gaan veranderen.

Je moet nu actieplannen opzetten op basis van de veranderingen die je wilt realiseren. Je kan je focussen op wat prioriteit moet krijgen, tijdschema’s en instructies opstellen en ook een datum vaststellen voor wanneer het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek moet worden gehouden. De statistieken en antwoorden van je enquête omzetten in daadwerkelijke verandering kan op een aantal manieren worden gedaan. Een effectieve manier om dit te doen is om de werknemers te betrekken bij de actieplannen.

Soms weigert een werknemer mee te werken aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De reden hiervoor kan zijn dat ze niet echt geloven dat er verandering uit voort zal komen. Daarom is het uiterst belangrijk dat je duidelijk maakt wat het doel van de enquête is en wat het plan is na afloop ervan. Je moet er ook voor zorgen dat iedereen weet welke veranderingen er worden doorgevoerd, op basis van de resultaten van de enquête. Als het bedrijf bepaalde dingen die in het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar boven zijn gekomen niet kan verwezenlijken, moet dit ook aan de werknemers worden gecommuniceerd.

Als je begint met de makkelijke delen van je plannen, zou dat het makkelijker moeten maken om het proces op gang te krijgen en iedereen te motiveren om grotere veranderingen door te voeren. Dit laat de werknemers ook zien dat het management echt naar hen luistert en hun feedback serieus neemt.

Veelgestelde vragen

Volg deze eenvoudige stappen om je te helpen een doeltreffend medewerkerstevredenheidsonderzoek op te stellen:

 1. Bepaal wat het doel is van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
 2. Splits het doel op in kleinere parameters
 3. Gebruik deze parameters om vraagcategorieën te formuleren
 4. Splits de categorieën op in verschillende variabelen om ervoor te zorgen dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek zo volledig mogelijk is
 5. Lees je vragen door en verwijder de vragen die te “omvangrijk” zijn en niet passen in het model van het snelle medewerkerstevredenheidsonderzoek
 6. Vul aan verder aan met de nodige achtergrondinformatie

Eén doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan zijn om beter te begrijpen wat je werknemers denken over hun werkplek en hun taken. Een ander doel kan zijn om te beoordelen hoe goed een groep samenwerkt of hoe je groep van leidinggevenden presteert. Wanneer de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken correct worden gebruikt, kunnen ze leiden tot snelle positieve veranderingen voor zowel het bedrijf als de werknemers. Door je werknemers een platform te geven om hun mening te delen, kan de organisatie evolueren en groeien, samen met haar werknemers.

Probeer Questback

Questback is een toonaangevende oplossing voor klant- en werknemerservaring waarmee u eenvoudig belangrijke inzichten van belanghebbenden kunt verzamelen, analyseren en actie kunt ondernemen.

Gratis proefperiode Leer meer

Handboek voor andere onderwerpen

Contact

Questback Internationale Questback Finland Questback Benelux Questback Noorwegen Questback Zweden Questback Duitsland

Internationale

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Verkoop:  +31 61 66 97 463

Noorwegen

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Verkoop:  +47 21 02 70 70

Zweden

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Verkoop:  +468 440 88 00

Duitsland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Vertrouwd door velen