Skip to content

Hoe je 360 feedbackenquêtes kan gebruik om leiderschapsvaardigheden te verbeteren

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund is een ervaren schrijver en expert op het gebied van Employee en Customer Experience. Met meer dan zes jaar ervaring in deze sector heeft hij bedrijven over de hele wereld geholpen hun klantervaring te verbeteren en de betrokkenheid van hun werknemers te vergroten.
Blog
3 minuten lezen
Employee Experience
Hoe je 360 feedbackenquêtes kan gebruik om leiderschapsvaardigheden te verbeteren

In het competitieve bedrijfslandschap van tegenwoordig moeten organisaties voortdurend investeren in leiderschapsontwikkeling om de concurrentie voor te blijven. Een waardevol instrument dat organisaties hiervoor kunnen gebruiken is het implementeren van 360 feedbackenquêtes. Deze grondige evaluaties bieden een holistisch beeld van iemands prestaties, zodat leiders kunnen achterhalen op welke gebieden verbetering mogelijk is en hoe ze hun sterke punten kunnen uitspelen. In dit artikel wordt onderzocht hoe bedrijven deze waardevolle evaluaties kunnen gebruiken als onderdeel van hun algemene strategie, om groei te stimuleren bij zowel leiders als werknemers.

Wat zijn 360 feedbackenquêtes?

In essentie is een 360 feedbackenquête een methode die organisaties gebruiken om vanuit meerdere bronnen binnen het bedrijf uitgebreide informatie te verzamelen over iemands prestaties. Dit omvat input van collega’s, ondergeschikten, leidinggevenden en zelfs zelfbeoordelingen door de geëvalueerde medewerker. Door inzichten te vergaren vanuit verschillende perspectieven binnen de organisatie, geven deze enquêtes een goed totaalbeeld van iemands sterke en zwakke punten en potentiële groeimogelijkheden.

What are 360 Feedback Surveys?

De rol van werknemerfeedback bij de ontwikkeling van leiders

Doeltreffend leiderschap vereist voortdurende communicatie met teamleden over verwachtingen, doelen, vooruitgangsupdates of eventuele bezorgdheden die kunnen ontstaan tijdens projecten of dagelijkse taken. Door feedback van werknemers te verzamelen met behulp van het Questback-platform – dat meetinstrumenten bevat die expliciet zijn ontworpen voor experience management – krijgen bedrijven een waardevol inzicht in de prestaties van hun leiders en inzicht in de betrokkenheid van hun medewerkers doorheen de tijd.

Door gebruik te maken van datagestuurde analyses kunnen organisaties succes meten en probleemgebieden aanwijzen voordat ze uit de hand lopen. Zo worden beslissingsprocessen proactief in plaats van reactief, op alle niveaus binnen het bedrijf.

Het implementeren van 360 feedback enquêtes voor het evalueren van prestaties

Wanneer het gaat om het opnemen van 360 feedback enquêtes in je strategie voor de ontwikkeling van leiderschap, zijn er verschillende belangrijke stappen die je moet volgen:

  1. Bepaal het doel van de enquête: Omschrijf duidelijk wat je hoopt te bereiken met dit evaluatieproces en communiceer deze doelstellingen met alle stakeholders die erbij betrokken zijn.
  2. Kies een betrouwbaar platform: Werk samen met een betrouwbare leverancier zoals Questback die oplossingen op maat biedt, afgestemd op de unieke behoeften van jouw organisatie.
  3. Bepaal wie er deelneemt aan het evaluatieproces: Kies een geschikte groep evalueerders, waarbij je rekening houdt met hun relatie tot de persoon die beoordeeld wordt (collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten) en eventuele relevante expertise die zij kunnen bijdragen aan het bespreken van prestaties en verbeterpunten binnen specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat elke deelnemer begrijpt hoe belangrijk zijn bijdrage is voor het realiseren van de beoogde resultaten op zowel korte als lange termijn.
  4. Zorg voor training en ondersteuning van de betrokken personen: Zorg ervoor dat iedereen begrijpt hoe het gekozen platform doeltreffend gebruikt kan worden en benadruk tegelijkertijd het belang van vertrouwelijkheid in de gehele evaluatieproces; door vertrouwen en integriteit tussen de teamleden te handhaven wordt eerlijke en openhartige feedback gestimuleerd.
  5. Analyseer de resultaten & creëer actiegerichte verbeterplannen: Na het verzamelen van gegevens uit meerdere bronnen binnen de organisatie – inclusief zelfbeoordelingen uitgevoerd door de personen zelf! – moet je de bevindingen zorgvuldig evalueren en vervolgens gerichte strategieën uitwerken om hun vaardigheden te verbeteren.

Samengevat zijn 360 feedback enquêtes onmisbaar bij de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en het engageren van medewerkers. Door deze grondige evaluaties in te zetten als onderdeel van de prestatiemanagementstrategie van je organisatie, kun je de groei van leiders en werknemers stimuleren en tegelijkertijd je concurrentiepositie behouden.

 

Whitepaper

Guide for high employee engagement

Find the 4 driving forces of engagement split up into 33 solid methods that you can use to be a better leader and raise your team’s performance.

Meer artikelen over dit onderwerp

Contact

Questback Internationale Questback Finland Questback Benelux Questback Noorwegen Questback Zweden Questback Duitsland

Internationale

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Verkoop:  +31 61 66 97 463

Noorwegen

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Verkoop:  +47 21 02 70 70

Zweden

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Verkoop:  +468 440 88 00

Duitsland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Vertrouwd door velen