Touchpoint

Asiakaskohtaamisilla on merkitystä

Asiakkaat ovat nykyään yhä vaativampia, eikä rima tuotteiden ja toimittajien vaihdolle ole korkea. Yritykset voivat vastata näihin haasteisiin ymmärtämällä, että jokaisella asiakaskohtaamisella on merkitystä, keräämällä aktiivisesti palautetta koko asiakaspolun matkalta, sekä käyttämällä tätä ymmärrystä asiakaskokemusten jatkuvaan parantamiseen. Tämä tukee kahta tärkeää etua:

  • Rakenna asiakasuskollisuutta kaikissa kohtaamisissa Hyödyntämällä palautetta asiakaspolun eri vaiheiden kehityksessä voit parantaa asiakasuskollisuutta ja estää asiakkaitasi vaihtamasta kilpailijaasi. Mittaamalla asiakaskohtaamisia jatkuvasti reaaliajassa, saadaan ajantasainen kuva asiakaskokemuksesta ja mahdollistetaan toiminnan ja asiakasuskollisuuden kehittäminen. Palautteen kuuntelu ja siihen reagointi on välttämätöntä pitkäaikaisen asiakassuhteen luomiseksi. 
  • Kerää kokemuksia koko asiakkaan matkalta Kilpailu on tänä päivänä kovaa ja asiakkailla on lukematon määrä eri vaihtoehtoja, joista valita. Palautteen kerääminen koko asiakkaan matkan ajalta mahdollistaa kokonaiskuvan ymmärtämisen  ja ongelmien korjaamisen. Kerätyn asiakaspalautteen kautta voidaan myös tunnistaa uusia tuote- ja palvelumahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan johtavat liikevaihdon kasvuun. 

Näiden etujen saavuttamiseksi myynti- ja markkinointijohtajat sekä tuotepäälliköt tarvitsevat järjestelmällisen tavan kerätä jatkuvaa palautetta monista asiakaskohtaamisista ja -kanavista. Asiakaspalautteen kysyminen tuo ymmärrystä asiakkaidesi kehittyvistä tarpeista, toiveista ja näkökulmista, mikä puolestaan auttaa yritystäsi parantamaan toimintatapojaan ja kehittämään sitä kautta asiakaskokemusta.

Uskollisimmat asiakkaat lisäävät liikevoittoa jopa (Gallup)

23

Asiakkaan näkemys merkitsee

Perinteiset asiakaspalautemallit tarjoavat tietoa liian vähän ja liian myöhään. Tyypillisesti ne tarjoavat dataa ainoastaan kahdesta asiakaspolun vaiheesta, myynnistä ja asiakasvalituksesta. Saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan asiakassuhteesta, on mentävä pidemmälle ja keskityttävä mittaamaan myös muita asiakaspolun vaiheita ja kokonaisuutta.

Questbackin Customer Touchpoint tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän keräämällä automaattisesti prosessipohjaista asiakaspalautetta tärkeimmissä kohtaamispisteissä, kaikista eri kanavista. Me teemme asiakaspalautteen keräämisestä, tulosten analysoinnista ja palautteeseen reagoinnista helppoa.

Keräämällä merkityksellistä palautetta yritykset voivat

  • selvittää, mikä tukee asiakastyytyväisyyttä
  • reagoida ja korjata poikkeamia
  • kehittää omia toimintatapojaan
  • parantaa asiakasuskollisuuttaan proaktiivisesti

Luotu tuottamaan tuloksia

Questbackin reaaliaikaiset raporttinäkymät eivät ainoastaan kerro ”mitä” tapahtui vaan myös ”miksi”. Näin pystytään tunnistamaan trendejä ja merkkejä merkittävistä ongelmista.

Customer Touchpointin avulla seuraat kunkin asiakkaan kohtaamispisteen NPS-lukuja ja pystyt havaitsemaan koko asiakaspolun varrelta osa-alueet, jotka kaipaavat parannusta.

Menestyvien yritysten perustana ovat tyytyväiset asiakkaat, jotka palaavat aina takaisin

Asiakasuskollisuuden kasvattaminen parantaa liikevaihtoa, pienentää asiakasvaihtuvuutta ja laskee asiakkuudenhallinnan kustannuksia. Asiakasuskollisuus lähtee liikkeelle asiakaspalautteen jatkuvasta analysoinnista ja siihen reagoinnista.. Kuunteletko asiakkaitasi?

Haluatko kuulla lisää?