Leadership

Leiderschap maakt verschil

Effectief leiderschap is de sleutel tot succes voor elke organisatie. Hiermee zorgt u voor een goede moraal, een hoge mate van personeelsbehoud en duurzaam succes op de lange termijn. Deze voordelen kunnen echter alleen worden bereikt als door de hele organisatie goede leiders bestaan, en niet alleen aan de top.

  • Onbenut potentieel Managers op de afdelingen vormen 60% van het management van een bedrijf en zorgen voor directe supervisie van 80% van het personeel. U moet hun potentieel benutten als u een betrokken en effectief personeelsbestand wilt creëren, waarbij mensen loyaal en productief zijn.
  • Het leiderschapshiaat Het ontwikkelen van leiderschap is het belangrijkste probleem op het gebied van talent waarmee organisaties worstelen; toch geeft maar 13% aan dat ze het uitstekend doen op het gebied van ontwikkeling van leiders op elk niveau.

Bedrijven moeten zich inzetten om deze hiaten te dichten; slecht leiderschap leidt tot een slechte moraal, hoog verloop en belemmert succes.

60

Van De Managers Geeft Leiding Aan 80% Van Het Personeel

Effectief leiderschap begint met effectieve feedback.

Om effectieve leiders te ontwikkelen binnen de gehele organisatie moeten bedrijven zorgen voor een cultuur van openheid en transparantie. Voorheen werden 360° feedback en andere initiatieven ter verbetering van leiderschap ingezet voor het management op topniveau, waarbij afdelingsmanagers en anderen het maar op eigen houtje moesten uitzoeken.

Zij kunnen echter geen betere leiders worden als ze niet weten waar verbetering nodig is. 

Stimuleer samenwerking tussen medewerkers door middel van online hulpmiddelen voor ideeënvorming, waarmee best practices kunnen worden geïdentificeerd.

Welke hulpmiddelen gebruikt u op dit moment om groei in leiderschap te faciliteren?

Kansen in leiderschap
Kansen in leiderschap

Questback levert oplossingen voor alle managers om betere leiders te worden.

Cultuurgroei
Cultuurgroei

Streef naar een cultuur van openheid.

Logistiek
Logistiek

Maak continue verbetering mogelijk binnen uw organisatie.  

Leiderschap maakt verschil op elk niveau

Met deze bruikbare inzichten kunnen managers best practices toepassen om:

  • de eigen sterke en zwakke punten vast te stellen en te verbeteren; 
  • de prestaties van hun team te meten en te verbeteren; 
  • de effectiviteit van teamvergaderingen te vergroten;
  • te leren hoe te communiceren met het personeel;
  • samenwerking tussen werknemers te stimuleren;
uw kansen te grijpen

Finland

Internationale

Benelux

Noorwegen

Zweden

Duitsland