RSA Insurance | Questback

Asiakascaset | RSA Insurance

Haaste

300 vuotta sitten perustettu vakuutusyhtiö RSA Insurance on perinteisestisaanut olla ylpeä ensiluokkaisesta työntekijöidensä sitoutumisesta, ja yritys onpärjännyt hyvin mm. ”Great Place to Work” listauksessa.Yrityksellä alkoi kuitenkin olla liiketoimintahaasteita, mikä näkyi tulosvaroituksinaja ylempien johtajien lähtemisenä yhtiöstä. Johto halusi saada paremmannäkemyksen henkilöstön mielipiteistä, sekä varmistaa henkilökunnanluottamuksen ja sitoutumisen yritykseen.

Ratkaisu

RSA suunnitteli yhteistyössä Questbackin kanssa täysin uudentyyppisentyöntekijäkyselyn. YouRSAy kyselystä haluttiin aikaisempia kyselyitäsosiaalisempi, joka rohkaisisi työntekijöitä antamaan palautetta omin sanoinohjailevien kysymysten sijaan. Perinteiset numeroluokittelut korvattiinvapaamuotoisimmilla kysymyksillä, jotta yritys pääsisi paremmin sisääntyöntekijöidensä ajatusmaailmaan. Kyselyn tavoitteena oli saada konkreettisia,syvällisiä ja ajankohtaisia näkemyksiä, jotka auttaisivat löytämään oikeansuunnan vaikeuksissa olevalle liiketoiminnalle.

Tulokset

RSA on saanut yli 80 000 ”Shout Outtia” – avointa palautetta, joka kertoo kuinka tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on, sekä mitä asioita heidän mielestään tulisi kehittää. Tätä palautetta on hyödynnetty niin paikallisella tasolla, kuin koko yrityksen strategisissa projekteissa teknologian kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen, sekä johtamiseen ja kulttuuriin liittyen.

Vaihdettuaan ulkoisen HR konsultointiyrityksen tuottaman tutkimuksen Questbackin alustalla toteutettuun kyselyyn, saatiin henkilöstökyselyn kustannuksia leikattua 40 %. Lisäksi tulokset saadaan huomattavasti nopeammin, joka mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin palautteeseen.

Want to see how Questback can work for your business?