RAG | Questback

Asiakascaset | RAG

Haaste

Vuonna 2000 Deutsche Steinkohle AG päätti ottaa käyttöön muuntuvan palkkiojärjestelmän ja sisällyttää palkitsemiseen myös pehmeämpiä arvoja, kuten johtamis- ja viestintätaidot. Tätä varten oli löydettävä vastaus kahteen keskeiseen kysymykseen: Miten johtajuus saadaan yksilöllisesti näkyviin ja näin palkittavaksi? Miten tulosten avulla voidaan luoda konkreettisia toimenpiteitä henkilöstökehittämisen konseptiin? Vastaus oli henkilöstöpalautteen hyödyntäminen.

Ratkaisu

Muuntuva palkkiojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2000, minkä jälkeen 180 asteen palautekyselyn avulla on arvioitu vuosittain noin 800 palautteensaajaa 7 000 palautteen perusteella. Palautteensaajien ja -antajien hallinta hoidetaan hajautetusti, ja analysointi tapahtuu keskitetysti ja automatisoidusti. Tätä tehtävää varten RAG tarvitsi vakaan, turvallisen ja tehokkaan palautteenhallintaohjelmiston. Questback vakuutti integroidulla, varta vasten suunnitellulla ohjelmistoratkaisullaan, jossa on kattavat palvelut sekä joustava käyttöoikeuksien ja tehtävien hallinta.Ohjelmistoa voidaan lisäksi hallinnoida RAG:n omilla palvelimilla.

Ajan myötä yksilöön keskittyvän kyselyn rinnalle kehitettiin laajempi, kolmen vuoden välein tehtävä konserninlaajuinen henkilöstökysely, jotta saataisiin kaksi erilaista näkemystä organisaatiosta. Näiden lisäksi RAG on järjestänyt myös säännöllisiä impulssikyselyjä, tiimikyselyjä ja sisäisiä asiakaskyselyjä Questbackin ohjelmiston avulla.

Hyödyt

RAG:n henkilöstön ja johdon toimintaa on kehitetty palautekyselyiden perusteella, mikä on vuosien saatossa johtanut todelliseen yrityskulttuurin muutokseen: hierarkian leimaamasta, käskyihin ja kuuliaisuuteen perustuvasta järjestelmästä on siirrytty kohti rakenteita, joissa vallitsee kunnioitus, avoimuus ja dialogi. Uuden kulttuurin myötä on pystytty edistämään innovaatiota ja tuottavuutta.

Want to see how Questback can work for your business?