Retention

Asiakasuskollisuus on tärkeää

Elämme yhä sosiaalisempaa ja digitaalisempaa aikaa – aikaa, jolloin asiakkaat vaativat jatkuvasti enemmän. Yritysten on helppo kommunikoida omien asiakkaidensa kanssa, mutta kohdistaa katseensa myös kilpailijoiden asiakaskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden säilyttäminen on yrityksen menestyksen kannalta kriittisempää kuin koskaan aikaisemmin.

Uskollisuuden rakentaminen alkaa asiakkaiden kuuntelemisesta, heidän palautteisiinsa reagoimisesta ja sen pohjalta toimimisesta. Se voidaan jakaa kolmeen avainalueeseen:

  • Ylläpidä tai paranna asiakastyytyväisyyttä Valitukset ja palveluongelmat ovat totuuden hetkiä kaikissa asiakassuhteissa. Tapa, jolla ratkaiset ongelmia tai vastaat palautteeseen, osoittaa, miten paljon arvostat asiakassuhdetta. Se vaikuttaa suoraan tyytyväisyyteen ja lisää uskollisuutta.
  • Kehitä uutta liiketoimintaa Osoittamalla, että arvostat asiakkaitasi, kuuntelet heitä ja toimit heidän tarpeidensa pohjalta, voit tehdä asiakkaista lähettiläitäsi, jotka suosittelevat yritystäsi ja tuovat uutta liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyyden tiukkojen tilanteiden kääntäminen voitoksi vaikuttaa näin suoraan korkeampiin tuloihin. 
  • Säilytä liiketoiminta Asiakkaiden pitäminen on kuusi kertaa halvempaa kuin uusien asiakkuuksien hankkiminen. 79 % kuluttajista siirtyy kilpailijalle viikon sisään kokemansa huonon asiakastapahtuman jälkeen. Huonot asiakaskokemukset ovat näin ollen kriittisiä asiakkaan säilyttämisen kannalta ja niihin tulee reagoida välittömästi.

Nykyaikaisen liiketoiminnan monimuotoisuus tarkoittaa, että jokaisen yrityksen on valmistauduttava negatiiviseen palautteeseen ja palveluongelmiin. Questbackin Customer Retention -ratkaisu auttaa sinua kohtaaman nämä ongelmat suoraan ja muuttamaan kielteiset kokemukset myönteiseksi, tukien näin jatkuvaa sitouttamista ja toimintaa.

Suuremmat tulot asiakkailta, jotka suosittelevat yritystäsi

19

Rakennettu uskollisuutta varten  

Palauteohjelmat tuottavat suuren määrän dataa, minkä takia on vaikea löytää tärkeimmät asiat kaiken turhan joukosta. Mistä tiedät, milloin valitus on kriittinen, rakentava tai viittaus suurempaan ongelmaan? Miten sinun tulisi priorisoida toimenpiteesi?

Questback Customer Retention suunniteltiin vastaamaan juuri näihin tarpeisiin ja varmistamaan jatkuvuus asiakasymmärryksen ja toiminnan välillä. Sen lisäksi, että keräät automaattisesti palautetta nykyisiltä asiakkailtasi säännöllisin väliajoin pulssikyselyillä, voit myös kuunnella vapaaehtoista palautetta, jossa asiakkaat haluavat proaktiivisesti kertoa kokemuksistaan. Keräämällä jatkuvaa palautetta yritykset voivat mitata säännöllisesti asiakassuhteitaan varmistaakseen, että ne täyttävät tarpeet ja odotukset.

Luotu tuottamaan tuloksia

Questbackin jatkuvan palautteen malli auttaa yrityksiä nopeuttamaan kriittisiin tapahtumiin reagointia, esimerkiksi seuraavasti:

  • Lähettää hälytyksiä ongelmista reaaliajassa
  • Priorisoi tapahtumat niiden kriittisyyden mukaan
  • Suosittelee korjaustoimenpiteitä
  • Kirjaa koko vaikutuksen tapahtuman jälkeen tehtävien kyselyjen kautta

Kun asiakkaasi jakavat yrityksellesi kokemuksiaan, he odottavat sinun kuuntelevan, reagoivan siihen ja raportoivan takaisin. Questbackin Customer Retention -ratkaisun avulla pystyt täyttämään nämä odotukset.